Vuosi 2022 oli Open Doors Finland ry:n seitsemäs kokonainen toimintavuosi. Vuotta ovat varjostaneet uutiset sodasta, talouden epävarmuudesta sekä inflaation noususta, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet myös järjestömme talouteen. Haasteista huolimatta olemme saaneet kertoa eteenpäin viestiä vainotusta seurakunnasta ja myös tukeneet heitä monin tavoin!

Open Doors Finland ry:n alkuvuodet ovat olleet monella tapaa voimakkaan kasvun aikaa – myös talouden osalta. Toimintaa käynnistettiin aluksi Open Doors Internationalin (ODI) taloudellisen tuen varassa, mutta jo vuodesta 2019 toimintamme on ollut omavaraista. Tämä on mahdollistanut sen, että yhä suurempi osuus saamistamme lahjoitusvaroista on voitu paikallisen tiedotus- ja vaikuttamistyön kehittämisen ohella maksaa suorina avustuksina vainottujen kristittyjen hyväksi.

Vuoden 2022 osalta tavoittelimme edelleen toiminnan kasvua ja monin tavoin tässä onnistuimmekin. Esimerkiksi jäsenmäärämme ja vuoden aikana pidettyjen seurakuntavierailujen määrä kasvoivat edellisvuodesta. Tästä huolimatta vuodelle 2022 asetetut kasvutavoitteet eivät toteutuneet. Kiitos Herran ja uskollisten tukijoittemme, tulomme säilyivät kuitenkin melko lähellä vuoden 2021 tasoa. Tulojen kehitys Suomen toiminnan osalta esitellään taulukossa 1.

Avustusten jakautuminen eri kohteisiin

Open Doors Finlandin tarkoituksena on auttaa ja tukea kristittyjä niissä maissa, joissa he kohtaavat eniten vainoa ja syrjintää kristillisen uskonsa vuoksi. Tätä tehtävää toteutamme seuraavin keinoin:

  • Tiedotamme ja koulutamme vainottujen kristittyjen tilanteesta Suomessa.
  • Kutsumme suomalaisia jakamaan tietoa, rukoilemaan ja toimimaan vainottujen hyväksi.
  • Maksamme avustuksia kansainväliselle kattojärjestöllemme Open Doors Internationalille (ODI). Nämä rahat kohdistetaan vainottujen hyväksi ennalta määriteltyihin avustus- ja tukihankkeisiin.

Avustusten jakautuminen ODI:n toteuttamaan avustustyöhön on esitetty teemoittain kuviossa 1. Avustuksilla rahoitetaan pitkäkestoisia, useiden vuosien mittaisia hankkeita, jotka saattavat sisältää lukuisia erilaisia osaprojekteja.

Suomen Open Doorsina saamme yhdessä tukijoittemme kanssa olla mukana tukemassa tätä arvokasta työtä. Kiitos, kun kuljet kanssamme vainotun seurakunnan rinnalla!

Taulukko 1. Tulot Suomessa (summat tuhansia euroja)
Taulukko 1. Tulot Suomessa (summat tuhansia euroja)

Vuoden 2023 suunnitelmia

Lauantaina 25.3. saimme jälleen kokoontua Open Doors Finland ry:n vuosikokoukseen Espoon kristilliselle koululle. Vuoden 2022 talouden lisäksi kävimme läpi suunnitelmia kuluvalle vuodelle. Tavoittelemme edelleen toimintamme kasvua mm. talouden osalta, mutta odotuksemme ovat maltillisempia kuin aikaisempina vuosina. Lisäksi tavoitteenamme on taata ODI:n kautta kenttämaihin kanavoitavan taloudellisen tuen ennustettavuus ja kasvu tulevaisuudessa.

Näkymme on myös edelleen rohkaista suomalaisia kristittyjä rukoilemaan ja toimimaan vainottujen hyväksi. Rukous onkin äärimmäisen tärkeä osa työtämme.

Open Doors ei ole pelkästään avustusjärjestö. Hengellisenä järjestönä haluamme rakentaa yhteyttä vainottujen ja vapaiden maiden seurakuntien välille. Näin voimme yhdessä olla tukemassa toisiamme ja myös oppimassa toinen toisiltamme.

Kuvio 1. Open Doors Finlandin avustusten jakautuminen eri hankkeisiin ja kohteisiin vuonna 2022
Kuvio 1. Open Doors Finlandin avustusten jakautuminen eri hankkeisiin ja kohteisiin vuonna 2022

Osakelahjoittaminen

Voit tukea vainottua seurakuntaa myös lahjoittamalla osakkeita tai arvopapereita.

Lahjoituksena saadut osakkeet ja arvo-osuudet voidaan realisoida ilman veroseuraamuksia, sillä yleishyödyllisenä järjestönä Open Doors ei maksa lahjaveroa vastaanottaessaan lahjoituksena saatuja osakkeita.

Lahjoittajan ei myöskään tarvitse maksaa veroa mahdollisesta osakkeiden arvonnoususta.

Osakelahjoittaminen onnistuu helposti. Lahjoittaja tarvitsee lahjakirjan, johon sisältyy lahjanantajan ja saajan tiedot, lahjoitettavat arvopaperit ja niiden kappalemäärä sekä päivämäärät ja allekirjoitukset.

Lisätietoja osakelahjoittamisesta saat toimistostamme:
finland@od.org tai puh. 020 719 1140