Open Doors julkaisee jälleen keskiviikkona 17.1. vuoden 2024 World Watch List -tutkimuksen tulokset. Tämä kristittyjen vainoa ja syrjintää koskeva raportti kokoaa 50 maata, joissa kristityt kokevat vakaumuksensa vuoksi eniten vainoa.

Tutkimuksen tulokset eivät valitettavasti juuri ole olleet miellyttävää luettavaa. Raportin 30-vuotisen historian aikana kristittyihin kohdistuva vaino on vuosi vuodelta lisääntynyt. Tilanne on monessa tutkimuksen kohdemaassa alati huonontunut, ja vaino on levinnyt myös maantieteellisesti entistä laajemmille alueille.

Miksi tällaista tutkimustyötä tehdään? Kun rautaesirippu 80- ja 90-lukujen taitteessa murtui ja kristittyjen tilanne monissa Itä-Euroopan maissa kohentui, Open Doorsissa heräsi ajatus selvittää kristittyjen maailmanlaajuista uskonnonvapaustilannetta tutkimustyön keinoin.

Tutkimus palveli aluksi järjestön sisäisenä työkaluna ja auttoi suuntaamaan resursseja erityisesti niille alueille, joissa tilanne oli vaikein. Raportti päätettiin kuitenkin julkaista, jotta tieto vainoista lisääntyisi ja vaikeiden alueiden puolesta osattaisiin rukoilla.

Tänä päivänä World Watch List -vainoraportin parissa työskentelee kahdeksan hengen tutkijaryhmä, joka on erikoistunut analysoimaan kristittyjen uskonnonvapautta. Tutkimuksen tarkastaa kansainvälinen uskonnonvapausinstituutti IIRF. Raporttia pidetään luotettavana ja sitä siteeraavat myös useat muut kansainväliset ihmisoikeustoimijat.

World Watch List -raportin on sanottu kuvaavan myös sitä, missä Jumala toimii ja miten evankeliumi menee eteenpäin. Monissa listan maissa kristittyjen määrä vainoista huolimatta kasvaa. Olemme myös saaneet kuulla monia rohkaisevia tarinoita Jumala huolenpidosta vaikeissakin tilanteissa. Vaikka vaino on monen kristityn arkielämän todellisuutta, yhtä todellinen on myös toivon Jumala, joka on läsnä koettelemuksienkin keskellä.

Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo.

Room. 15:13

Siunattua uutta vuotta 2024!

– Johanna Kultalahti

Uusi World Watch List -raportti julkaistaan 17.1.2024. Olethan kuulolla!