I tjänst för världens förföljda kristna

Turvallinen lapsuus

Titta på videon

Prenumerera på vårt tidning (2 nummer/år)

Beställ till dig själv eller din församling