Lehdet
02.01.2023

Open Doorsin ydinarvot: Osa 6/7

Tässä sarjassa käsitellään käytännönläheisesti Open Doors -järjestön ydinarvoja, joiden varassa työtä on tehty järjestön perustamisesta eli vuodesta 1955 lähtien. Miten sinä voit soveltaa niitä omassa elämässäsi?

Olemme omistautuneet Jeesukselle Kristukselle ja Hänen antamalleen tehtävälle

Jeesuksen esittämä vertaus palvelijoille uskotusta rahasta on puhutteleva (Matt 25:14–30). Siinä isäntä muuttaa pois maasta vähäksi aikaa ja jättää omaisuutensa kolmen palvelijansa hoidettavaksi. Isäntä antoi palvelijoille varoja heidän kykyjensä mukaisesti.

Kaksi palvelijoista sijoitti saamansa rahan ja sai näin annetun pääoman tuottamaan voittoa. Isännän palattua nämä kaksi innoissaan ojensivat isännälle omaisuuden takaisin korkojen kera ja saivat kiitosta isännältään. Kolmas palvelija sen sijaan kaivoi saamansa rahan maahan ja isännän palattua ojensi sen hänelle takaisin sanoen: ”Tiesin, että olet ankara mies. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi.” Kolmas palvelija sai isännältä nuhteet, sillä hän ei ollut sijoittanut saamaansa rahaa. Kolmas palvelija ei ollut hoitanut saamaansa talenttia kuten omaansa. Hän ei ollut omistautunut tehtävän hoitoon, vaan ojensi rahan isännälle takaisin sanoen: ”Tässä on omasi.”

Hänen sanansa isännän edessä paljastavat, ettei hän kokenut osallisuutta saamaansa arvokkaaseen tehtävään. Asenne kahden muun palvelijan repliikkeihin verrattuna on silmiinpistävä.

Sinulle on annettu arvokas talentti: Jeesus on ristillä sovittanut sinun kaikki syntisi, ja ylösnousemisellaan avannut sinulle pääsyn iankaikkiseen elämään. Tämän aarteen omakohtainen omistaminen on lähtökohta siitä nousevalle tehtävälle jakaa evankeliumia myös muille ihmisille, kuten Jeesus opetuslapsiaan kehotti (Matt. 28:18–20).

Vaikka Open Doors ei ole ns. perinteinen lähetysjärjestö, joka lähettää lähetystyöntekijöitä eri maihin, mahdollistamme paikallisten kristillisten yhteisöjen toiminnan, joka tavoittaa uusia ihmisiä evankeliumilla. Siksi sinua ja minua tarvitaan! Meidän tuellamme Open Doorsin työn kautta sadat pienet ja suuremmat seurakunnat valtioissa, joissa kristityt eivät voi avoimesti jakaa evankeliumia tai toimia vapaasti, saavat toimintavälineet ja keinot tavoittaa lähimmäisiään.

Tuhansissa kodeissa ja piilopaikoissa eri puolilla maailmaa kokoontuu salaa kristittyjä, joiden keskuuteen liittyy päivittäin uusia ihmisiä, jotka janoavat oppia tuntemaan Jeesuksen. Salassa seurakunta kasvaa! Meidän rukoustuellamme he saavat rohkeutta toimia vainosta ja vaaroista huolimatta.

– Miika Auvinen

Open Doors -järjestön ydinarvot esittävä diagrammi