Lehdet
01.07.2022

Open Doorsin ydinarvot: Osa 4/7

Tässä sarjassa käsitellään käytännönläheisesti Open Doors -järjestön ydinarvoja, joiden varassa työtä on tehty järjestön perustamisesta lähtien vuodesta 1955. Miten sinä voit soveltaa näitä arvoja elämässäsi? Lue lisää: Opendoors.fi/ydinarvot

Näemme rukouksen välttämättömänä välineenä, joka antaa viisautta ja ymmärrystä kohdata ihmisten tarpeita. Rukouksen avulla tavoitamme kadotetun maailman yhdessä Jeesuksen kanssa.

Kristillinen kirkko on alusta asti ollut hengellisessä taistelussa. Seurakunta tai yksittäinen kristitty, joka unohtaa olevansa hyvän ja pahan välisen kamppailun taistelukenttänä, ei voi elää todeksi kutsumustaan. Vain tietoisuus taistelutilanteesta tuo tarpeen päivittäin pyytää rukouksessa apua Kristukselta, synnin vallan Voittajalta.

Jokapäiväinen rukous

Vainottujen ja syrjittyjen kristittyjen rinnalla tiedostamme olevamme keskellä hengellistä taistelua (Katso Ef. 6:10–18). Siksi siihen tulee vastata rukouksella, ennen muita inhimillisiä toimia. Siksi vietämme aikaa rukouksessa päivittäin myös Open Doorsin Suomen toimistolla. Rukoilemme vapaaehtoistemme ja arkisten asioiden lisäksi Open Doorsin rukouskalenterin pohjalta apua tarvitsevien veljien ja siskojen konkreettisten tilanteiden puolesta.

Sen lisäksi tiedämme, ettemme ainoastaan rukoile heidän puolestaan vaan heidän kanssaan. Eräs egyptiläinen vainon keskellä elävä pastori sanoi osuvasti: ”Jos rukoilette meidän puolestamme, rukoilette todennäköisesti sellaisia asioita kuin vainon loppumista. Kun rukoilette meidän kanssamme, saamme yhdessä rukoilla meille voimaa kestää vainoa, joka on joskus väistämätön seuraus uskosta Jeesukseen, ja rohkeutta edelleen todistaa Jeesuksesta vainoista huolimatta.” Tämä on osuva muistutus siitä, että kristityn on joskus hyväksyttävä hengellisen taistelun mukanaan tuoma vaino ja vastustus.

Rukouksen kautta Jumala on vaikuttanut työssämme monia ihmeitä, ja monesti joudumme luottamaan rukouksessa Pyhän Hengen johdatukseen. Taannoin Open Doorsin kautta Kazakstanin rajalle yli viisi tuntia bussilla matkustanut rukousryhmä pohti, mikä järki oli matkustaa keskelle aavikkoa ”vain rukoilemaan” Kazakstanin puolesta. Perille päästyään he kohtasivat yksinäisen kristityn, joka puhkesi itkemään nähtyään ulkomailta tulleen esirukoilijoiden joukon. Silloin jokainen matkailija tajusi, miksi he olivat siellä.

Ei koskaan matkalle ilman rukoustukea

Yli kymmenen vuotta 1980-luvulla silloiseen Neuvostoliittoon Raamattuja salakuljettanut Open Doorsin työntekijä ei lähtenyt yhdellekään matkalle ilman rukoustukea. Uskomattomasti hän teki yli 200 kuriirimatkaa jäämättä kiinni ja toimitti yli 2000 Raamattua vainotuille kristityille. Vaikka Neuvostoliittoa ei enää ole, rukoustuen tarve nykyisissä hankkeissamme ei ole loppunut. Edelleen työ jatkuu salaisissa seurakunnissa maailman suljetuimmissa maissa ja muidenkin vainoa kokeneiden parissa.

– Miika Auvinen

Lue lisää Ydinarvot-sarjan artikkeleita: Opendoors.fi/ydinarvot