Lehdet
01.03.2022

Open Doorsin ydinarvot: Osa 2/7

Tässä sarjassa käsitellään käytännönläheisesti Open Doors -järjestön ydinarvoja, joiden varassa työtä on tehty järjestön perustamisesta vuodesta 1955 lähtien. Miten sinä voit soveltaa niitä omassa elämässäsi?

Open Doors -järjestön ydinarvot piirakkadiagrammissa

Olemme vainotun kirkon asialla

Jos haluaa tulla hyväksi jossakin, on keskityttävä siihen ja jätettävä muut asiat sivummalle. Tämä pätee myös yksittäisen järjestön kohdalla. Siksi Open Doorsin toinen ydinarvo on, että olemme vainotun kirkon asialla. Se muistuttaa järjestömme ydintehtävästä: Open Doorsin koko kansainvälinen organisaatio ja sen eri maissa toimivat paikalliset yhdistykset ovat olemassa siksi, että vainotut kristityt voisivat saada tarvitsemansa tuen ja avun.

Tämän päämäärän saavuttamiseksi Open Doors tuottaa World Watch -tutkimusyksikön kautta tietoa, joka auttaa näkemään, missä ja miksi kristityt kokevat vainoa. Tämän tiedon pohjalta Open Doorsin avustusorganisaatio voi tehdä ja kohdentaa työtä nykyisin jo 70 kohdemaassa, joissa kristityt ovat eri asteisen syrjinnän, väkivallan ja vainon kohteena.

Open Doorsin tehtävä ei kuitenkaan rajoitu vain vainottujen auttamiseen. Emme ole yksisuuntainen avustusjärjestö. Toinen ydinarvomme tarkoittaa myös sitä, että uskonsa takia vainoa kokevien kristittyjen sanat ja teot muistuttavat meille suomalaisille, mitä on elää todeksi kristityn kutsumusta, mitä on elää rukouksessa ja mitä on turvautua kaikessa Jumalan apuun. Vaino on osa kristityn identiteettiä, ja se oli osa ensimmäisten opetuslasten elämää. Kautta historian Jeesuksen seuraaminen on aiheuttanut sekä ihastusta että vihastusta.

Jeesus itse asettaa vainotut meille esikuvaksi: ”Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun teitä minun nimeni tähden herjataan ja vainotaan ja kun teistä puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.” (Matt. 5:10–12). Edelleen apostoli Paavali muistuttaa nuorta pastori Timoteusta: ”Vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina.” (2. Tim. 3:12)

Joskus ihmiset ovat kysyneet minulta, miksi Open Doors pitää esillä vain kristittyihin kohdistuvaa vainoa. Miksi Open Doors ei ota esille muiden uskonnollisten ryhmien tilannetta tai tue kaikkia eri syistä vainoa kokevia? Syitä on ainakin kolme:

1.

Open Doors -järjestön tehtävä on palvella nimenomaan vainottuja kristittyjä. Emme silti väheksy muuta humanitaarista avustustyötä. Joskus myös Open Doors tarjoaa aineellista apua, kun kristityt jäävät humanitaaristen avustusjärjestöjen tarjoaman avun ulkopuolelle. Näin on käynyt esimerkiksi muslimimaissa, joissa humanitaarinen apu on jaettu paikallisen muslimiyhteisön kautta ja kristityt on jätetty siksi esimerkiksi ruoka-avun ulkopuolelle. Tällaisissa tilanteissa kristityt voivat Open Doorsin avun turvin elää oman maansa ja kansansa keskellä vainosta huolimatta.

2.

Vaikka Open Doors tukee vainottuja kristittyjä, emme kiistä, etteikö maailmassa ole myös muita uskonnollisia ryhmiä tai ihmisryhmiä, jotka kokevat syrjintää ja vainoa. Osaamisalueemme on silti etenkin kristittyjen tilanteen kartoittamisessa ja vainottujen kristittyjen palvelemisessa. Jos me kristityt emme täytä tätä tehtävää, kuka muu sen tekisi?

3.

Kristillinen lähimmäisenrakkaus kehottaa meitä tekemään hyvää kaikille, mutta aivan erityisesti niille, joita usko yhdistää meihin (Gal 6:10). Jos me kristittyinä laiminlyömme veljemme ja siskomme, minkälainen Jumalan rakkauden todistus se olisi maailmassa niille, jotka eivät vielä tunne Jumalaa? Kristittyjen keskinäinen rakkaus on todistus Jumalan palvelevasta rakkaudesta.

 

Pohdittavaksi:

  • Missä sinun rakkautesi Jeesusta kohtaan näkyy elämässäsi?
  • Mitä asioita sinä jätät sivuun, jotta Jumalan sinulle antama ydintehtävä pysyy keskiössä?

 

– Miika Auvinen

Katso Open Doorsin ydinarvot -video: opendoors.fi/ydinarvot