Lehdet
27.10.2023

Lasten kokema uskon­nollinen vaino

Kun lapset kasvavat, saatamme miettiä, mitä heistä aikuisina tulee, minkälaisen perheen he ehkä perustavat tai minkälainen hengellinen kutsumus heitä odottaa. Mutta entä jos lasten ja nuorten kokema vaino ja syrjintä vaikuttavatkin keskeisesti heidän tulevaisuuteensa?

Open Doors on viimeisen kolmen vuoden ajan tutkinut lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa uskonnollista vainoa ja havainnut, että heihin kohdistuva syrjintä, kiusaaminen ja väkivalta vaikuttavat perustavanlaatuisella tavalla heidän tulevaisuuteensa sekä kokemukseen omasta uskostaan.

Eristävää, julmaa ja identiteettiä muokkaavaa

Lapset ja nuoret ovat erityinen väestöryhmä, sillä he elävät tärkeässä kasvun ja kehityksen vaiheessa, jolloin monenlaiset kokemukset ja elämäntapahtumat voivat vaikuttaa heidän tulevaisuudennäkymiinsä.

Kristittyjen perheiden lapset joutuvat tyypillisesti kohtaamaan syrjintää ja kiusaamista koulussa, henkistä ja sanallista väkivaltaa, sekä heidät saatetaan pyrkiä erottamaan vanhemmistaan. Myös mahdollisuus tutustua Raamattuun ja osallistua seurakunnan toimintaan tai muuhun kristilliseen sisältöön saatetaan evätä.

Lasten ja nuorten kokemista vainon muodoista keskeisin on koulussa tapahtuva syrjintä ja kiusaaminen. Kouluympäristö toimii myös tapahtumapaikkana muille vainon muodoille, kuten henkiselle ja sanalliselle väkivallalle.

Tytöt erityisen haavoittuvaisia

Vaino kohdistuu sekä poikiin että tyttöihin, mutta tytöt ovat monessa WWL-vainoraportin maassa erityisen haavoittuvaisia. Erityisesti tyttöjen tullessa murrosikään, seksuaalinen ahdistelu ja väkivalta yleistyvät.

Monissa WWL-maissa naisen tärkeimmiksi rooleiksi nähdään toimiminen vaimona ja äitinä. Tämä saattaa luoda tytöille paineita avioitua, jotta he voisivat kokea saavuttavansa paremman aseman yhteisössään. Valitettavasti tämä voi altistaa heidät hyväksikäytölle.

Kristittyjen perheiden tyttöjä saatetaan houkutella seksuaalisiin tekoihin tai naimisiin valheellisin perustein. Totuus paljastuu yleensä vasta avioliiton solmimisen jälkeen. Avioliiton purkaminen voi olla jälkikäteen tytön tai hänen perheensä toiveesta lähes mahdotonta. Lisäksi tytön on usein elettävä uuden puolison uskonnon mukaisesti.

Seksuaalista puhtautta korostavissa kulttuureissa seksuaalista väkivaltaa kokenut tyttö saatetaan nähdä epäpuhtaana, jolloin esimerkiksi hänen mahdollisuutensa solmia tulevaisuudessa avioliitto voivat olla rajalliset. Seksuaalinen väkivalta onkin valitettavan tehokas keino haavoittaa tyttöjä ja vaikuttaa koko kristillisen yhteisön tulevaisuuteen.

Seurakunta toivon majakkana

Seurakunnilla on mahdollisuus tunnistaa lasten ja nuorten arvo, tarjota rohkaisua ja vaalia sukupolvien välistä yhteyttä. Tärkeää on kokemus kuulumisesta osaksi kristittyjen yhteisöä. Esimerkiksi riskiä joutua hyväksikäytön uhriksi voidaan vähentää vahvistamalla seurakuntayhteisössä kulttuuria, jossa nuoret voivat kokea, että heitä arvostetaan ja heille annetaan tilaa kasvaa ja kukoistaa.

Lue tästä uusimman lapsiin kohdistuvan uskonnollisen vainon väliraportti (ENG)

Tutki muita Open Doorsin julkaisemia tutkimuksia