Uutiset
29.10.2023

Muslimitaustaiset lapset jakavat Raamatun kertomuksia salaa Filippiineillä

”Jumala on aina mukanamme.” Kymmenvuotias Wahid* on jo oppinut tärkeän totuuden, johon hän voi turvautua vaikeina aikoina. Wahidin kotiseudulla Etelä-Filippiineillä Jeesuksen seuraaminen voi olla hyvin vaarallista. Yhteinen raamatunluku on kristityille nuorille rauhan ja innoituksen lähde.

Tiiviissä filippiiniläisessä muslimiyhteisössä jokainen, joka kääntyy islamista toiseen uskontoon, voi saada tappouhkauksia, ja käännynnäiseen voidaan katkaista kaikki siteet.

Siksi Jumalan Sana on niin tärkeä Wahidille ja koko muulle  nuorten salaisten uskovien ryhmälle vanhempineen. Open Doorsin kumppanien vetämissä kokoontumisissa muslimitaustaiset nuoret kristityt jakavat toisilleen kertomuksia, joita he lukevat Raamatusta. Yhteinen raamatunluku on heille sekä rauhan että innoituksen lähde.

Odotan aina päivää, jona taas kokoonnumme yhteen. On upeaa tietää, mitä kaikkea Jumala voi tehdä.

Shamira*

Ryhmä kokoontuu kahdesti kuukaudessa. He kertovat toisilleen tarinoita uskon sankareista ja siitä, miten Jumala pitää huolta lapsistaan. Kertoessaan näitä tarinoita toisilleen he oppivat, kuinka opettaa toisia, sillä heidän pitää varmistaa, että jokainen sisäistää niiden tärkeät opetukset.

Nuoret eivät luovuta helpolla

Faith*, eräs Open Doorsin paikalliskumppaneista, kertoo: ”Nämä lapset tulevat kohtaamaan vaaroja jo nyt ollessaan hyvin nuoria, mutta he eivät luovuta helpolla.”

Viime aikoina lapset ovat lukeneet ja kertoneet tarinaa Abrahamista ja Iisakista ja siitä, kuinka Jumala piti huolta Hagarista ja Ismaelista 1. Mooseksen kirjan luvun 21 jakeissa 8–27.

”Tämä kertomus muistuttaa lapsia siitä, että vaikka tilanne on vaikea, he voivat saada voimaa näistä raamatunkohdista ja tietää, että Jumala auttaa muita niiden kautta”, Faith sanoo. ”Tätä tarinaa kertoessaan he eivät vain puhu menneisyydestä. He levittävät toivoa ja ymmärrystä yhteisössään.”

Yhteinen raamatunluku on heille sekä rauhan että innoituksen lähde.

Wahid ja Ramsi*, toinen nuori uskova, kokevat tämän raamatunkohdan syvällisesti puhuttelevaksi. ”Jumala ei jätä meitä. Hän auttaa meitä, kun tarvitsemme sitä”, Ramsi sanoo.

Salaiset kokoontumiset eivät olisi mahdollisia ilman vanhempia, jotka tahtovat lastensa kasvavan uskossaan. ”Vaikka tapaamisiin sisältyy vaara”, Faith sanoo, “vanhemmat tukevat lapsiaan. Tämä osoittaa sen, että usko voi auttaa perheitä pitämään yhtä ja selviämään vaikeista ajoista.”

Timoteus-Joosua-koulutukseen osallistunut nuori nainen lukee Raamattua.
Nuori nainen lukemassa Raamattua Open Doorsin paikalliskumppanien järjestämässä nuorten kristittyjen johtajuuskoulutuksessa Filippiineillä.

Lapset toivon majakkoina

Ryhmä katsoo myös tulevaisuuteen ja haluaa auttaa yhä useampia ihmisiä ymmärtämään Raamattua. On enemmänkin lapsia, jotka ovat kiinnostuneita näistä kertomuksista, ja ryhmä haluaa siis tavoittaa näitä lapsia. Kertomukset voivat auttaa näkemään, että olemme kaikki yhteydessä toisiimme.

Faith sanoo, että tällä alueella, jossa uskosta usein seuraa vaaroja, nämä eteläfilippiiniläisen heimon lapset ovat kuin toivon majakoita.

”Heidän salassa kerrotut tarinansa, ihailtava uskonsa ja keskinäinen yhteytensä näyttävät, että ihmiset voivat olla vahvoja olosuhteista riippumatta”, hän selittää.

Salaiset kokoontumiset eivät olisi mahdollisia ilman vanhempia, jotka tahtovat lastensa kasvavan uskossaan.

Shamira*, yksi ryhmän jäsenistä, kertoo odottavansa innolla jokaista kokoontumista. Hän todistaa yhteyden voimasta.

”Kiitän Jumalaa kokoontumisistamme”, hän sanoo. ”Odotan aina päivää, jona taas kokoonnumme yhteen. On upeaa tietää, mitä kaikkea Jumala voi tehdä.”

Muslimienemmistöisellä alueella, jossa tämä ryhmä kokoontuu, salaiset uskovat tietävät, että heidän uskonsa avoin tunnustaminen voi johtaa karkotukseen tai jopa kuolemaan. Open Doorsin tukijoiden rukousten ja avun ansiosta paikalliskumppanimme voivat tarjota tukea tämän yhteisön perheille.

Lasten salaiset tarinatuokiot eivät ole ainoa tuen muoto: Open Doors järjestää alueella myös erilaisia koulutusohjelmia, kuten koulutusta vainoihin valmistautumista varten, opetuslapseusohjelmia, avioliittoseminaareja, terveyskoulutusta ja traumojen selvittelyä.

*Nimi muutettu turvallisuussyistä

Rukousaiheita Etelä-Filippiinien kristittyjen puolesta:

  • Rukoile näiden lasten ja heidän perheidensä turvallisuuden puolesta, kun he kokoontuvat salassa jakamaan kertomuksia uskosta. Pyydä Jumalaa antamaan heille rohkeutta, uskallusta ja tahtoa syventää uskoaan vaikeuksista huolimatta.
  • Rukoile, että nuorten kokoontumiset leviäisivät ympäri Etelä-Filippiinejä ja muuallekin ja että ne ylläpitäisivät osallistujien keskuudessa syvää yhteyttä ja toinen toisensa tukemista. Rukoile, että heidän kertomansa tarinat ja kokemukset vahvistaisivat heidän keskinäisiä suhteitaan, jotta heidän välillään vallitsisi rakkaus ja ymmärtäväisyys.
  • Rukoile, että Jumala käyttäisi näiden nuorten kristittyjen ja heidän vanhempiensa uskoa, ja että heidän kertomansa tarinat saisivat aikaan syvällisen muutoksen heidän yhteisössään.
  • Rukoile, että Jumala antaisi heille lisää mahdollisuuksia jakaa todistuksiaan ja opetuksia toisten kanssa, jotta yhä useammat voisivat tulla uskoon ja löytää yhteyden ja toivon vaikeuksien keskellä.

Kuuntele podcast