Uutiset
02.02.2023

Miten minä voin auttaa? Neljä rukousaihetta Pohjois-Koreasta  

Vainotut kristityt korostavat usein jatkuvan ja uskollisen rukoustuen merkitystä. Tässä artikkelissa kerromme, miten me suomalaiset kristityt voimme rukoilla yhdessä maailman vainotuimpien sisarien ja veljiemme kanssa. Lähde rukousmatkalle Pohjois-Koreaan.

1. Pohjois-Korean vainotut kristityt

Pohjois-Korean kristityt kärsivät vakavasta elintarvikkeiden puutteesta. Pysyäkseen hengissä fyysisesti ja hengellisesti he tarvitsevat kipeästi kristittyjen ulkomailta lähettämää apua.

Yksi salaisen verkostomme tukipaketin saaneista on So-Mang*, joka ei voinut pitää kiitollisuuttaan sisällään vaan lähetti meille huolellisesti kätketyn kiitosviestin:

“Kiitos tuestanne! Perheeni ja kristityt ystäväni saivat maistaa tuoretta valkoista riisiä harvinaisena kansallisena vapaapäivänä. Jatkamme rukousta ja kiitämme Isää Jumalaa huolimatta kohtaamistamme vaikeuksista.”

Yksi salaisen verkostomme tukipaketin saaneista on So-Mang*.

Rukoile, että taivaallinen Isä pitää huolta So-Mangin kaltaisista salaisista kristityistä sekä fyysisesti että henkisesti, vahvistaa heitä monenlaisissa vaikeuksissa ja antaa heille rohkeutta pysyä uskossa lujina Jumalan totuuden perustalla. 

Rukoile, että salaiset ruoka-, lääke- ja vaatelähetykset sekä kristillinen materiaali tavoittaisivat ne kristityt, jotka tarvitsevat eniten apua. Pyydä tavaraa toimittaville siunausta työhön ja tarkastuspisteille.

2. Susan*, kenttätyöntekijät ja turvatalon työntekijät

Erään kolmannen maan rajaseudulla kenttätyöntekijät ja työssä mukana olevat paikalliset asukkaat ovat jatkuvasti alttiina vaikeuksille raivatessaan Jumalan valtakunnalle tietä Pohjois-Koreaan

Paikallinen työntekijä Susan* on aktiivisesti osallistunut projekteihin, kuten tavaratoimituksiin ja turvatalotyöhön. Hän pyytää esirukousta itselleen ja perheelleen, sillä pandemia ja kristittyihin työntekijöihin kohdistuva tarkkailu tekee työstä entistä arkaluontoisempaa.

Kenttätyöntekijät ja heitä avustavat paikalliset ovat aina vaarassa.

Rukoile Koreoiden ulkopuolisissa maissa toimivien kenttätyöntekijöiden ja paikallisten yhteistyökumppanien puolesta. Pyydä Jumalaa suojelemaan heidän henkilöllisyyttään ja heidän perheitään, ohjaamaan projektien suunnittelua ja täyttämään kaikki tarpeet.

Rukoile Susanille erityistä siunausta, että hän saa jatkaa palvelutyön johtamista ja että Herra täyttää myös hänen perheensä tarpeet.

3.  Koreoiden ulkopuolisessa maassa matkustavat pohjoiskorealaiset

Kun pohjoiskorealaiset, kristityt tai ei-kristityt, matkustavat ulkomaille, he kohtaavat erittäin todennäköisesti kristillisyyden vaikutusta jossain muodossa. Jumala lähettää työmiehiään oikeaan aikaan kutsumaan oikeita henkilöitä Jumalan luo.

Pohjoiskorealaiset matkailijat puolestaan kertovat evankeliumin Jeesuksesta eteenpäin turvallisissa kokoontumisissa, ja he saavat siihen opetusta ja varustusta hengellisten tarpeittensa mukaan. Ki-jok* on yksi näistä uusista uskovista, jotka on koulutettu turvatalotyömme kautta. 

”Elän saadakseni kertoa evankeliumia ihmisille Pohjois-Koreassa, kun sen aika koittaa.”

Ki-Jok*

Ki-jok* kertoo: “Kun ensimmäisen kerran kohtasin evankeliumin ja Raamatun, vastustelin nähdessäni, kuinka tosissaan opettajat sen ottivat. Kun aikaa kului ja jatkoin Sanan tutkimista, totuus lävisti minut kokonaan, ja nyt uskon, järkiperusteidenkin nojalla, että Jeesus Kristus on pelastajani. Elän siis saadakseni kertoa evankeliumia ihmisille Pohjois-Koreassa, kun sen aika koittaa.” 

Rukoile Jumalan suurta siunausta kenttätyöntekijöiden ja pohjoiskorealaisten matkailijoiden kohtaamisiin. Rukoile turvatalotyön puolesta, jonka Jumala erityisellä tavalla on kutsunut rakentamaan ja varustamaan Pohjois-Korean seurakuntia.

Pyydä Jumalan läsnäoloa kaikkiin kokoontumisiin, ja rukoile, että pohjoiskorealaisten sydämiin kylvetty evankeliumin siemen saisi kasvaa suureksi puuksi, joka eräänä päivänä julistaa ilosanomaa koko Pohjois-Koreaan.

4. Ihmiskaupan uhreiksi joutuneet pohjoiskorealaiset naiset

Sook-ja* osallistuu raamattupiiriin ja herää hyvin aikaisin valmistautuakseen siihen leipomalla riisikakkuja. Hänen miehensä ei aluksi halunnut hänen käyvän tapaamisissa, mutta muutti mielensä, kun huomasi niiden tehneen Sook-jan onnelliseksi ja toimeliaaksi.

Sook-ja oli ollut masentunut ja surullinen, mutta alettuaan lukea ja tutkia säännöllisesti Raamattua hän sai elämäänsä toivon näköaloja.

Pyydämme salaisiin raamattupiireihin Jumalan rakkauden ilmapiiriä.

Rukoile ihmiskaupan uhreiksi joutuneiden pohjoiskorealaisten naisten puolesta, jotka Jumala johdattaa Open Doorsin työntekijöiden pitämiin raamattupiireihin Koreoiden ulkopuolisessa maassa.

Rukoile, että Jumala saa vuodattaa armoaan heidän sydämiinsä, usko Jeesukseen saa päivä päivältä kasvaa ja heistä tulee opetuslapsia, jotka omistautuvat maanalaisten seurakuntien vahvistamiseen rukoillen.

Pyydä, että matkat raamattupiireihin olisivat turvallisia, tapaamisten ajankohdat pysyisivät salassa ja sisarten keskuudessa vallitsisi Jumalan rakkauden ilmapiiri. Rukoile myös aviomiesten, lasten ja sukulaisten puolesta, että Jumalan hyvyys koskettaisi myös heitä ja hekin saisivat eräänä päivänä palvella Jumalan valtakunnan työssä.

*Nimet muutettu turvallisuussyistä

Kuuntele podcast