Uutiset
07.01.2022

”On laajennuttava ja kasvettava kohtaamaan lisääntyneet tarpeet” – Haastattelu Kiinan nousevasta vainosta ja Open Doorsin työstä

Haastattelimme viime vuonna Peonya*, joka valvoo Kiinan Open Doorsin työtä. Aiheina olivat Kiinan kirkon tausta, kristittyihin kohdistuva kasvava vaino ja Open Doorsin näky seurakuntien vahvistamiseksi. Tänä vuonna haastattelimme häntä uudestaan. Kysyimme, mikä on sen jälkeen muuttunut ja miten tuki ja rukoukset ovat auttaneet Kiinan kirkkoa pysymään lujana nousevassa vainossa.

Kiina on muuttunut kristittyjä kohtaan paljon kovemmaksi viime vuosina. Voitko palauttaa mieliimme, mistä se mielestäsi johtuu?

Samalla kun Kiinan taloudelliset valmiudet ja vaikutusvalta ovat kasvaneet, on kiinalaisten kansallistunne noussut. Presidentti Xi Jinping pitää uutta sosiaalis-taloudellista mallia parempana kuin ’epäonnistuvia’ läntisiä demokraattisia talouksia. Todistaakseen näkökantansa hän vaatii yhteiskunnan vakautta ja poliittisen vakaumuksen yhdenmukaisuutta. Kansalaisten on oltava johdettavissa pikemmin kuin, että heille sallittaisiin puheen tai muiden uskonjärjestelmien vapautta. Nyt – ehkä enemmän kuin aiemman historian aikana – Kiina näkee mahdollisuuden nousta maailman näyttämölle. Kotimaan yhdistämisestä ei kuitenkaan sovi keskustella tässä itsevaltaisessa hallinnossa.

Uskonto nähdään mahdollisena tasapainon heiluttajana ja taatusti yhteensopimattomana sosialistisen ideologian kanssa. Aivan kuin Xi Jinping uskoisi, että on tullut aika suitsia ja rakentaa uudelleen tai yhdistää uskonnot, varsinkin islam ja kristinusko. Tästä seuraa viime aikojen määrätietoisuus pakottaa kirkko rajoituksiin.

Viime aikoina Xi on painostanut viestimään vaikutelmaa, että ihmiset rakastavat kommunistista puoluetta enemmän kuin mitään muuta henkilöä, ryhmää tai koulukuntaa. Näihin kuuluvat suositut miljardöörit, elokuvatähdet, toimittajat, yhtyeet, sosiaalisen median ikonit jne. ja tietysti myös Jeesus ja kirkko.

Miten Kiinan kristittyjen tilanne on muuttunut viime vuodesta?

Vuodesta 2020 lähtien olemme nähneet tiukempaa valvontaa koronan ja Kiinan kommunistisen puolueen vuonna 2021 pidetyn satavuotisjuhlan takia. Hallitus on varoittanut yhä useampia seurakuntia tekemään käskyjen mukaan. Kohteena ovat olleet monet näkyvissä asemissa toimivat kirkon johtajat, jotka ovat taistelleet voimakkaasti seurakuntien ja hengellisen työn kasvun puolesta. Jotkut muut saivat hienovaraisia varoituksia paikallisviranomaisilta lyhyinä pidätyksinä. Joitakin kuulusteltiin ja kehotettiin ankarasti vähentämään seurakunnan toimintaa. Entistä useampia seurakuntia pakotettiin jättämään säännölliset toimitilansa. Tämä johti monet jakamaan oman seurakunnan tilaisuudet pienryhmien kotikokouksiin.

Internetissä lähetettävät sunnuntaikokoukset ja etäkoulutukset kukoistivat pandemian aikana. Tilaisuuksia on sittemmin ryhdytty valvomaan, ja ne ovat nyt tiukassa internetvalvonnassa. Kotikokousten lähettäminen on jatkunut, jos osallistujamäärä ei ole muutamia kymmeniä enempää. Valtion kirkkoja on kuitenkin kielletty pitämästä jumalanpalveluksia internetissä. Tämän lisäksi vilkkaasti viestiliikennöityjä kristillisiä nettisivuja ja sosiaalisen median tilejä on estetty tai suljettu.

Onko kirkkojen ollut pakko lopettaa toimintansa tai kokoontua pienemmissä ryhmissä?

Useimmat kaupallisissa rakennuksissa pidetyt kotikokoukset on määrätty lopettamaan ja muuttumaan näkymättömiksi. Ne kokoontuvat nyt kodeissa. Arvioimme, että noin 80 prosenttia seurakunnista on painostettu kokoontumaan pienemmissä ryhmissä.

Jotkut kirkot jatkavat kokouksiaan käyttämällä pandemian aikana perustamiaan internetalustoja. Niitä pidetään kuitenkin vähemmän tehokkaana sielunhoidon ja hengellisen kasvun kannalta. Hallituksen hyväksymien (Kolmen Itsen Isänmaallisen Liikkeen) valtion kirkkojen on noudatettava julkisiin paikkoihin säädettyjä viruksen hallintaohjeita ja turvallisuusmääräyksiä. Useimmat näiden kirkkojen seurakunnista ovat pienentyneet noin kolmannekseen alkuperäisestä. Jos tahtoo osallistua johonkin niiden palveluksista, on ensin ilmoittauduttava internetissä. Joidenkin hallintoalueiden naapuripaikkakuntien KIIL-kirkot on pakotettu sulautumaan yhdeksi seurakunnaksi. Näin viranomaisten on helpompi valvoa kirkon toimintoja ja hallita sen kasvua.

Onko monia kristittyjä vangittu Kiinassa?

Paikalliset lähteemme arvioivat 10–20 kristittyä vangitun viimeisten 12 kuukauden aikana. Tietämämme kahdeksan kristittyä tuomittiin laittoman liiketoiminnan harjoittamisesta. Viisi heistä myi Raamatun kuuntelulaitteita. Heille määrättiin erimittaisia vankilatuomioita 15 kuukaudesta kuuteen vuoteen. Kolme tuomittiin laittomien kristillisten julkaisujen levittämisestä. Muutamat otettiin kohteiksi kirkon näkyvän toiminnan takia. Jotkut heistä olivat etnisen vähemmistön kristittyjä.

Mikä on lasten ja nuorten nykyinen tilanne?

Kiinan hallitus on monen vuoden ajan yrittänyt kieltää alle 18-vuotiaita osallistumasta kirkon tilaisuuksiin. Tarkoituksena on tyrehdyttää nuorten tulva, joka kuhisee intohimoisia kristittyjä. Teoriassa lasten kirkko (sunnuntaikirkko), nuorten ryhmät ja nuorten leirit kiellettiin. Sekä valtion hyväksymät kirkot että usein rekisteröimättömät kotikirkot löysivät kuitenkin keinoja pitää sunnuntaikirkkoja pienille lapsille ja nuorten leirejä kouluikäisille lapsille. Tämä on kuitenkin nyt hyvin vaikeaa. Helmikuusta 2018 lähtien kristilliset lastentarhat on suljettu ja kesäleirit on kielletty. Useat kirkot on pakotettu kiinnittämään sisäänkäynteihinsä ilmoitukset, joissa alle 18-vuotiaiden sisäänpääsy kielletään.

Myös koululaisten ja yliopisto-opiskelijoiden parissa tehtävä hengellinen työ on kielletty. KIIL-kirkon toimintaa valvotaan. Näin voidaan varmistaa kaiken alle 18-vuotiaiden parissa tapahtuvan lasten ja nuorten toiminnan puuttuminen. Vaikka jotkut seurakunnat tarjoavat toimintaa nuorille, se tapahtuu aina piilossa, ja nuorisotyö supistuu kiihtyvää vauhtia. Rajoittavat hallinnon säännöt ja monet häiriötekijät vetävät nuoria pois oikean hengellisen kasvun etsinnästä. Seurauksena on, että kirkot ovat tähän mennessä epäonnistuneet luovan, vaikuttavan nuorisotyön kehittämisessä. Valtava akateemisen opiskelun ja kotiläksyjen paine tukehduttaa nuoren sukupolven. Heille jää hyvin vähän aikaa viettää Jumalan kanssa ja seurakunnan toiminnassa.

Joissakin tapauksissa koulut painostavat opiskelijoita pysymään poissa uskonnollisista tapahtumista. Jotkut opettajat suostuttelevat opiskelijoita jättämään ilmoittamatta oppilaitokselle uskonnolliseksi ryhmäkseen kristitty. Siten he pyrkivät välttämään kommunistiseen puolueeseen kuuluvien esimiestensä paineen.

Miten kirkko vastaa näihin kasvaviin haasteisiin?

Olemme nähneet monenlaisia vastauksia uskontojen rajoittamismääräysten toimeenpanoon. Ne vaihtelevat hallinnon sääntöjen uhmaamisesta aina sen uskomiseen, että Jumala avaa uusia ovia, vaikka yksi sulkeutuu. Kerroin aiemmin Länsi-Kiinassa suljetusta seurakunnasta. Uskovat veivät kokouksensa kaduille ja kokoontuivat paikallisissa puistoissa, laulaen, saarnaten ja jakaen esitteitä. Tästä seurasi kuitenkin nopea kurinpalautus, eikä seurakunta saa nyt olla lainkaan vapaa. Paikalliset seurakunnat eivät uskalla ylittää enää rajoja.

Muilla alueilla uskovat ovat kokoontuneet lukuisissa pienryhmissä. Useimmat kirkot kokevat, että on aika ryhtyä erityisiin toimiin. Ne vähentävät ryhmäkokoja tai siirtävät toimintojen sijaintia muihin paikkoihin. Monet eri puolilla maata toimivista seurakunnista ovat kuitenkin tässä vaiheessa madaltaneet profiiliaan. Seurakunnan kokoukset pidetään erityisellä huolella ja valppaudella uskovien taloissa tai vuokra-asunnoissa.

Onko Open Doorsin Kiinan työ muuttunut tai kasvanut ?

Open Doorsin Kiinan työ on jatkunut pandemian ajan lisääntyvästä vainosta ja matkustusrajoituksista huolimatta. Varsinkin pienimuotoinen koulutuksemme ja läsnäolomme Kiinan vainotuimpien muslimi- ja buddhalaistaustaisten uskovien keskuudessa on toiminut hyvin. Pitkäaikaisten matkustusrajoitusten ja sulkujen alueilla kokeilimme etäkoulutusta. Valmistimme Kiinan kristittyjä suurempaan vainoon ja koulutimme heitä seuraavan sukupolven opetuslapseuttamiseen. Siksi käytämme nyt enemmän aikaa vainoon valmistavan ja nuorten koulutusmateriaalin kehittämiseen. Olemme myös vahvistaneet paikallisten kirkkojen parissa kentällä työskenteleviä tiimejämme.

Mikä on ollut Kiinan kirkon suurin viime vuoden haaste?

Monien kotikirkkojen ongelmana on opetuslapseutuksen laiminlyöminen ja johtajuuden kehittäminen. Tällöin kaikki työt jäävät yhden tai kahden pastorin tehtäviksi. Tämä on ajankohtainen haaste Kiinan kirkolle. Tarkoituksena on vapauttaa nuoret uskovat jakamaan työtaakkaa samanaikaisesti, kun kokoonnutaan pienissä kotikirkoissa. Vanha luentotyyppinen koulutus on korvattava luovilla, vuorovaikutteisilla opetusmenetelmillä. Ne houkuttelevat ja kiehtovat nuorten kyseleviä mieliä. Tämä on uusi malli vanhan sukupolven pastoreille.

Raamattusovellukset ovat tulleet suosituiksi koko maassa. Niitä on edelleen saatavilla, vaikka joitakin raamattusovelluksia ja verkkoalustoja on suljettu internetistä.

Yllättävää kyllä, monet kolmekymppiset tai sitä nuoremmat uskovat eivät ole koskaan kokeneet kovaa vainoa. Uuden vainon aallon kohtaaminen on heille valtava haaste.

Voimme myös menettää yhteyden nuoreen sukupolveen. Kristityillä ei ole lupa opetuslapseuttaa lapsia eikä nuoria. Heidän kasvuympäristönään on maailma, jonka painopiste on sosiaalisessa mediassa, yhteiskunnallisessa asemassa, rahassa ja omaisuudessa.
Valtion hyväksymien KIIL-kirkkojen on nyt annettava lupansa johtajilleen. Hallitus opastaa niitä valitsemaan vanhimmistoa, johtajistoa ja saarnojen sallittua sisältöä. Niiden on noudatettava hallinnon kaikkia uskonnonharjoitusta koskevia ohjeita.

Entä mikä on ollut Kiinan Open Doors -tiimin suurin viime vuoden haaste?

Pandemian takia on syntynyt etäkoulutusmahdollisuuksia, ja niistä on tullut kasvava kehityssuunta. Kirkon johtajien koulutukseen ja paikallisten yhteistyökumppanien yhteydenpitoon tarvittavien alustojen määrä on kuitenkin vielä pieni. Meidän on oltava viisaita siinä, mitä kieltä käytämme internetissä, koska valvonnan uhka on suuri.

Vaikka pandemia on rauhoittunut, ajoittaiset paikalliset sulut ovat rajoittaneet vuorovaikutustamme paikallisten seurakuntien ja yhteistyökumppanien kanssa. Meidän on laajennuttava ja kasvatettava paikallista tiimiämme kohtaamaan lisääntyneet tarpeet.

Onko tiiminne erityisen ylpeä jostakin saavutuksesta tai asiasta, jonka parissa olette työskennelleet?

Muslimi- ja buddhalaistaustaisia uskovia on vaikea tavoittaa. Tiimimme on kuitenkin jatkanut käyntejä heidän luonaan erittäin vaikeissa oloissa. Uskovia on rohkaistu ja on luotu vahvoja yhteyksiä. Yhteistyökumppanimme ovat kääntäneet Raamattua buddhalaisen etnisen vähemmistön kielelle. Uusi testamentti saatiin päätökseen jokin aika sitten. Vanhan testamentin käännös on edistynyt erinomaisesti tänä vuonna. Kiitämme Jumalaa siitä, että Vanhan testamentin käännöstyö on tulossa päätösvaiheeseen.

Lisäksi varustamme han-kiinalaisia työntekijöitä etnisiin vähemmistöihin kuuluvien kristittyjen palveluun ja opetuslapseutukseen. Jotkut han-kirkon työntekijät jatkavat vähemmistöjen buddhalaistaustaisten uskovien palvelua.

Pandemian ajan matkustusrajoituksista huolimatta tiimimme on edistynyt hyvin materiaalikehityksessä: Olemme kontekstualisoineet Vahvana myrskyn läpi -hartauskirjan, joka auttaa seurakuntia valmistautumaan vainoo, ja kehittäneet tulevan sukupolven nuorten johtajien koulutusmateriaaleja.

Jotkut kirkkomme yhteyshenkilöistä osallistuivat vainoon valmistautumiskoulutukseen. He eivät ainoastaan opettaneet omia seurakuntiaan vaan myös jakoivat raamatullisen käsityksen vainosta alueella toimivien muiden seurakuntaverkostojen kanssa. He auttoivat niitä kaikkia valmistautumaan vainoon.

Muutamat Kiinan kirkoista ovat tehneet aloitteen lahjoittaa varoja muiden pandemiasta kärsivien maiden kristittyjen auttamiseksi. Nämä ovat Kiinan seurakuntien ensimmäisiä käytännöllisiä askeleita vainottuun seurakuntaan samaistumisessa.

Oletteko kuulleet Kiinan kirkosta itseänne rohkaisevaa kertomusta?

Yhteyshenkilöihimme kuuluva Isä Timothy* on ihastuttava 60 vuotta täyttänyt pastori. Kerran hänet oli kutsuttu poliisiasemalle seurakunnan toimintaa koskevaan kuulusteluun ja Uskonnonharjoitusviraston määräysten noudattamisen varmistamiseksi. Sellaisiahan edelliset viranomaisten ’teekutsuilla’ käynnitkin olivat. Tällä kertaa viranomaiset kuitenkin telkesivät pastori Timothyn putkaan 13 tunniksi!

Ruoka-aikana Timothy kieltäytyi syömästä. Hän ilmoitti sen sijaan nostavansa kanteen poliisia vastaan pidättämisestään ilman syytä. ”Lain toimeenpanoinnossanne olette itse asiassa rikkoneet lakia”, Timothy sanoi. ”Olette ilmeisesti epätietoisia siitä, että on laitonta pidättää yli 60-vuotiasta henkilöä ilman syytä yli kuusi tuntia.” Poliisi oli järkyttynyt. Tämä kristitty talonpoikaispastori ei ollut ainoastaan peloton, hän tunsi myös vähän lakia! Heidän suunnitelmansa oli alunperin näyttää Timothylle, kuka oli pomo. Nyt selkä seinää vasten poliisilla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin vapauttaa hänet.

Samaan aikaan, kun pastori Timothy oli pidätetty, nuori mies oli putkassa varastamisesta. Nuori varas kertoi Timothylle, ettei ollut syönyt mitään edellisen päivän jälkeen. Tällöin pastori antoi nuorukaiselle lounaansa ja päivällisensä. Hän kääntyi sitten nuoreen mieheen päin ja sanoi: ”Raamattu sanoo, että sen, joka varastaa, on lopetettava varastaminen ja työskenneltävä sen sijaan omin käsin. Silloin hänellä on aina enemmän kuin tarpeen. Toivon, että löydät sydämestäsi katumusta ja käännyt Jeesuksen puoleen.”

Pian tämän jälkeen nuori mies sai kauhean päänsäryn. Timothy polvistui hänen vierelleen rukoilemaan hänen puolestaan. ”Lopeta se!” sanoivat vartijat. ”Et saa rukoilla pidätyskeskuksessa!” ”Ettekö näe, että hänen puolestaan rukoilemiseni auttaa teitä?” kysyi pastori.”Jos hänen päänsärkynsä pahenee, teidän on vietävä hänet sairaalaan. Säästän teidät isolta vaivalta.” Pian sen jälkeen, kun pastori oli rukoillut, nuoren miehen päänsärky lakkasi.

Toisen kerran useiden osastojen edustajat tulivat tutkimaan pastori Timothya. Häntä pyydettiin antamaan seurakunnan kaikkien uskovien yhteystietoluettelo. Timothy sanoi yksinkertaisesti: ”Olen pahoillani, minulla ei ole laillista oikeutta paljastaa muiden ihmisten yksityisasioita, mutta voin antaa teille seurakuntamme johtajien luettelon. Ottakaa meihin yhteyttä mistä tahansa asiasta, josta tahdotte keskustella. Otamme mielellämme vastuun seurakunnan asioista. Menettekö te auttamaan, kun muut ovat vaikeuksissa? Käyttekö heidän luonaan, kun he ovat sairaina? Jos joku perheestä kuolee, viettekö heille vaatteita ja autatteko hautajaisissa?”

Tällä Jumalan antamalla viisaudella pastori Timothy vastasi viranomaisten jokaiseen kysymykseen. Hän painotti kerta toisensa jälkeen, että kristityillä on oltava hyvä maine sekä kirkon sisä- että ulkopuolella. ”Meidän on oltava kohteliaita”, Timothy sanoi. “Jos kuka tahansa tulee luoksemme, palvelemme heitä parhaan kykymme mukaan. Emme kuitenkaan koskaan tee kompromisseja sanomamme kanssa tai kiellä veljiämme ja sisariamme vain oman nahkamme suojaksi. Jumala on aina kanssamme, emmekä pelkää mitään. Sitä paitsi Jeesukseen uskominen ei ole rikos. Teemme työtä hiljaisuudessa, palvellen muita sydämestämme. Jos meitä jollakin tavalla vastustetaan, emme koskaan pelkää. Silloin olemme lujia, rohkeita ja pelottomia!”

Mitä toivotte Kiinalle vuonna 2022?

Ensisijaisiin asioihin kuuluu vahvistaa paikallisen tiimimme kokoa ja valmiuksia. Jaamme Vahvana myrskyn läpi -aineiston pohjalta kehittämämme hengelliset materiaalit siunaukseksi lisääntyvää vainoa kohtaaville kristityille. Suunnittelemme myös vainoihin valmistavan aineiston kehittämistä raamattupiirien käyttöön.

Koska hallitus estää määrätietoisesti seuraavan sukupolven tavoittamista evankeliumille, olemme varanneet aikaa ja voimavaroja nuorisotyön suunnitteluun. Tämä on ratkaisevaa aikaa Kiinan nuorisolle. On elintärkeää tarjota koulutusta ja kehittää aineistoja, jotka kohdistuvat luoviin tapoihin tehdä työtä nuorten parissa.

Jatkamme hanin seurakuntien johtajien koulutusta. Tartutamme heihin intohimon vainotun seurakunnan palvelemiseksi Kiinan sisällä olevista muslimi- ja buddhalaistaustaisista uskovista alkaen ja sen jälkeen halun merten takana ankarien vainojen kohteina olevien seurakuntien puolesta rukoilemiseksi ja niiden tukemiseksi. Jatkamme etnisten vähemmistöryhmien muslimi- ja buddhalaistaustaisten seurakunnan johtajien tukea, koulutusta ja rohkaisua. Erityisesti opetuslapseutamme muita uskovia, jotka ovat jääneet Kiinan vainon piiriin.

Onko mitään, mistä olette huolissanne katsoessanne eteenpäin vuoteen 2022?

Seuraavan sukupolven menettäminen maailmalle on hyvin todellinen uhka. Vaino tähtää nuorten raastamiseen pois kristittyjen yhteisöstä. Huima akateeminen paine ja kilpailu paremmasta opiskelupaikasta kaappaavat lähes jokaisen valveillaolon hetken. Näiden haasteiden huippu on uusi sosiaalisen median ja materialismin pakkomielle. Kaikilla näillä on valtava vaikutus Kiinan nuoriin.

Suunnitteleeko Kiinan Open Doors vuotta 2022 varten jotakin, josta voitte kertoa?

Hallituksen, opetustoimen ja median Kiinan nuorisoa vastaan kohdistaman hyökkäyksen takia panostamme paljon enemmän nuorisotyöhön. Kun Kiinan kotiseurakunnat vähentävät toimintaansa välttääkseen uusia vainoja, jatkamme opetuslapseuskoulutuksen tarjoamista nouseville kotiseurakuntien johtajille.

Tavoitteenamme on lisätä kanssakäymistä ja tukea Kiinan vainotuimpiin vähemmistöihin kuuluviin muslimi- ja buddhalaistaustaisiin uskoviin. Uskomme, että on elintärkeää varustaa Kiinan kirkot palvelemaan heitä. Lisäämme rukousta ja tukea Kiinan kirkon vainotuille seurakunnille.

Luuletteko Pekingin talviolympialaisten vaikuttavan paljon kristittyihin tai heidän vainonsa määrään?

Valvonnan odotetaan kasvavan varsinkin kiinalaisten kristittyjen ja ulkomaalaisten kanssakäymisen estämiseksi.

Miten ympäri maailmaa olevat kristityt voivat rukoilla Kiinan, Kiinan seurakuntien ja Open Doorsin työn puolesta tänä aikana?

  • Kiitos, kun rukoilette, että Kiinan kirkot pysyisivät lujina vainojen aikana. Pyydämme viisautta keinoihin tulla toimeen hallinnon virkamiesten kanssa.
  • Rukoilkaa, että monet uudet kotikirkkojen johtajat saisivat valmiudet kantaa Kiinan kirkkoa tämän vaikean ajan läpi. Rukoilkaa, että kirkko yhdistyisi, vahvistuisi ja moninkertaistuisi siitä huolimatta, että on jakautunut pieniin ryhmiin.
  • Pyytäkää Jumalaa auttamaan kirkkoa, nuorisotyöntekijöitä ja kristittyjä vanhempia löytämään vapaa-aikaa ja keinoja seuraavan sukupolven tavoittamiseksi, opettamiseksi ja opetuslapseuttamiseksi. Rukoilkaa, että heistä kasvaisi uskossaan vakaita, Jeesuksen intohimoisia seuraajia. Rukoilemme, että he aina valitsisivat Jeesuksen seuraamisen maailman himoille ja paineille antautumisen sijaan.
  • Pyytäkää Jumalaa suojaamaan ja siunaamaan kokoamamme hengelliset aineistot. Suunnittelemme jakavamme niitä ympäri Kiinaa. Rukoilkaa, että niistä tulee elämää muuttava siunaus ja rohkaisu miljoonille kasvavaa vainoa kohtaaville kristityille.
  • Rukoilkaa, että tiimiämme vahvistetaan, ja että tuottavuutemme ja tehokas vaikutusalueemme kasvavat.

*Nimet on muutettu turvallisuussyistä.

Tässä katsauksessa on keskitytty vain asioihin, jotka ovat muuttuneet edellisvuodesta tai joista kiinalaiset kristityt ovat halunneet kertoa entistä laajemmin.

Katso video

Lue lisää vainottujen kristittyjen tilanteesta Kiinassa.