Lehdet
29.04.2020

Seksuaalinen väkivalta kätkee ja eristää vainottuja kristittyjä naisia

Kristittyjen naisten yleisimmin kohtaama sukupuolittuneen vainon muoto on seksuaalinen väkivalta sekä pakkoavioliitot. Kristittyihin miehiin kohdistuu erityisesti fyysistä väkivaltaa.

Open Doors -järjestön World Watch List 2020 -vainotutkimukseen (WWL) liittyvä, sukupuolittunutta uskonnollista väkivaltaa käsittelevä raportti on julkaistu. Raportissa eritellään niitä vainon muotoja, jotka kohdistuvat pääasiassa vain toiseen sukupuoleen.

WWL 2020 -listan 50 kärkimaassa elämä kristittynä on kaikkein vaikeinta. Peräti 84 prosentissa näistä maista naiset ja tytöt kokevat kristillisen uskonsa vuoksi seksuaalista väkivaltaa sekä avioliittoon pakottamista. Myös muu fyysinen väkivalta ja avioeroon pakottaminen ovat yleisiä: niitä ilmenee 64 prosentissa 50 kärkimaasta. Kaiken kaikkiaan raportissa on enemmän mainintoja naisiin kuin miehiin kohdistuvista väkivallan muodoista.

Seksuaalista väkivaltaa kokevat kristityt joka puolella maailmaa. Vihamielisesti kristinuskoon suhtautuvissa Aasian, Lähi-idän ja Afrikan maissa seksuaalinen väkivalta liittyy marginaalissa elävän kristillisen yhteisön haavoittuvuuden hyödyntämiseen. Se ilmenee esimerkiksi naisten kauppaamisena vaimoiksi, naispuolisten kotiapulaisten hyväksikäyttönä tai naisten sieppaamisena seksiorjiksi.

Piiloon jäävää väkivaltaa

Seksuaalinen väkivalta on yhä yleisin tapa alistaa, kontrolloida ja rangaista kristittyjä naisia ja tyttöjä. Sen kautta kristitty nainen tai tyttö sekä hänen perheensä ja lähipiirinsä häväistään tietoisesti. Uhri saatetaan pakottaa vastoin tahtoaan avioliittoon, pahimmillaan miehen kanssa, joka on kohdellut häntä väkivaltaisesti. Pakkoavioliitto voikin johtaa tilanteeseen, jossa nainen ei voi paeta seksuaalista ja muuta väkivaltaa.

Kristittyihin naisiin kohdistuvat yleisimmät sukupuolittuneen vainon muodot ovat seksuaalinen väkivalta, pakkoavioliitto ja fyysinen väkivalta.

Kristityt naiset ja tytöt kokevat seksuaalisen väkivallan, pakkoavioliiton tai kotiin sulkemisen olevan pahimmillaan ”kuollutta elämää” tuottavaa vainoa. Vaikein tilanne on esimerkiksi islamista tai buddhalaisuudesta kristityiksi kääntyneillä naisilla, jotka elävät usein kätkettyinä ja eristettyinä. Heidän kokemansa kärsimys jää näin havaitsematta. Nämä naiset eivät myöskään pysty osallistumaan seurakuntien toimintaan.

Uhrin tulevaisuuden voi pelastaa se, että seurakuntayhteisö ymmärtää sukupuolittunutta väkivaltaa ja osaa reagoida siihen oikein.

Riistetty tulevaisuus

Open Doorsille työskentelevä sukupuolittuneen vainon erityisasiantuntija Helene Fisher toteaa, että WWL 2020 -tutkimuksen aineisto korostaa naisten ja tyttöjen kokeman vainon jopa elämänmittaisia seurauksia.

”Seksuaalisesti vahingoitetut naiset ja tytöt kokevat henkisen ja fyysisen pahoinpitelyn, josta vaietaan. Toisinaan he joutuvat samalla pakkoavioliiton ansaan. Vaikka he onnistuisivat pakenemaan näitä kauhuja, häpeä ja hyljeksintä seuraavat heitä koko loppuelämän. He jäävät eloon, mutta häpeä riistää heiltä tulevaisuuden”, Fisher toteaa.

Fisher pitää surullisena sitä, että seksuaalisen väkivallan uhreja hyljeksitään häpeän ja ymmärtämättömyyden vuoksi jopa seurakunnissa. Niillä on kuitenkin merkittävä mahdollisuus tarjota uhreille toipumisen edellytyksiä vaikeimmissakin tilanteissa. Seurakuntien johtajia ja jäseniä opetetaankin koulutusohjelmien avulla toimimaan naisten ja koko yhteisön toipumisen hyväksi. Vainon keskellä seurakuntayhteisön vahvan yhteyden säilyminen on ensiarvoisen tärkeää niin miehille kuin naisille.

Miesten kokema vaino

Kristittyihin miehiin kohdistuvista sukupuolittuneen vainon muodoista yleisin on fyysinen väkivalta. Sitä ilmeni 82 prosentissa WWL 2020 -tutkimuksen 50 kärkimaasta. Työhön ja toimeentuloon liittyvää vainoa sekä hallinnon toteuttamia vangitsemisia esiintyi kaikkiaan 66 prosentissa kärkimaista.

Erityisesti nuoriin miehiin kohdistuva vainon muoto on asepalvelukseen tai aseellisten ryhmien, kuten jihadistien tai rikolliskartellien toimintaan pakottaminen. Omaatuntoa ja kristillisiä arvoja vastaan toimiminen synnyttää syviä syyllisyyden kokemuksia. Pahimmillaan mahdollisuus rakentaa ja ylläpitää hyviä ihmissuhteita vaarantuu. Lisäksi seurakuntien kyky toimia rauhan rakentamiseksi heikkenee.

Open Doors on maailmanlaajuisesti toimiva avustusjärjestö, joka tukee vainottuja kristittyjä sekä käytännön avun että hengellisen rohkaisun ja rukouksen kautta.

Katso video, jossa Helen Fisher kertoo naisiin kohdistuvasta vainosta: Opendoors.fi/sukupuolittunut-vaino