Eritrea

6

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Vaikka lähes puolet Eritrean kansalaisista on kristittyjä, maa on yhä yksi vaarallisimpia maita kristityille. Eritreassa tunnustetaan virallisesti vain kolme kristillistä kirkkokuntaa: ortodoksinen, katolinen ja luterilainen. Muiden kristillisten kirkkokuntien jumalanpalveluksiin tehdään ratsioita ja niiden jäseniä pidätetään.

Eritrean vankilaolot ovat usein epäinhimilliset, ja vankiloissa on pastoreita, jotka ovat olleet siellä yli vuosikymmenen ja kokeneet eristyksen. Vankiloissa on mahdollisesti yli tuhat kristittyä, joita vastaan ei ole nostettu virallisia syytteitä.

Kristittyjen jatkuvat pidätykset ovat todiste siitä, että hallituksella ei ole aikomustakaan lieventää sortavia linjauksiaan. Kristityt, joita hallinto ei hyväksy, ovat usein valvonnan alaisia: heidän puheluitaan kuunnellaan, nettiyhteys pidetään hitaana, ja kansalaisia pyydetään vakoilemaan naapureitaan. Tämän vuoksi Eritreaan viitataan välillä Afrikan Pohjois-Koreana.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Muutosta viime vuoteen ei ole juuri tapahtunut. Eritrea on yhä listan kuudennella sijalla ja yksi maailman vaarallisimpia maita seurata Jeesusta. Sekä kristittyihin kohdistuva painostus että väkivallan määrä pysyivät suurin piirtein samana kuin vuoden 2021 World Watch List -raportissa. Eritrean kristityt ovat äärimmäisen painostuksen kohteina kaikilla elämänalueilla, vahvimmin yhteiskunnallisen ja seurakuntaelämän osa-alueilla. Se kertoo siitä, että kristittyihin kohdistuvan painostuksen takana on ennen kaikkea maan hallituksen harjoittama politiikka. Kuluneella kaudella maan turvallisuusjoukot jatkoivat ratsioita, joissa vangittiin satoja kristittyjä. Hallitus perustelee tämänkaltaista valvontaa syyttämällä tiettyjä kristittyjen ryhmiä, aivan erityisesti uusia protestanttisia liikkeitä, epäisänmaallisuudesta.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Eritrean vankiloissa on satoja rekisteröimättömien kirkkojen jäseniä. Heistä osa on viettänyt vankeudessa yli kymmenen vuotta. Monet pakotetaan tekemään pitkää työpäivää kaupallisilla kukkaviljelmillä. Osaa pidetään vankeina polttavan kuumissa satamakonteissa. “Joskus meidät kahlittiin, joskus hakattiin kepeillä”, muistelee uskonsa vuoksi vangittu kristitty Eyal (nimi muutettu).

Jumala toimii kuitenkin myös vankiloiden järkyttävissä oloissa. Eyal kertoo hänen ja muiden kristittyjen vankien Jumalalta saamasta avusta: “Näimme Herran käden toimivan. Hän oli kanssamme. Rukoilimme, paastosimme ja jopa todistimme uskostamme muille vangeille. Monet ottivat Jeesuksen vastaan Vapahtajanaan.”

Millaista maassa on elää miehenä?

Eritreassa kaikki salaisista kotiseurakunnista löydetyt kansalaiset joutuvat todennäköisesti pidätetyiksi ja vankilaan. Miehet kokevat kuitenkin todennäköisimmin pahoinpitelyjä, pakkotyötä ja jopa tapon.

Suurin osa maanalaisten seurakuntien johtajista on miehiä, joten heidän pidätyksensä saa seurakuntien johdossa aikaan tyhjiön.

Perheet puolestaan joutuvat taloudellisiin vaikeuksiin perheen elättäjän ollessa poissa. Vaikutus yltää myös kouluihin, missä pastoreiden lapset leimataan “penteksi”, mikä tarkoittaa häpeällistä, ja nimityksen kantaja saattaa olla vaarassa.

Millaista maassa on elää naisena?

Islamista pois kääntyneet naiset saattavat joutua siepatuiksi, kotiarestiin, pakkoavioliittoon, pakotettuun avioeroon ja eroon lapsistaan. Myös ortodoksitaustaiset naiset saattavat kokea painostusta ja vainoa, mutta lievemmin kuin muslimitaustaiset naiset.

Useista muista maista poiketen Eritrean naiset osallistuvat pakolliseen sotilaskoulutukseen ja asepalvelukseen, ja monet naisalokkaat joutuvat herkästi komentajien seksuaalisen väkivallan kohteiksi. Sadat naiset joutuvat myös kärsimään sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa vankiloissa. Moni nainen päätyy pakenemaan maasta välttääkseen tämän kohtalon.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors on toiminut Eritreassa paikalliskirkkojen kautta 1990-luvulta saakka. Näkynämme on, että Eritrean kristittyjen yhteisö kasvaa uskossaan vahvaksi ja entistä kestävämmäksi, pystyy viemään evankeliumia eteenpäin, saavuttaa taloudellisesti vakaan tilanteen ja kykenee suhtautumaan vainoihin Raamatun viitoittamalla tavalla.

Tuemme erilaisia Raamattuun ja opetuslapseutukseen liittyviä koulutusohjelmia. Levitämme tietoa ja rohkaisemme rukoilemaan. Tarjoamme vainotuille kristityille tukea käytännön asioissa. Tarjoamme hengellistä ja käytännöllistä tukea lievittääksemme vainon vaikutuksia.

Rukoile:

Rukoile, että vangitut kristityt ja heidän perheensä saisivat voimaa Jumalan armosta ja läsnäolosta. Rukoile viisautta, tarkkanäköisyyttä ja kestävyyttä uskoville heidän pyrkiessään kokoontumaan yhteen valvonnasta huolimatta. Rukoile, että muslimi- ja ortodoksitaustaiset kristityt voisivat pysyä rohkeina ja voimakkaina uskossaan.

Taivaallinen Isä, rukoilemme kaikkien vangittujen sisartemme ja veljiemme puolesta. Löytäkööt he ja heidän perheensä voimaa Sinun rauhastasi, ”joka ylittää kaiken ymmärryksen” (Kirje filippiläisille 4:7). Kiitos, että joitain kristittyjä on vapautettu viime kuukausina. Puutu tilanteeseen voimallisesti niin, että useita muitakin vapautettaisiin. Anna kaikille uskoville yhteys muiden kanssa ja suojele tapaamisia hallinnon valvovalta silmältä. Tee työtäsi presidentti Afwerkin sydämessä, että hän katuisi ja näkisi kristittyjen merkittävän roolin Eritrean yhteiskunnassa. Aamen.