Eritrea

4

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Eritrea on jo vuosia sijoittunut WWL-vainoraportin 10 maan kärkeen. Se tunnetaan voimakkaasti autoritäärisen hallituksensa vuoksi “Afrikan Pohjois-Koreana”. Eritrea tunnustaa vain kolme kristillistä kirkkokuntaa: Eritrean ortodoksit, roomalaiskatoliset ja luterilaiset. Jos henkilö on elää kristittynä näiden hyväksyttyjen kirkkojen ulkopuolella, hän on jatkuvassa vaarassa. Myös tunnustettujen kirkkojen piirissä hallitus valvoo tiukasti jokaista seurakuntaa. Vainosta tai hallituksen häirinnästä puhuminen on kiellettyä eikä sitä suvaita.

Ratsiat tunnustettujen uskontokuntien ulkopuolella toimivien kristittyjen kiinni saamiseksi ovat yleisiä. Kun kristittyjä otetaan ratsioissa kiinni, heidät voidaan lähettää maan pahamaineiseen vankilaverkostoon, jossa pidätykset voivat kestää loputtomiin.

Uusimpien arvioiden mukaan Eritrean vankiloissa on noin 1000 eritrealaista kristittyä on vankilassa ilman rikossyytettä. Joidenkin kotikirkkojen jäseniä on ollut vankilassa yli kymmenen vuotta. He ovat joutuneet kestämään järkyttäviä olosuhteita, kuten pieniä eristyssellejä. Hallitus valvoo jokaista kansalaista, mikä edistää kristittyjen leimaamista. Siksi jokainen islamista kääntyvä tai Eritrean ortodoksisesta kirkosta evankeliseen tai helluntaikirkkoon liittyvä kristitty joutuu todennäköisesti oman perheensä ja yhteisönsä sekä hallituksen voimakkaan painostuksen kohteeksi. Jeesuksen seuraaminen maksaa Eritreassa valtavasti, mutta rohkeat kristityt jatkavat toimintaansa.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Tänä vuonna tilanne Eritreassa on muuttunut vain vähän. Jeesuksen seuraaminen on edelleen uskomattoman vaarallista. Kuka tahansa neljän tunnustetun uskonnollisen ryhmän (kolme kristillistä kirkkokuntaa ja islam) ulkopuolelle kuuluva henkilö voidaan pidättää tai vangita, häntä voidaan kiduttaa ja hänet saatetaan jopa tappaa. Jopa tunnustettuihin kristillisiin kirkkokuntiin kuuluvat henkilöt ovat hallituksen valvonnassa ja voivat tulla pidätetyksi.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Muslimitaustaiset kristityt kohtaavat perheessään ja yhteisössään eniten painostusta. Sama koskee vähemmässä määrin myös ortodoksisuudesta protestanttisuuteen kääntyneitä. Eritrean hallitus valvoo voimakkaasti maan kaikkia kristittyjä, ja he ovat vaarassa joutua pidätetyiksi ja määräämättömäksi ajaksi vankeuteen.

Millaista maassa on elää miehenä?

Muslimitaustaiset kristityt miehet saattavat joutua fyysisen väkivallan kohteiksi, kuten hakatuiksi ja vangituiksi. Naisten tavoin myös tunnustettujen kristillisten kirkkokuntien ulkopuolelle kuuluvat kristityt miehet saatetaan sulkea vankilaan määräämättömäksi ajaksi. Tämä koskee erityisesti seurakuntajohtajia, jotka usein ovat miehiä. Koska miehet eritrealaisen tavan mukaan yleensä ansaitsevat perheen leivän, heidän vangitsemisensa saattaa jättää perheet taloudelliseen ahdinkoon. Lisäksi heidät saatetaan vankeudesta “vapautumisen” jälkeen pakottaa Eritrean armeijaan. Monet nuoret miehet – myös kristityt – pakenevat välttääkseen asepalveluksen.

Millaista maassa on elää naisena?

Eritreassa kristittynä eläminen saattaa tarkoittaa määrittelemättömän pituista pidätystä uskonvakaumuksen takia. Naisille vankeus Eritrean pahamaineisessa vankilaverkostossa voi tarkoittaa sukupuolittunutta väkivaltaa, kuten esimerkiksi raiskauksia ja seksuaalista väkivaltaa. Joidenkin naisten on pakko paeta tai ottaa riski pidätetyksi tulemisesta. Kummassakin tapauksessa jäljelle jää murtunut perhe, jota saatetaan rangaista perheenjäsenen uskon vuoksi. Lisäksi myös naisilla on Eritreassa asevelvollisuus, jonka yhteydessä he saattavat joutua myös seksuaalisen väkivallan kohteiksi. Monet naiset pakenevat välttääkseen asepalveluksen.

Muslimitaustaiset kristityt naiset kohtaavat painostusta kääntymyksensä takia. Heitä uhkaavat sieppaus, kotiaresti, pakkoavioliitto tai pakkoavioero sekä omista lapsista erottaminen. Jos muslimi sieppaa kristityn ja tämä pakotetaan naimisiin sieppaajan kanssa, samalla nainen myös pakotetaan kääntymään muslimiksi. Jopa kodeissa, joissa ei ole väkivaltaa, kristityiksi kääntyneitä naisia voidaan halveksia heidän uskonsa vuoksi. Kristittyjen vanhemmat saattavat myös kieltäytyä auttamasta heitä esimerkiksi koulumaksujen kanssa. Joissain tapauksissa tällaiset naiset saatetaan jopa häätää pois kotoaan ja jättää ilman perheen tai muiden tahojen tukea.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii Eritreassa paikallisten seurakuntakumppanien kautta ja tarjoaa toimeentulohankkeita sekä opetuslapseuskoulutusta ja vainosta selviämiseen tähtäävää koulutusta.

Rukoile:

Eritrean hallitus tunnustaa vain kolme kristillistä kirkkokuntaa. Pyydä, että Jumala tulisi väliin ja antaisi uskonnonvapauden koko kansalleen.
Kristityt ovat vaarassa joutua pidätetyiksi ja pakotetuiksi asepalvelukseen. Rukoile armoa vangituille sekä niille, jotka on pakotettu armeijaan vastoin tahtoaan.
Eritrean laajassa vankilaverkostossa olevia kristittyjä usein kidutetaan eikä lääkehoitoa anneta, vaikka he olisivat sairaina. Rukoile, että Jumalan Pyhä Henki olisi heidän lohtunaan ja seuranaan vankilassa.
Rukoile, että Jumala muuttaisi presidentti Afwerkin ja tämän hallituksen sydämet niin, että he sallisivat kristittyjen seurata Jeesusta vapaasti.