Nigeria

6

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Nigerian kristityt kärsivät vainosta, jonka taustalla on syvälle juurtunut pyrkimys alueiden islamilaistamiseen. Se on ollut yleistä maan pohjoisosissa, mutta vähitellen se on levinnyt myös etelää kohti.

Pohjoiset osavaltiot päättivät ottaa käyttöön islamilaisen šaria-lain vuonna 1999, minkä jälkeen islamilaistaminen on nopeutunut sekä väkivaltaisin että muunlaisin keinoin. Islamististen ryhmien hyökkäykset ovat lisääntyneet jatkuvasti vuodesta 2015. Hallitus ei ole pystynyt estämään väkivallan kasvua, millä on vaikutusta kaikkiin nigerialaisiin, mutta etenkin kristittyihin.
Väkivaltaa on eniten maan pohjoisosassa. Siellä aseelliset terroristijärjestöt, kuten Boko Haram, ISWAP ja fulanipaimentolaisten ryhmät, aiheuttavat fyysisiä vammoja, murhaavat ja sieppaavat ihmisiä sekä syyllistyvät seksuaaliseen väkivaltaan. Kristityt menettävät maansa ja keinot ansaita elantonsa. Monet joutuvat jättämään kotiseutunsa ja päätyvät pakolaisiksi.

Pohjois-Nigerian osavaltioissa kristittyjä syrjitään toisen luokan kansalaisina. Muslimitaustaisia kristittyjä uhkaa lisäksi hylkääminen omassa perheessä, painostus luopua kristinuskosta ja usein myös väkivalta.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Suurin ja vaarallisin uhka Nigeriassa on väkivalta. Kristittyihin kohdistuu silmittömiä ja raakoja iskuja, ja väkivalta on nyt levinnyt maan eteläosaan. Fulanimilitantit ja maantierosvot ovat asettuneet eteläisiin metsiin, mikä vaikeuttaa yhä enemmän kristittyjen tilallisten pääsyä omille viljelysmailleen. Aseistetut joukot ovat suuri uhka kristityille naisille ja tytöille, jotka voivat joutua seksuaalisen ahdistelun kohteiksi tai pakotetuiksi avioliittoon. Lunnaiden toivossa tehdyt sieppaukset ovat lisääntyneet viime vuosina huomattavasti ja kohdistuneet erityisesti seurakuntien johtajiin. Hallitus pitää kiinni virallisesta kannastaan, ettei uskonnollista vainoa ole. Näin kristittyjen oikeuksia loukataan edelleen rankaisematta.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Vaino on kovinta ja yleisintä maan pohjoisosissa. Niissä terroristiryhmät, kuten Boko Haram, ISWAP ja fulanijoukot näyttävät toimivan yhä enemmän yhdessä kristittyjä vastaan. Ne vastustavat myös niitä muslimeja, jotka eivät kannata ryhmien pyrkimyksiä. Kristittyjen yhteisöihin kohdistuvat hyökkäykset ja muu väkivalta ovat pakottaneet monet kristityt – ja muut nigerialaiset – jättämään kotiseutunsa ja elämään pakolaisleireillä. Naiset ja lapset ovat erityisen haavoittuvia näillä leireillä. Lapset ovat alttiita sairauksille, ja naiset ja tytöt joutuvat helposti ihmiskaupan uhreiksi.

Varsinaisen väkivallan ohella pohjoisen alueen kristittyjä kohdellaan tavallisesti toisen luokan kansalaisina. He kohtaavat syrjintää ja vihamielisyyttä. Muslimitaustaiset kristityt joutuvat perheittensä hylkäämiksi, heitä painostetaan luopumaan kristinuskosta, ja he kohtaavat usein fyysistä väkivaltaa.

Väkivalta ja maa-alueiden valtaaminen eivät rajoitu pohjoiseen osaan maata. Fulanijoukot ovat tuoneet toiminnan eteläisille alueille, joilla ne ovat hyökkäilleet yhteisöihin, kyliin ja muihin kohteisiin. Etelässä ihmisiä ei kuitenkaan ole ajettu pois kylistään. Sen sijaan fulanijoukot ja shuwa-arabit ovat vallanneet heidän metsänsä ja viljelysmaansa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Pohjois-Nigerian maaseutualueilla islamistiset terroristiryhmät, kuten Boko Haram, ISWAP ja fulanijoukot hyökkäävät kristittyihin kyläyhteisöihin.Tavoitteena on hävittää kristityt miehet ja pojat ja tuhota uudet kristittyjen sukupolvet syntyvyyttä vähentämällä. Hyökkäyksistä selviytyvät miehet pakotetaan sotilaiksi aseellisiin ryhmiin.

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käytetään myös aseena kristittyjä miehiä vastaan. Miehet ja pojat pakotetaan katsomaan, kun vaimot, äidit ja tyttäret siepataan tai heihin kohdistetaan väkivaltaa.

Kristityiltä miehiltä ja pojilta viedään tarkoituksellisesti työ- ja koulutusmahdollisuuksia. Pääsy kouluihin ja yliopistoihin estyy yhä useammin heidän uskonsa takia. Väkivalta ja syrjintä vaikuttavat yhdessä voimakkaasti kristillisiin yhteisöihin. Erityisesti miesten oletetaan toimivan perheittensä elättäjinä. Jos mies tapetaan, jos hän menettää kykynsä tehdä työtä tai jos hänen omaisuutensa takavarikoidaan, perhe todennäköisesti ajautuu köyhyyteen.

Millaista maassa on elää naisena?

Aseistettujen ryhmien esiintyminen tekee kristittyjen naisten elämän turvattomaksi. Boko Haram, ISWAP, fulanipaimentolaiset ja muut aseistetut joukot hyökkäävät kristittyjen asuttamiin kyliin. Naisia ja tyttöjä raiskataan, pakotetaan seksiorjiksi, siepataan lunnaiden toivossa tai tapetaan.

Kristittyjä tyttöjä siepataan, jotta heidät voidaan pakottaa avioliittoon ja käännyttää islaminuskoon vastoin tahtoaan. Usein heitä käytetään seksuaalisesti hyväksi raskauden aikaansaamiseksi. Jos tyttö saadaan pelastettua, vanhemmat voivat hylätä hänet raskauden takia. Tapa on tuhoisa erityisesti tytöille, mutta myös koko heidän yhteisölleen.

Pakkoavioliittoon joutuneet tytöt elävät orjuutta muistuttavissa olosuhteissa. Jos vanhemmat koettavat pelastaa lapsensa, he saavat usein vastaansa poliisin ja oikeusistuimet. Nämä yleensä toteavat avioliiton olevan islamilaisen lain mukainen ja tytön kääntyneen muslimiksi. Siepattuja tyttöjä kerrotaan käytetyn myös itsemurhapommittajina tai taistelijoina.

Kristittyjä tyttöjä kohtaavien vaarojen vuoksi jotkut vanhemmat päättävät pitää tyttärensä kotona kouluun lähettämisen sijaan. Vaikka se saattaa auttaa pitämään tytöt turvassa, heidän koulunkäyntinsä keskeytyy, ja sillä on tulevaisuuden suhteen vakavia seurauksia.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii paikallisten seurakuntakumppanien kautta vahvistaakseen Nigerian kristittyjä opetuslapseuskoulutuksella, vainosta selviämiseen tähtäävällä koulutuksella, traumaterapialla, hätäavulla ja toimeentulohankkeilla.

Rukoile:

Kiitä Jumalaa Nigerian kristittyjen rohkeasta uskosta, kun he eivät kiellä Kristusta kohtaamistaan vaaroista huolimatta.

Rukoile aseellisten ryhmien väkivallan loppumista kaikkialla Nigeriassa.
Rukoile, että Open Doorsin kumppanit voivat saavuttaa yhä useampia väkivaltaa ja sieppauksia kokeneita ja tarjota heille traumaterapiaa ja vainosta selviämiseen tähtäävää koulutusta.
Taivaallinen Isä, väkivalta ja julmuus Nigeriassa on sanoinkuvaamatonta. Puutu tilanteeseen järkyttävien hyökkäysten loppumiseksi. Tee työtäsi aseistautuneiden sydämissä, niin että he luopuisivat vihasta ja ottaisivat vastaan rakkautesi. Paranna hyökkäysten traumatisoimat kristityt. Anna heille uutta toivoa tulevaisuuden suhteen ja tapoja selviytyä taloudellisesti ja sosiaalisesti. Muuta hallituksen asennetta, niin että se suojelisi kristittyjä. Auta presidenttiä ja osavaltioiden johtajia toimimaan selkeästi ja löytämään pysyviä ratkaisuja Nigerian pahenevaan turvallisuustilanteeseen. Aamen.