Nigeria

6

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Nigerian kristityt elävät edelleen valtavan paineen alla. Islamilaisten militanttien ja aseistettujen rikollisten muodostama terroriuhka kohdistuu erityisesti maan muslimienemmistöisissä pohjoisosissa asuviin kristittyihin. Nigeriassa surmataan uskonsa vuoksi vuosittain enemmän kristittyjä kuin muualla maailmassa yhteensä. Hyökkäykset ovat usein brutaaleja ja niihin voi kuulua omaisuuden tuhoamista, sieppauksia ja lunnasvaatimuksia, seksuaalista väkivaltaa ja tappamista. Kristityiltä riistetään heidän elinkeinonsa ja heidät ajetaan pois kodeistaan. Tuho jättää jälkeensä surua ja traumoja.

Ääri-islamilaisten ryhmien kuten fulanimilitanttien, Boko Haramin ja Länsi-Afrikan Isisin (ISWAP) harjoittama väkivalta lisääntyi Muhammadu Buharin presidenttikaudella. Kehitys on tehnyt Nigeriasta jonkinlaisen kristilliseen kirkkoon kohdistuvan väkivallan keskuksen. Hallituksen epäonnistuminen kristittyjen suojelemisessa ja rikollisten rankaisemisessa on vain kasvattanut militanttien vaikutusvaltaa. Islamistisen sissitoiminnan nousu tapahtuu ilmastonmuutoksen, ympäristön heikkenemisen ja väestönkasvun taustaa vasten. Muutokset ajavat paimentolais- ja islamilaistaustaiset fulanit karjoineen etelään. Fulaneihin kuuluu militantteja, jotka ovat kääntäneet asuinalueriidat muita pahaenteisempään suuntaan. Siksi etniset ja uskontoon liittyvät taustatekijät motivoivat hyökkäyksiä.

Šaria-lakia eli islamilaista lakia noudattavissa osavaltioissa kristittyjä pidetään toisen luokan kansalaisina ja he voivat joutua kohtaamaan syrjintää ja painostusta. Islamista kristinuskoon kääntyneet kokevat usein oman perheen hyljeksintää ja painostusta kieltää uusi uskonsa.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Viime vuonna uusi presidentti Bola Ahmed Tinubu aloitti virkakautensa, ja on vielä epäselvää, mitä tämä tarkoittaa nigerialaisille kristityille. Vaikka sekä aiempi presidentti Buhari että Tinubu ovat muslimeja, uusi presidentti on toteuttanut merkittävän uudelleenjärjestelyn, jonka ansiosta nämä kaksi uskontokuntaa ovat edustavammassa tasapainossa kuin Buharin aikana. Tämä saattaa tuottaa myönteisen muutoksen ja johtaa kristittyihin kohdistuvien ihmisoikeusloukkausten laajuuden tunnustamisen sekä turvallisuusjoukkojen tehokkaampaan toimintaan kristittyjen suojelemiseksi. Todisteita tästä ei kuitenkaan ole vielä saatu.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristittyihin kohdistuva vaino on yleisintä pohjoisissa šaria-lain alaisissa osavaltioissa, joiden maaseudulla pienet kristityt yhteisöt ovat erityisen alttiita väkivaltaiskuille. Hyökkäykset ovat kuitenkin enenevissä määrin leviämässä etelään, jossa suurin osa Nigerian kristityistä asuu.

Millaista maassa on elää miehenä?

Islamilaiset militantit ja aseistetut rikolliset kohdistavat iskut usein erityisesti kristittyjen yhteisöjen miehiin ja tappavat nämä. Tarkoitus ei ole vain eliminoida kristittyjen miesten sukupolvi vaan sitä kautta heikentää kristittyjen perheiden kasvua tulevaisuudessa. Monet muut kuten seurakuntien johtajat joutuvat siepatuiksi lunnaiden toivossa. Toiminta heikentää kristittyjä perheitä ja kristillisiä yhteisöjä.

Kristittyjä miehiä on strategisesti syrjitty koulutuksessa ja työelämässä, vaikka he olisivat erittäin päteviä. Lisäksi heitä on sakotettu tai pidätetty laittomasti. Sakottamista ja pidätyksiä tapahtuu erityisesti maan pohjoisosissa, joissa noudatetaan šaria-lakia.

Väkivallan, painostuksen ja syrjinnän yhdistelmällä on tuhoisa vaikutus seurakuntaan ja kristilliseen yhteisöön. Jos mies surmataan, hän menettää työkykynsä tai hänen omaisuutensa takavarikoidaan, hänen perheensä köyhtyy. Monet lähtevät maasta turvallisemman ja paremman elämän toivossa.

Millaista maassa on elää naisena?

Kristittyjen naisten tilanne on Pohjois-Nigeriassa ja lisääntyvässä määrin myös etelässä edelleen järkyttävä. Ääriryhmien tekemät ratsiat ovat terrorisoineet kristillisiä yhteisöjä. Naisia on siepattu, raiskattu, pakotettu avioliittoon tai seksiorjaksi sekä tapettu. Monet ovat alttiita sieppauksille ja seksuaaliselle väkivallalle myös pakolaisleireillä.

Sieppaus ja lunnaiden vaatiminen on yleinen tapa köyhdyttää kristittyjä perheitä. Vanhempien pelko siitä, että heidän tyttärilleen tapahtuisi jotain pahaa, saa monet vanhemmat ohjaamaan tyttöjä varhaiseen avioliittoon ikään kuin suojelun toivossa. Jotkut valitsevat pitää tyttärensä kotona myös kouluista, joista tehtävät sieppaukset ovat melko yleisiä. Pohjoisissa osavaltioissa koululaisten on käytettävä islamilaista vaatetusta.

Seksuaalisella väkivallalla voi olla tuhoisa vaikutus perheisiin ja yhteisöihin. Yhteisöt voivat leimata uhrit. Raiskauksen uhriksi joutunut nainen saatetaan nähdä epäpuhtaana – varsinkin, jos hän on raskaana. Lapsia todennäköisesti kohdellaan hylkiöinä. Miehet voivat kokea häpeää siitä, etteivät he ole pystyneet suojelemaan läheisiään.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii paikallisten seurakuntakumppanien kautta vahvistaakseen Nigerian kristittyjä opetuslapseuskoulutuksella, vainosta selviämiseen tähtäävällä koulutuksella, traumaterapialla, hätäavulla ja toimeentulohankkeilla.

Rukoile:

Rukoile, että väkivallan uhrit perheineen parantuisivat ja löytäisivät toivon Jeesuksessa.
Rukoile rauhan, vakauden ja turvallisuuden puolesta niillä alueilla, joilla militantit näyttävät tekevän hyökkäyksiä ilman rangaistusta.
Rukoile, että Open Doorsin kumppanit voisivat tarjota paenneille kristityille käytännön apua ja hengellistä tukea.