Kirti* on nuori leski. Hänen miehensä tapettiin muutama vuosi sitten, koska hän kieltäytyi luopumasta uskostaan Jeesukseen. Siitä lähtien Open Doorsin paikalliset kumppanit ovat pitäneet yhteyttä Kirtiin ja tarjonneet hänelle käytännön apua ja rohkaisua. Miehen kuoleman jälkeen Kirtiä kartettiin ja häntä syytettiin tapahtuneesta. Hiljalleen Jumala on kuitenkin pehmittänyt hänen miehensä perheenjäsenten sydämiä.

”Ennen appeni vainosi minua uskoni takia, mutta nyt mieheni perhe elää kanssani, koska heillä ei ole ketään, joka pitäisi heistä huolta. Aiemmin he sanoivat, että mieheni tapettiin minun uskoni takia.”

“Appeni ei aikaisemmin uskonut Jeesukseen. Hän joi paljon ja vainosi minua, mutta minä rukoilin jatkuvasti hänen pelastumistaan. Jumalan kiitos, hän tuli uskoon.”

Kirti jatkaa: ”Koronasulkujen aikana monet ihmiset ovat kylässäni tulleet uskoon. Vietin sulun aikana paljon aikaa rukouksessa. Monet kyläläiset tulivat kotiini pyytääkseen esirukousta sairauksiinsa, ja Jumala paransi heidät kaikki. Sen jälkeenkin monet ihmiset ovat tulleet uskoon.”

Lue Psalmi 118:21

”Minä kiitän sinua siitä, että kuulit minua ja pelastit minut.”

Kirti antoi tämän rukouksen äskettäin Open Doorsin paikalliselle kumppanille. Käytä sitä pohjana omalle rukouksellesi:

Jumala, elämän antaja, kiitän sinua ja rukoilen kaikkien niiden puolesta, jotka tukivat minua vaikeina aikoina. Jumala, siunaa heitä kaikkia ja anna heille kaikki se, mitä he tarvitsevat.

Rukoilen niiden puolesta, joita vainotaan monin tavoin, koska he ovat kristittyjä. Herra, anna heille rohkeutta, jotta he kestävät vainon.

Kasvakoon kirkkosi kaikissa maissa. Anna monien pelastua ja omistaa elämänsä sinulle. Pelasta myös kristittyjen vainoajat ja vastustajat. Rukoilen, että kaikki kyläni asukkaat pelastuisivat.

Rukoilen niiden Jumalan palvelijoiden puolesta, jotka menevät moniin kyliin saarnaamaan Jumalan sanaa. Jumala, pidä heidät turvassa ja pidä huolta heidän tarpeistaan.

Auta meitä kaikkia elämään Raamatussa ilmoitetun Jumalan Sanan mukaan.

Aamen.