Irakin kristityt aloittivat viime vuonna kampanjan, jonka teemana on ”Tunne oikeutesi ja puolusta niitä”. Kampanjan tarkoituksena on tuoda esiin kristittyjen kokemia haasteita Irakissa. Rukoillaan, että viranomaiset huomioivat kampanjan ja että se vähentää uskonnonvapauden loukkauksia maassa.

Matt. 7:7 Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.