Open Doors toimii paikalliskumppanien kautta vahvistaakseen Kamerunin vainottuja kristittyjä järjestämällä hätäapua, traumaterapiaa, taloudellisia kehityshankkeita sekä käytännöllistä ja hengellistä apua uusille uskoville.

Rukoile
– että Kamerunin hallitus ryhtyy käytännön toimenpiteisiin suojellakseen haavoittuvassa asemassa olevia yhteisöjä
– että Jumala antaa Pohjois-Kamerunissa toimiville seurakuntien johtajille viisautta ja voimia
– tarkkanäköisyyttä Open Doorsin paikalliskumppaneille heidän palvellessaan vainottua kirkkoa.