Turkki

42

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Yhteiskunnassa vaikuttava hyvin voimakas uskonnollinen nationalismi vaikeuttaa kristittyjen elämää. Hallitus ei ole hyökännyt erityisesti kristittyjä vastaan, mutta Turkin nationalistinen yhteiskunta ei tarjoa kristityille juuri minkäänlaisia mahdollisuuksia tuoda esiin vaihtoehtoista sanomaa.

Median antama kuva kristityistä on hyvin ennakkoluuloinen ja puolueellinen, ja kristityt kokevat säännöllisesti syrjintää asioidessaan virkamiesten kanssa. Kristityillä ei ole mahdollisuutta valtion virkoihin, ja heitä syrjitään myös yksityissektorilla.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Maan pistemäärä putosi neljällä pisteellä tämän vuoden World Watch List -raportissa. Tästä huolimatta kristittyihin kohdistuva keskimääräinen painostus lisääntyi 11,9:stä 12,0 pisteeseen. Kokonaispistemäärän lasku johtuu väkivaltaa kuvaavan pistemäärän alentumisesta 9,3:sta 4,6 pisteeseen. Viime raportointikaudella hyökkäyksen kohteeksi joutuneita kirkkoja oli vähemmän, eikä kristittyjä surmattu. Todennäköisesti syynä ovat COVID-19-pandemiasta johtuvan sulkutilan rajoitukset, jotka vähensivät kristittyjen aktiivisuutta ja kirkon näkyvyyttä merkittävästi. Turkissa islam on kokonaisvaltaisesti sekoittunut kiihkokansallismielisyyteen. Hallinnon vihamielinen retoriikka ja kristittyihin yhteiskunnassa kohdistuva epäluottamus ovat molemmat lisääntyneet. Erityisesti islamista kristinuskoon kääntyneet sekä Iranista, Irakista ja Syyriasta tulleet kristityt pakolaiset ovat haavoittuvassa asemassa.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Turkin kristittyjä painostaa erityisesti kiihkokansallismielinen ajattelumalli. Hallitus ottaa Turkin rajoilla kohteikseen jopa ulkomaalaisia kristittyjä sekä Turkin kansalaisten ulkomaalaisia puolisoita. Muslimit saavat periaatteessa kääntyä kristityiksi, mutta heidän perheensä ja yhteisönsä kiristävät heitä ankarasti kääntymään takaisin islamiin.

Islamista kristityiksi kääntyneiden on toisinaan pakko elää kaksoiselämää ja salata kääntymyksensä. Jopa niitä kristittyjä, jotka eivät ole koskaan olleet muslimeja, ei täysin tunnusteta turkkilaisen yhteiskunnan jäseniksi. Heihin kohdistetaan erilaisia laillisia ja byrokraattisia esteitä.

Kristittyjen työllistymistä valtion toimiin on vaikeutettu, ja heitä syrjitään myös yksityisillä työnantajilla erityisesti hallitukseen liittyvissä työpaikoissa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Turkissa kristityt miehet ja pojat pidätetään ja heitä voidaan uhkaillaan. Ulkomaalaiset miehet karkoitetaan maasta todennäköisemmin kuin naiset. Viranomaiset kohtelevat miehiä kaltoin, ja he voivat menettää työn tai perintönsä. Mikäli kristinusko löytyy heidän henkilötiedoistaan, heitä todennäköisesti kiusataan armeijassa ja esimiehet pitävät heitä epäilyttävinä. Vaikka Turkissa asepalvelus on pakollinen, kristityt saavat hyvin harvoin ylennyksiä sotilasarvossaan.

Millaista maassa on elää naisena?

Naispuoliset kristityt ovat Turkissa kaikkein alttiimpia vainoille, erityisesti maaseudulla. Islamilaisen yhteiskunnan piirissä naisilla on jo valmiiksi vähemmän vaikutusvaltaa kuin miehillä, ja perhe kontrolloi heidän tekemisiään.

Kristityksi tuleminen tai kristityn miehen naiminen on ristiriidassa sen kanssa, että naisten tulisi tuoda kunniaa perheelleen uravalinnoillaan, ihmissuhteillaan ja avioliitoillaan. Naisten ja tyttöjen oikeuksien sortaminen vaikuttaa heidän perheisiinsä, joissa se aiheuttaa vihaa, pelkoa ja ahdistusta.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors rukoilee vaikeissa oloissa elävien kristittyjen ja Turkin puolesta.

Rukoile:

Turkin kristityt tekevät työtä ja elävät kristittyinä paikassa, joka ei tunnu haluavan heitä. Rukoile heille vapautusta syrjinnästä ja lisääntyvää ymmärrystä Jumalan rakkaudesta ja armosta. Pyydä Jumalaa suojelemaan islamista kääntyneitä ja tuomaan heidät paikkaan, jossa he voivat ylistää Jumalaa vapaasti.

Pyydä Jumalaa vahvistamaan Open Doorsin työtä Turkin pakolaisyhteisöissä, erityisesti iranilaisten kristittyjen tukemisessa. Rukoile, että Jumala nostaa Toivon keskuksen työtä, joka toimii Turkissa näiden iranilaisyhteisöjen keskellä.

Rukoile Turkin johtajien puolesta, että he ymmärtäisivät kristittyjen olevan tärkeä osa heidän yhteiskuntaansa. Rukoile, että kristityt saisivat tehdä työtä ilman syrjintää.

Taivaallinen Isä, pyydämme, että olet Sinuun uskovien kanssa Turkissa. Ole heidän kanssaan, kun heitä sorretaan vain siksi, että he rakastavat Sinua. Pidä heistä huolta voimakkaalla kädelläsi ja voimista heitä kestämään valitsemallaan tiellä. Lähetä Pyhä Henkesi uudelleen veljillemme ja sisarillemme Turkissa. Pyydämme näitä asioita Jeesuksen nimessä, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa, yksi Jumala nyt ja aina. Aamen.