Malesia

50

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kaikkien etnisten malaijien odotetaan olevan muslimeja, joten islamista kääntyneet kristityt kokevat vainoa Malesiassa kaikkein eniten. Heidän katsotaan uhmaavan paitsi perustuslakia myös lähiyhteisöä, perhettä ja naapurustoa.

Viranomaiset tarkkailevat kaikkia ei-islamistisia uskonnollisia järjestöjä sekä hallituksesta riippumattomia järjestöjä. Tarkimman valvonnan kohteeksi joutuvat yleensä protestanttiset ryhmät, sillä ne todistavat uskostaan usein aktiivisimmin.

Viime vuosina Malesian poliittinen tilanne on ollut sekasortoinen, ja maan tilanne onkin kääntymässä konservatiivisemman islaminuskon harjoittamisen suuntaan. Nykyään on mahdollista kritisoida ja vastustaa uskonnollisia ja etnisiä vähemmistöjä kuten kristittyjä entistä vapaammin.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Malesia on edelleen vaikea maa kristityille erityisesti islamista kääntyneiden osalta. Kristittyjen vainon todennäköisyys on lisääntymässä samalla, kun maa lipuu syvemmin kohti radikaalia islamia. Uuden hallituksen myötä suvaitsevaisuus tai toivo siitä on vähenemässä. Malesiassa kohdellaan alkuperältään malesialaisia eli muslimeja paremmin kuin vähemmistöjä, joten jokainen ei-muslimi joutuu tiukan valvonnan alle.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Malesiassa kaikki ei-muslimit ovat vaarassa. Islamistiseen lähetystyöhön kristittyjen parissa rohkaistaan, ja valtion hyväksymiä käännyttämiseen tähtääviä suunnitelmia on julkaistu.

Millaista maassa on elää miehenä?

Malesiassa on koettu poliittisen epävakauden aikakausi. Edellinen hallitus allekirjoitti YK:n uskonnon- ja uskonvapauteen liittyvän julistuksen, mutta nykyisen hallinnon vanhoilliset muslimipuolueet vastustavat julistusta. Vanhoilliset muslimit pelkäävät, että asiakirja rohkaisee islaminuskosta luopumiseen ja tämä uhkaisi islamin asemaa maan virallisena uskontona. Muslimien uskonnolliset viranomaiset valvovat kristittyjä miehiä, ja erityiset valvontaryhmät hyökkäävät heitä vastaan.

Millaista maassa on elää naisena?

Malesian laki takaa naisille tietyt vapaudet, mutta islamistinen laki ylittää valtiollisen lainsäädännön. Mikäli malesialainen nainen kääntyy kristityksi, mikä on laitonta, hänet saatetaan raiskata tai naittaa pakkoavioliittoon.

Islamistisen perhelain mukaan jopa alle 16-vuotias kristitty tyttö voidaan pakottaa avioliittoon, ja näin hänet itse asiassa pakotetaan palaamaan takaisin islamiin. Kun tyttö on rekisteröity muslimiksi, hän ei voi enää vaihtaa uskontoaan ja myös hänen lapsensa ovat automaattisesti lain mukaan muslimeja. Kristittyjen naisten pakkoavioliitot ovat yleisiä erityisesti siinä tilanteessa, että avioliitto tuo taloudellista turvaa.

Covid-19-kriisin on raportoitu johtaneen perheväkivallan lisääntymiseen myös kristittyjen naisten osalta. Kristityksi kääntyneet naiset joutuvat silloin tällöin pidätetyiksi ja kuulusteltaviksi, ja heitä käsketään ilmiantamaan kristillisiä yhteisöjä tai johtajia.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Kristillinen lähetys- ja avustustyö ei ole Malesiassa sallittua. Open Doors katsoo, että suurin ase jokaisen maan ja kansan keskellä on esirukous kristittyjen puolesta. Open Doors pitää esillä Malesian kristittyjen tilannetta ja tarjoaa erityisiä rukouskohteita Malesiasta maailmanlaajuisen seurakunnan rukoilijoille. Open Doors työskentelee yhteistyökumppaneiden kanssa toimittaakseen maahan Raamattuja ja opetuslapseutusmateriaalia.

Rukoile:

Rukoile vahvistusta Malesian kristityille, jotka seuraavat mieluummin Jeesusta kuin maansa uskonnollisia lakeja. Pyydä Jumalaa ravitsemaan heitä.

Rukoile uskonnonvapautta, turvallisuutta ja oikeudenmukaisempaa lainsäädäntöä. Pyydä Jumalaa antamaan työntekijöille uusia luovia ideoita, kuten USB-tikut ja ääni-Raamatut, jotta malesialaiset kristityt voivat kuulla Jumalan Sanaa ja kristillistä opetusta.

Herra, mikään kansakunta ei ole Sinulta suljettu. Meitä voidaan estää ja kieltää viemästä evankeliumia Sinusta, mutta Sinä olet kaikkien poliittisten rajoitusten yläpuolella. Tavoita malesialaisten sydämet ja osoita itsesi heille niin voimallisella tavalla, että se järisyttää heidän maataan ja saa heidät seuraamaan Sinua. Suojele kristittyjä ja paikallisia yhteistyökumppaneita, kun he palvelevat Sinua salassa. Auta, että Malesiasta tulisi vapaampi maa Sinun seuraajillesi. Jeesuksen nimeen. Aamen.