Malesia

43

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Jokaisen etnisen malaijin oletetaan olevan muslimi. Malesian perustuslain mukaan islamista luopumisesta rangaistaan kuolemalla. Kuolemanrangaistusta ei ole kuitenkaan koskaan pantu täytäntöön.

Muslimitaustainen kristitty on vaarassa. Jos hän paljastaa uuden uskonsa perheelleen, hän todennäköisesti kokee äärimmäistä painostusta palata islamiin ja naapurien vihamielisyyttä. Perheen mainetta voidaan yrittää suojella painostamalla tytär tai poika pian pakkoavioliittoon muslimin kanssa. Jos šaria-oikeusoppinut antaa luvan, tytöt voidaan pakkonaittaa alle 16-vuotiaina.

Jos viranomaiset saavat tietää uudesta käännynnäisestä, henkilö voidaan pidättää. Kuulusteluissa häntä voidaan painostaa ilmiantamaan kristittyjen verkosto ja nimeämään seurakunnan johtajia. Henkilö voidaan myös vangita ja tuomita kuolemaan.

Viranomaiset valvovat maan perinteisiin kirkkokokuntiin, kuten roomalaiskatolisiin ja metodisteihin, kuuluvien kristittyjen toimintaa. Uudempiin protestanttisiin ryhmiin kohdistuu tahallista häirintää. Ryhmät pyritään hajottamaan, koska ne vetävät puoleensa lisää käännynnäisiä, ja niiden jäsenet kertovat evankeliumia muslimeille muita aktiivisemmin.

Malesian valtio tukee todistetusti suunnitelmia käännyttää kokonaisia kristittyjen yhteisöjä islamiin. Maan entistä konservatiivisemmat muslimipuolueet näyttävät saavan lisää valtaa ja kansan tukea. Marraskuussa 2022 maassa järjestettiin parlamenttivaalit, joten Malesian kristittyjen tilanne voi kehittyä aiempaa vaikeammaksi.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Malesian kristittyjen tilanne on säilynyt lähes muuttumattomana. Malaiji-muslimien ylivalta muodostaa edelleen Malesian sisäpolitiikan tukipilarin. Maassa on koettu ennennäkemätöntä poliittista myllerrystä, joka on vaikuttanut niin malaijeihin kuin etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin. Kristityt ovat yhä selvemmin syrjäytymässä yhteiskunnallisesti. Trendin ei odoteta muuttuvan lähitulevaisuudessa.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Vaino kohdistuu todennäköisimmin muslimitaustaisiin kristittyihin. Malesian lainsäädäntö puoltaa kuolemantuomiota islamista luopuneille.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristittyjä miehiä kiusaavat ja häiriköivät vapaaehtoiset valvontaryhmät. Myös viranomaiset valvovat kristittyjen toimintaa. Viranomaiset voivat pidättää ja kuulustella kristittyjä, jotta heidät voidaan painostaa paljastamaan kristittyjen verkostot. Joitakin malesialaisia seurakunnan johtajia on siepattu, ja viranomaiset ovat pitäneet heitä hallussaan pitkiä aikoja.
Miehet ja pojat joutuvat erityisesti islamististen ääriryhmien ja äärikonservatiivisten ryhmien vainon kohteiksi, etenkin jos he ovat muslimitaustaisia.

Millaista maassa on elää naisena?

Kristityiksi kääntyviä tyttöjä ja nuoria naisia voidaan rangaista tai uhata seksuaalisella väkivallalla. Heidät voidaan myös nopeasti pakkonaittaa muslimimiehelle uuden uskonsa tukahduttamiseksi ja perheen kunnian säilyttämiseksi. Kouluissa he kokevat muiden oppilaiden keskuudessa suurta ryhmäpainetta paikallisen islamin tulkinnan pukeutumissääntöjen noudattamiseen, vaikka säännöistä ei ole määrätty laissa.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tekee yhteistyötä paikalliskumppanien kanssa. Se tarjoaa kristityille opetuslapseuskoulutusta, jakaa Raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta sekä järjestää sosioekonomista apua.

Rukoile:

Rukoile, että Malesian kristittyjen laillinen asema paranee vaalien jälkeen.
Rukoile, että viranomaiset lakkaavat häiritsemästä kristittyjen kokoontumisia.
Rukoile, että Malesian kristityt tulevat tuntemaan Jumalan rakkauden heitä kohtaan ja että he voivat heijastaa sitä voimakkaasti toisille ihmisille.

Isä Jumala, pyydämme, että vuodatat ilosi ja toivosi jokaiseen kristittyyn tänään Malesiassa. Erityisesti hylkäämistä ja vainoa kohtaaviin. Rukoilemme väliintuloasi maan poliittiseen tilanteeseen. Estä kovien kristinuskon vastaisten lakien laajempi täytäntöönpano Malesiassa. Rukoilemme varjelustasi kristityille, kun he kokoontuvat yhteen. Anna heidän tietää, etteivät he ole yksin. Aamen.