Malesia

49

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Malesian perustuslaissa määrittelee jokaisen etnisen malaijin olevan muslimi. Kristinuskoon kääntyneet ovat siten vaarassa rikkoa lakia ja saada šaria-lain mukaisen rangaistuksen. Muslimitaustaiset kristityt voivat kokea myös voimakasta perheen ja yhteisön painostusta.

Malesia on poliittisesti epävakaa maa. Vuoden 2018 jälkeen maassa on esimerkiksi ollut jo neljä pääministeriä. Yhä useammat puolueet tavoittelevat konservatiivisten muslimiäänestäjien ääniä. Konservatiivinen islamilainen puolue onkin nyt maan suurin, joskin se ei ole vallassa. Puoluejohtajat antavat säännöllisesti lausuntoja, joissa he vastustavat etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä kuten kristittyjä.

Viranomaiset valvovat jopa maan perinteisiä kristillisiä kirkkokuntia ja voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä. Evankelioinnille avoimemmat toimijat voivat joutua viranomaistoimien kohteeksi.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Maassa on ollut vireillä anomuksia, joissa muslimitaustaiset kristityt ovat anoneet oikeutta saada vaihtaa uskontonsa. Anomukset on kuitenkin hylätty. Nykyisen hallituksen toivottiin toimeenpanevan uudistuksia, mutta se on sen sijaan vahvistanut islamilaisen puolueen nousua. Hallitus on jatkanut islamia korostavaa sekä malaiji- ja muslimikeskeistä politiikkaa. Malesialaisten kristittyjen syrjintä ja marginalisaatio on jatkunut, eikä merkkejä kehityksen laantumisesta ole.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Islamin hylänneet etniset malaijit ovat kaikkein haavoittuvaisimpia vainolle.

Millaista maassa on elää miehenä?

Konservatiiviset islamilaiset ryhmät painostavat kristittyjä miehiä ja poikia. Ryhmät haluavat islamin hylkäämisen ja evankelioinnin pysyvän laittomana Malesiassa. Kristittyihin miehiin kohdistuu useimmiten puolisotilaallisten ryhmien häirintää sekä uskonnollisten johtajien valvontaa.

Millaista maassa on elää naisena?

Šaria-lakia noudattavissa yhteisöissä painostetaan kristinuskoon kääntyneitä naisia ja tyttöjä. Lain mukaan heidän avioitumisessaan, eroamisessaan ja lasten huoltajuudessa on rajoituksia. Naisia uhkaa seksuaalinen väkivalta ja pakkoavioliitto. Teini-ikäisten tyttöjen vanhemmat voivat saada erityisluvan naittaa tyttärensä vanhemmille muslimimiehille.

Koska malesialainen kulttuuri on pääosin islamilainen, kaikilla tytöillä on paine pukeutua samoin kuin muslimit, vaikka laki ei sitä vaadikaan.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tekee yhteistyötä paikalliskumppanien kanssa. Se tarjoaa kristityille opetuslapseuskoulutusta, jakaa Raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta sekä järjestää sosioekonomista apua.

Rukoile:

Rukoile, että Pyhä Henki auttaa etnisiä malaijeja oppimaan tuntemaan Jeesuksen hänen Sanansa, ilmestysten ja todistusten kautta.
Rukoile, että ne kristityt, jotka voivat harjoittaa uskoaan vapaasti, löytäisivät tapoja kannustaa ja rohkaista niitä kristittyjä, jotka eivät pysty seuraamaan Jeesusta avoimesti.
Pyydä, että Jumala saisi kristittyjen epäoikeudenmukaisen kohtelun lainsäädännössä loppumaan. Pyydä häntä auttamaan Malesian viranomaisia käyttämään toimivaltaansa oikeudenmukaisesti ja ketään syrjimättä.