Turkki

41

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Turkin oikeusjärjestelmä puolustaa uskonnonvapautta nimellisesti. Kristityt eivät kuitenkaan elä sitä todeksi. Uskonnollinen nationalismi on voimakasta ja aiheuttaa kristityille lisääntyviä paineita.

Kansallismielisyys ja islam ovat olennainen osa toinen toistaan. Ketä tahansa ei-muslimia ja erityisesti toista uskontoa avoimesti harjoittavaa pidetään epälojaalina turkkilaisena. Kristittyjä ei sen vuoksi pidetä turkkilaisen yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Heillä on vain rajallinen pääsy valtion töihin, mutta myös yksityiset työnantajat syrjivät heitä, varsinkin jos niillä on siteitä maan hallintoon. Koska uskontokunta merkitään edelleen henkilökortteihin – nykyään elektronisen sirun avulla –, kristittyjä työnhakijoita on helppo syrjiä. Viime vuosina Turkin hallitus on kieltänyt ulkomaalaisia kristittyjä turkkilaisine puolisoineen ja lapsineen asettumasta maahan asumaan.

Vaikka kääntymistä islamista kristinuskoon ei ole lailla kielletty, kääntyneiden perheet ja yhteisöt painostavat heitä palaamaan islamiin. Kun henkilön usko tulee ilmi, häntä saatetaan uhata avioerolla ja perintöoikeuksien menettämisellä. Islamista kristinuskoon kääntyneet voivat laillisesti muuttaa henkilökortteihinsa uskontokuntansa kristinuskoksi. Prosessi on kuitenkin stressaava, ja yksittäiset viranomaiset saattavat sen kuluessa syrjiä heitä.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyjen kokema painostus on kasvanut pienessä määrin. Suurin syy, miksi Turkki on noussut yhden sijan World Watch List -raportissa, on lisäys raportoidussa väkivallassa. Vaikka yhtään kristittyä ei ole tapettu viimeisten 12 kuukauden aikana, aikaisempaa suurempaan määrään kirkkorakennuksia kohdistui iskuja. Niitä vahingoitettiin, häpäistiin ja muutettiin moskeijoiksi. Turkissa islam on täysin sekoittunut kiihkeään kansallismielisyyteen. Hallituksen hyökkäävä retoriikka on jättänyt vähemmän tilaa muille äänille ja näkökulmille, kuten kristinuskolle. Kristittyihin kohdistuu suurta epäluottamusta erityisesti Turkin sisämaassa. Tämä tekee julkisesta evankelioimisesta vaikeaa ja johtaa intensiiviseen yhteiskunnalliseen vastustukseen. Viime vuoden aikana kristityt turvapaikanhakijat ja pakolaiset ovat kokeneet erittäin paljon syrjintää ja väärinkäytöksiä. Heidän joukossaan on islamista kristinuskoon kääntyneitä Iranista, Afganistanista, Syyriasta ja muista maista.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Islamista kristinuskoon kääntyvät naiset ovat vainolle kaikkein alttiimpia. Jos heidän uskonsa tulee ilmi, he voivat kärsiä väkivaltaa omassa perheessään. Vakavimmissa tapauksissa heihin kohdistuu seksuaalista väkivaltaa. Tämä on tavallisempaa maaseudulla kuin kaupungissa.

Perinteiset kristilliset ryhmittymät, kuten armenialainen ja assyrialais-syyrialainen kirkko, kohtaavat painostusta ja vihamielisyyttä Kaakkois-Turkissa. Ne ovat vuosikymmenien ajan joutuneet välikäteen Turkin armeijan ja kurdien vastarintaryhmien mittelöissä. Suurin osa kristityistä on muuttanut pois näiltä esivanhempiensa asuinseudulta Turkin länsiosiin paetakseen konfliktia.

Maan sisäosat ovat erityisen konservatiivista ja tiukan islamistista aluetta. Kristityt voivat siellä tulla vihamielisesti kohdatuiksi.

Millaista maassa on elää miehenä?

Turkkilaisten miesten odotetaan puolustavan islamia ja ”turkkilaisuutta”. Nämä käsitteet kuuluvat kansan mielessä läheisesti yhteen. Paine elää näiden odotusten mukaisesti estää monia miehiä menemästä koskaan kirkkoon.

Työpaikalla miesten oletetaan mukautuvan islamilaisiin käytänteisiin, vaikka he olisivat kristittyjä. Tämä tarkoittaa usein painetta osallistua perjantain rukouksiin moskeijassa. Mikäli niin ei tee, riskinä on työn menettäminen.

Koska miehet ovat pääasiallisesti vastuussa perheen elättämisestä, kristityksi kääntyminen vaikuttaa myös heidän perheisiinsä. Jos mies menettää työnsä uskonsa takia, hän kärsii häpeää myös siitä, ettei pysty huolehtimaan perheestään. Perhe voi myös joutua uhkailun kohteeksi.

Millaista maassa on elää naisena?

Turkkilaisessa yhteiskunnassa naisten katsotaan olevan miehiä alempiarvoisia. Tämä ilmenee perheväkivallan ja naisten murhien järkyttävän korkeina määrinä. Erdoganin presidenttikauden aikana Turkki on vetäytynyt Istanbulin sopimuksesta, joka on Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Perheväkivallan määrä on Turkissa valitettavasti kasvanut.

Kristinuskoon kääntyviä naisia vainotaan sitäkin enemmän. Jos joku kääntyy kristityksi tai menee naimisiin kristityn kanssa, hänen katsotaan tuovan häpeää perheelleen. Naimaton kristityksi kääntynyt saatetaan lukita perheen kotiin. Siellä häntä voi kohdata seksuaalinen väkivalta, vihamielisyys tai hylkääminen. Koska hänet on pakotettu eristyksiin muista, hän kantaa traumansa yksin.

Kaikkien naisten odotetaan noudattavan islamin pukeutumis- ja käyttäytymissääntöjä. Jos kristityt epäonnistuvat tässä, he ovat vaarassa joutua pilkatuiksi ja psyykkisen tai jopa fyysisen häirinnän kohteiksi.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors kokoaa maailmanlaajuista rukoustukea Turkin vainotuille kristityille.

Rukoile:

Rukoile, että kristityiksi kääntyneet tuntevat Jumalan rakastavan heitä ja hyväksyvän heidät, vaikka heidän omat perheensä hylkäävät heidät.

Rukoile, että Turkin hallitus alkaa harjoittaa politiikkaa, jolla kristityt tunnustetaan samanarvoisiksi muslimien kanssa.

Rukoile Turkin kristityille mahdollisuuksia kertoa evankeliumi Jeesuksesta turvallisesti ystävilleen ja perheilleen.

Isä Jumala, me rukoilemme turkkilaisten veljiemme ja sisartemme antaman todistuksen puolesta. Tee heidän uskostaan valo, jotta kaikki heidän kanssaan tekemisissä olevat näkevät Kristuksen heijastuvan heistä. Auta heitä elämään toisissa kiinnostusta herättävää elämää, niin että yhä useammat ihmiset löytävät Jeesuksen seuraamisen ilon. Haasta ihmisten ennakkoluuloja kristinuskoa kohtaan ja anna heidän olla pienissä arkisissa tilanteissa tekemisissä kristittyjen kanssa. Rakenna suvaitsevampaa yhteiskuntaa, josta uskonnollinen syrjintä on hävitetty juuriaan myöten. Aamen.