Vietnam

25

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Vietnam on yksi maailman viidestä kommunistisesta maasta. Hallitus tarkkailee kristillistä toimintaa ja painostaa voimakkaasti kaikkia kristittyjä.
Historialliset kristilliset yhteisöt (kuten roomalaiskatolinen kirkko) nauttivat suhteellisesta vapaudesta. Edellytyksenä on, etteivät ne aktivoidu poliittisesti tai sekaannu vallankaappauksiin. Suurin osa evankelisista yhteisöistä ja helluntaiseurakunnista kokoontuu kotiseurakuntina, ja niitä valvotaan tarkasti. Hallitus ja yhteisö syrjivät niitä monella tasolla.

Buddhalaisesta tai etnis-animistisista taustasta kääntyneet kristityt kohtaavat kaikkein vakavinta vainoa. Heitä vainoavat viranomaisten lisäksi myös oma perhe, ystävät ja naapurit. Monet kristityistä kuuluvat etnisiin vähemmistöihin, kuten h’mongeihin. Heitä kohtaan kommunistiset viranomaiset ovat erityisen epäluuloisia. Toisinaan näiden kristittyjen koti tuhotaan ja heidät pakotetaan jättämään kylä. Tästä huolimatta heidän määränsä kasvaa.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyjen tilanne on yleisesti ottaen pysynyt muuttumattomana. Maaseudun osalta on kuitenkin yhä vaikeampaa saada tietoa maan keskiosan ylänköalueen maakunnista. Paikalliset ja kansalliset viranomaiset tekevät kaikkensa estääkseen alueelta tulevat raportit. Näiden kristittyjen tilanne on varmuudella aliraportoitu.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristittyihin kohdistuva painostus ja väkivalta on kaikkein vakavinta etnisten vähemmistöjen keskuudessa maan keski- ja luoteisosien ylänköalueella.
Buddhalaisesta tai etnis-animistisista taustasta kääntyneet kristityt kohtaavat kaikkein vakavinta vainoa. Heitä vainoavat viranomaisten lisäksi myös oma perhe, ystävät ja naapurit. Monet, erityisesti maaseudulla asuvat vietnamilaiset, palvovat ikivanhojen traditioiden mukaisesti esi-isiä ja henkiä. Päätös olla seuraamatta heimouskoa tarkoittaa perheen ja yhteisön ulkopuolelle joutumista ja voimakasta painostusta palata yhteisöön.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristityt miehet saattavat kohdata syrjintää ja häirintää työssä. Jotkut menettävät uskonsa vuoksi työpaikkansa kokonaan.

Hallituksen virkamiehet ovat valvoneet tunnettujen kristittyjen työtä ja puuttuneet siihen. Miehet ovat Vietnamissa pääasiallisia perheen elättäjiä. Siksi työttömyys halvaannuttaa taloudellisesti koko perheen ja heikentää miesten asemaa yhteiskunnassa. Jos he ovat seurakunnan johtajia, seurakuntakin heikkenee, ja se voidaan jopa joutua sulkemaan.

Kristittyjä miehiä pidätetään ja siepataan. Tämä saa monet pakenemaan kotikylästään. Kristityt vangit kärsivät kovasta kohtelusta ja fyysisestä pahoinpitelystä. Heitä saatetaan painostaa kieltämään kristillinen usko. Myös yhteisöt tai viranomaiset voivat uskon vuoksi pahoinpidellä kristittyjä miehiä tai uhata heidän henkeään.

Asepalvelus on pakollinen kaikille miehille ja aseistakieltäytymisestä rangaistaan vankeudella. Kristittyjen miesten on pakko värväytyä armeijaan. Asepalveluksen aikana kohtaavat yleensä syrjintää.

Millaista maassa on elää naisena?

Vietnam lukeutuu maihin, joissa on eniten työssäkäyviä naisia. Huolimatta sosialistisista tasa-arvon ihanteista, kungfutselaiset arvot ovat juurtuneet syvälle yhteiskuntaan. Tämä näkyy esimerkiksi sanonnoissa: “Poika se vasta jotain on, kymmenen tyttöä ei mitään.” Sukupuolen mukaan valikoituvat abortit ovat yleinen käytäntö. Syntymähetken sukupuolisuhde on Vietnamissa yksi maailman epätasa-arvoisimmista.

Kristityt naiset kokevat painostusta sekä uskonsa että sukupuolensa vuoksi. Jotkut kristityt naiset, erityisesti käännynnäiset sekä heimokulttuureissa elävät, saattavat joutua perheenjäsentensä painostamiksi. Kun perheessä vaimo tai tytär kääntyy kristityksi, hänet karkotetaan kotoa ja jätetään perinnöttömäksi.

Kristityt naiset ovat myös alttiita seksuaaliselle väkivallalle ja pakkoavioliitoille.
Pohjoisessa asuvat Hmong-heimon naiset ovat erityisen alttiita ihmiskaupalle. He voivat joutua morsiamiksi Kiinaan.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors helpottaa vainottujen kristittyjen elämää paikalliskumppaniensa avulla. Heille tarjotaan käytännön apua, oikeudellista tukea, kristillisiä materiaaleja, johtajuus- ja opetuslapseuttamiskoulutusta sekä sosio-ekonomisia kehittämisprojekteja.

Rukoile:

Rukoile suojelusta pohjoisten maakuntien naisille, jotka ovat alttiita ihmiskaupalle.
Kiitä Jumalaa, että etnisissä vähemmistöryhmissä seurakunta kasvaa.
Rukoile, että uudet kristityt kasvaisivat rohkeiksi ja uskossa vahvoiksi.
Rukoile, että Open Doorsin kumppaneiden järjestämät johtajuus- ja opetuslapseuttamisohjelmat vahvistaisivat kirkkoa.

Isä Jumala, kiitos lastesi Vietnamissa antamasta todistuksesta. Anna heidän tulla tunnetuiksi rakkaudestaan ja ystävällisyydestään heidän kokemastaan painostuksesta huolimatta. Pehmennä sydämiä, että väkivalta ja sorto kristittyjä ja muita uskonnollisia vähemmistöjä vastaan loppuisi. Vahvista kansaasi, jotta he pysyisivät rohkeina ja vahvoina vaikeuksien keskellä. Siunaa omiasi työn saamiseksi ja perheidensä elättämiseksi. Aamen.