Vietnam

35

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Monille Vietnamin kristityille Jeesukseen uskomisesta voi olla seurauksena erittäin vihamielistä kohtelua tai jopa väkivaltaa. Vanhoilla kristillisillä yhteisöillä, kuten roomalaiskatolisilla, on jonkin verran vapauksia. Maahan myöhemmin tulleet protestantit ja alkuperäisuskonnoista kääntyneet joutuvat sen sijaan kohtaamaan voimakasta painostusta ja väkivaltaa uskonsa vuoksi, erityisesti Keski- ja Pohjois-Vietnamin syrjäseuduilla.

Monet kristityistä kuuluvat etnisiin vähemmistöihin, kuten h’mongeihin. He kohtaavat sosiaalista eristämistä, syrjintää ja hyökkäyksiä. Heidän kotinsa saatetaan tuhota ja heidät pakotetaan lähtemään kylästään. Seurakunnan kokouksia valvotaan ja niihin tehdään usein ratsioita.

Viime vuonna perheet ja paikalliset yhteisöt ovat painostaneet uskovia hiukan aiempaa vähemmän. Väkivaltaiset hyökkäykset kristittyjä ja kirkkorakennuksia kohtaan ovat kuitenkin lisääntyneet, samoin seurakuntajohtajien pidätysten määrä. Voimakkaasta painostuksesta huolimatta monet pysyvät huomattavan rohkeasti uudessa uskossaan.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Vietnamin sijoituksen muutos WWL-vainoraportissa johtuu vihamielisyyksien lievästä vähenemisestä yksityiselämän, perheen ja yhteisön piirissä. Raportoidut väkivaltatapaukset lisääntyivät kuitenkin jonkin verran. Myös verkkoviestinnän tiukentuneet säännökset rajoittavat kristittyjen mahdollisuuksia yhä enemmän. Yleisesti ottaen Jeesuksen seuraaminen aiheuttaa edelleen vakavia haasteita monille uskoville. Johtajavaihdos romutti joitakin pitkään vallalla olleita olettamuksia uusien johtajien löytämisen prosessista. Maaliskuussa 2023 julkaistu virallinen esitys Vietnamin uskonnoista ja uskontopolitiikasta osoitti, että kristittyjen ja muiden uskonnollisten vähemmistöjen elämä tulee todennäköisesti muuttumaan vain vähän. Tämä paljastaa kyseisen valtionviraston taantumuksellisen asenteen.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Buddhalaisesta tai etnis-animistisesta taustasta kääntyneet kristityt kohtaavat kaikkein vakavinta vainoa. Heitä vainoavat viranomaisten lisäksi myös oma perhe, ystävät ja naapurit.

Ns. “kommunistisissa kylissä” asuvat kristityt ovat myös haavoittuvassa asemassa. Monet kristityistä kuuluvat etnisiin vähemmistöihin, kuten h’mongeihin. Heitä kohtaan kommunistiset viranomaiset ovat erityisen epäluuloisia. Etniset vähemmistöt asuvat usein Keski- ja Luoteis-Vietnamin eri osissa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristittyjä miehiä syrjitään, ahdistellaan, häiritään työpaikoilla ja jopa irtisanotaan. Kohtelu heikentää perheitä taloudellisesti ja hankaloittaa heidän asemaansa yhteisössä. Jos mies on seurakunnan johtajia, tämä voi vahingoittaa myös seurakunnan elämää ja pakottaa sen sulkemiseen. Kristittyjä miehiä saatetaan myös pidättää ja siepata. Tämä saa monet pakenemaan kylistään.

Kristittyjä painostetaan myös asevoimissa. Asevelvollisuus on pakollinen kaikille miehille. Uskonnollinen vakaumus ei ole peruste kieltäytyä siitä. Asepalveluksen välttelystä voi seurata vankeusrangaistus. Kristityt miehet eivät voi palveluksessa vapaasti lukea Raamattua tai osallistua muuhun kristilliseen toimintaan.

Millaista maassa on elää naisena?

Vietnamissa naisia kohdellaan edelleen miehiä huonompina huolimatta naisten suuresta määrästä työelämässä. Tämä heijastuu huolestuttavana ja jatkuvana käytäntönä, jossa abortteja tehdään valikoidusti sukupuolen mukaan. Lasten sukupuolijakauma syntymähetkellä on yksi maailman epätasaisimmista.

Erityisesti heimotaustoista kääntyneitä kristittyjä naisia painostetaan usein kotona luopumaan uskostaan. Heidät voidaan pakottaa varhaiseen avioliittoon. Siinä he saattavat kohdata sortamista, väkivaltaa, avioerouhkauksia ja seksuaalista väkivaltaa.

Kristityt naiset ja tytöt voivat myös joutua ihmiskaupan uhreiksi Kiinaan. Näin voi käydä muidenkin etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen naisille.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii paikalliskumppanien kautta vahvistaakseen Vietnamin vainottuja kristittyjä. Heille tarjotaan hätäapua ja käytännön apua, oikeudellista tukea, kristillisiä materiaaleja, johtajuus- ja opetuslapseuttamiskoulutusta sekä sosioekonomisia kehittämisprojekteja.

Rukoile:

Rukoile, että Jumala suojelee etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvia kristittyjä ja auttaa heitä pysymään vahvoina uskossaan.
Rukoile, että maan kommunistijohtajat avaisivat sydämensä kristilliselle yhteisölle ja antaisivat sen vapaasti palvella Jumalaa.
Rukoile, että Open Doorsin kumppanit vahvistuisivat ja rohkaistuisivat palvellessaan vainottua perhettämme Vietnamissa.