Kolumbia

34

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kolumbian presidentti Gustavo Petro aloitti virassaan viime vuonna. Hän mainosti suunnitelmaa "täydellisestä rauhasta". Se ei kuitenkaan ole toteutunut. Seurakuntien johtajia ahdistellaan, kiristetään ja murhataan edelleen. Syynä on aseistettujen sissien, huumejengien ja muiden aseryhmien välinen väkivalta. Julkisesti korruptiosta ja väkivallasta puhuvat kristityt joutuvat hyökkäysten kohteiksi rohkean todistuksensa vuoksi. Näin voi käydä myös saarnoissaan rikollisuutta vastustaville kirkon johtajille.

Nuorten parissa työskentelevät tai ihmisoikeuksia ja ympäristöoikeuksia puolustavat kristityt ovat vaarassa joutua aseellisten ryhmien väkivallan kohteeksi. Mikä tahansa uhmakkaana pidetty tai laittomuuksia vastustava toiminta riittää johtamaan väkivaltaisiin hyökkäyksiin tai valtavaan painostukseen.

Alkuperäisyhteisöissä vastustetaan toisinaan voimakkaasti kristittyjä lähetystyöntekijöitä ja kaikkia niitä, jotka ovat kääntyneet perinteisistä uskomuksista seuraamaan Jeesusta. Kristityt saattavat joutua kokemaan uhkailua, vangitsemisia ja fyysistä pahoinpitelyä. Heiltä voidaan myös evätä pääsy perustarpeisiin, kuten veteen, sähköön, koulutukseen ja sanitaatioon. He saattavat jopa menettää maansa. Tällainen vihamielisyys voi johtaa tilanteeseen, jossa kristityt jäävät täysin yhteisönsä ulkopuolelle. Se tekee heidät yhä haavoittuvammaksi Kolumbian monilla maaseutualueilla levinneelle väkivallalle.

Julkisuudessa suvaitsemattomuus kristillisiä näkemyksiä kohtaan kasvaa. Se koskee erityisesti elämää, perhettä, avioliittoa ja uskonnonvapautta. Joskus kristittyjä voidaan syyttää vihapuheesta ja suvaitsemattomuudesta, mikä voi edistää itsesensuuria.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Tilanne Kolumbiassa ei ole paljoa muuttunut viime vuonna. Lyhyet ja epävakaat tulitaukojaksot rauhanneuvottelujen aikana ovat kuitenkin merkinneet kristittyihin kohdistuvan paineen ja väkivallan pientä laskua. Verenvuodatus jatkuu hallituksen vaihtumisesta huolimatta. Aseistetut joukot kieltäytyvät edelleen luovuttamasta aseitaan tai alueitaan. Joissakin tälaisten joukkojen valvomissa paikoissa kuka tahansa kristitty saattaa joutua maalitauluksi, hyökkäyksen kohteeksi tai jopa surmatuksi. Syynä voi olla omien tai muiden haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksien puolustaminen. Kolumbiassa valtavat alueet ovat suurilta osin aseistettujen joukkojen hallinnassa. Kristittyjen toimintamahdollisuudet riippuvat alueesta sekä sitä hallitsevasta ryhmästä. Monilla maaseutualueilla julkinen tunnustautuminen Jeesuksen seuraajaksi riittää tapetuksi tulemiseen. Joissain perinteisissä alkuperäisyhteisöissä vastustetaan jatkuvasti kristinuskoon kääntymistä.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Aseistettujen sissijoukkojen hallitsemilla alueilla kristityt joutuvat todennäköisesti väkivallan kohteiksi minkä tahansa julkisen uskon ilmauksen vuoksi. Jotkut alkuperäisväestön hengelliset traditiot hylänneet kristityt saattavat joutua kokemaan painostusta ja kaltoinkohtelua omalta perheeltään ja yhteisöltä.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kolumbian aseellisten konfliktien alueilla kristityt miehet kohtaavat naisia enemmän uhkailua ja väkivaltaa. Kulttuurisesti miehet nähdään perheen elättäjinä: kun hyökkää miehen kimppuun, hyökkää samalla perheen kimppuun. Aseelliset ryhmät kiristävät kristittyjä miehiä. Jos niille kieltäytyy maksamasta, mies saatetaan surmata. Pappeja voidaan pahoinpidellä, kiristää taloudellisesti, pakottaa poistumaan alueeltaan tai jopa tappaa.

Joissakin alkuperäisyhteisöissä kristinuskoon kääntyneitä miehiä painostetaan voimakkaasti. Heitä saatetaan hakata, ahdistella, uhkailla tai häätää pakkotyöhön toiselle alueelle.

Kristityt miehet ja pojat joutuvat myös alttiiksi sieppauksille, pakkovärväyksille ja väkivallalle. Niitä tekevät aseelliset rikollisjoukot. Kun poikia halutaan värvätä, heihin kohdistetaan kovaa painostusta ja uhkailua. Vaikeassa tilanteessa he ja koko perhe päättävät usein paeta.

Millaista maassa on elää naisena?

Joissakin osissa Kolumbiaa kristityt naiset voivat joutua kapinallisjoukkojen ja hallituksen välisten väkivaltaisuuksien kohteiksi. Aseelliset ryhmät ovat käyttäneet suorapuheisia kristittyjä naisia seksuaalisesti hyväkseen.

Eräissä alkuperäisväestön yhteisöissä varsinkin kristittyjä naisia vastaan hyökätään, jos he kieltäytyvät alkuperäiskansan riiteistä ja käytännöistä. Heiltä voidaan evätä perusterveydenhuoltopalvelut, kuten neuvola- ja äitiyspalvelut. Huumejengien kontrolloimilla alueilla kristittyjä perheitä saatetaan uhkailla, jos he eivät “myy” tyttäriään jengeille. Jengeissä heitä käytettäisiin seksuaalisesti hyväksi tai pakotettaisiin seurustelusuhteisiin.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Kolumbian vainottua kirkkoa jakamalla Raamattuja, järjestämällä koulutusta, hätäapua, traumaterapiaa ja yhteisön kehittämishankkeita sekä tarjoamalla lapsille turvakoteja ja koulutusta.

Rukoile:

Rukoile, että Kolumbiaan syntyy rauhansopimus laittomien aseistettujen ryhmien kanssa ja että hillitön väkivalta lakkaa.
Pyydä, että Jumala suojelee ryhmien tähtäimeen joutuneita pastoreita ja seurakuntien johtajia ja auttaa heitä palvelemaan Häntä vaarasta huolimatta.
Rukoile alkuperäiskulttuuriin kuuluvien kristittyjen puolesta. Rukoile, että nämä kristityt löytäisivät yhteisön ja toivon Jumalassa ja että heidän perheensä oppisivat hyväksymään kristinuskon ja heidät itsensä.
Pyydä Jumalaa suojelemaan ja varjelemaan Open Doorsin Lasten keskusta, joka pitää huolta Kolumbian seurakuntajohtajien seuraavasta sukupolvesta ja varustaa sitä ympäri maata.