Saudi-Arabia

11

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Saudi-Arabia on vahvasti islamilainen valtio, jossa profeetta Muhammed on islamilaisen tradition mukaan syntynyt ja jonne hänet haudattu.

Maan oikeusjärjestelmä perustuu islamilaiseen sharia-lakiin. Muun uskonnon harjoittaminen avoimesti on kiellettyä. Islamin jättämisestä rangaistaan kuolemalla.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Pistemäärän kasvu kolmella pisteellä johtuu painostuksen ja väkivallan kasvusta. Painostuksen kasvu selittyy sillä, että tiedot kristityiksi kääntyneistä siirtolaisista ovat helpommin saatavilla. Ilmoitettujen väkivaltaisuuksien kasvu puolestaan ei tarkoita sitä, että tilanne olisi pahenemassa. Luku kuvaa nykytilannetta, ja siinä väkivallan aiemmin aliarvioitu määrä on korjattu.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Saudiuskovien on pidettävä uskonsa täysin salassa. Muualta tulleet kristityt saattavat joutua pidätetyiksi tai karkotetuiksi, jos he kertovat uskostaan muslimeille. Enemmistö Saudi-Arabian kristityistä onkin ulkomaalaisia, jotka asuvat ja työskentelevät maassa väliaikaisesti. Suurin osa näistä siirtotyöläisistä tulee maista, joissa tulotaso on alhainen tai korkeintaan keskinkertainen. Useiden raporttien mukaan heitä kohdellaan Saudi-Arabiassa kaltoin ja heidän työ- ja asuinolonsa ovat kauhistuttavat.

COVID-19-pandemia on tehnyt näistä realiteeteista yhä ilmeisempiä. Korkeimmat tartuntamäärät ovat esiintyneet siirtotyöläisten yhteisöissä, joissa hygienian taso on huono ja sosiaalisen etäisyyden pitäminen vaikeaa. Kristityt siirtotyöläiset voivat myös joutua vainon kohteeksi uskonsa takia, mikä on yksi tapa kohdella heitä huonosti. Ulkomaalaisten kristittyjen mahdollisuuksia kertoa uskostaan tai kokoontua jumalanpalveluksiin on rajoitettu tiukasti, ja jos he poikkeavat säännöistä, se saattaa johtaa pidätyksiin ja maastakarkoituksiin.

Saudi-Arabiassa on kuitenkin myös muslimitaustasta kristityiksi kääntyneitä. Osa heistä tulee muista maista, joissa asukkaiden enemmistö on muslimeja. On todennäköistä, että he elävät ja työskentelevät yhteisöissä, joissa noudatetaan heidän kotimaittensa kulttuurisia normeja. He voivat siis olla vaarassa, jos heitä ympäröivä yhteisö vastustaa kristityksi kääntymistä. Niiden harvojen kristityiksi kääntyneiden, jotka ovat alkuperältään saudiarabialaisia, on yleensä pakko pitää uskonsa salassa, koska muuten vaarana on väkivalta, avioero tai muuta vastaavaa. Kaikesta huolimatta viime vuosina jotkut saudikristityt ovat olleet rohkeita ja kertoneet uskostaan henkensä uhalla.

Vainon taso on suunnilleen sama kaikkialla Saudi-Arabiassa, joskin yhteisön sosiaalinen kontrolli on todennäköisesti tiukempi maaseudulla kuin kaupungeissa. Mahdollinen poikkeus tästä ovat länsimaalaisten yhteisöt, joissa on vähemmän kontrollia ja painetta noudattaa tarkoin islamin sääntöjä ja määräyksiä.

Millaista maassa on elää miehenä?

Julkinen elämä on Saudi-Arabiassa miesten hallitsemaa, mikä tarkoittaa sitä, että kristityt saudimiehet joutuvat maksamaan kovan hinnan, jos heidän uskonsa paljastuu. Saudi-Arabian yhteiskunta on niin tiukan islamilainen, että normista poikkeava käytös on helppo huomata.

Jos mies kääntyy kristinuskoon, häntä alkavat painostaa sekä oma perhe että ympäröivä yhteiskunta. Hän on vaarassa joutua julkisesti häväistyksi, pahoinpidellyksi, vangituksi, heitetyksi ulos kodistaan, uhkailluksi ja kaltoin kohdelluksi tunnetasolla. Hän voi menettää kaiken taloudellisen tuen. Sen jälkeen hänelle voidaan tarjota aineellisia etuja, mikäli hän kääntyy takaisin islamiin ja irtisanoutuu häpeästä, jonka hän on tuottanut perheelleen.

Millaista maassa on elää naisena?

Saudi-Arabiassa islamista luopuminen on yksi suurimmista synneistä, joihin muslimi voi syyllistyä. Islamista kristityiksi kääntyneet naiset joutuvat tuntuvan painostuksen kohteeksi uskonsa takia mutta myös sukupuolensa takia.

Kääntyneitä saudinaisia painostavat yleensä heidän omat perheensä ja heitä ympäröivä yhteisö. Jos heidän kääntymyksensä paljastuu, heitä uhkaa fyysinen väkivalta, sanallinen ahdistelu ja häirintä sekä pakkoavioliitto tiukan linjan muslimin kanssa.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Kristuksen ruumista Arabian niemimaalla organisoimalla esirukousta, jakamalla materiaaleja ja kouluttamalla uskovia ja pastoreita. Voit tukea tätä työtä tekemällä lahjoituksen Open Doorsin toiminnan hyväksi.

Rukoile:

Monet kristityt ovat Saudi-Arabiassa siirtotyöläisiä, joita kohdellaan kaltoin jo pelkästään siksi, että he ovat maassa vähemmistönä. Rukoile siellä asuvien ulkomaalaisten kristittyjen puolesta, että Jumala varjelee heitä huonolta kohtelulta ja että he löytävät kristittyjen yhteisön, jossa he voivat kasvaa uskossa ja oppia kertomaan evankeliumia eteenpäin.

Rukoile saudiuskovien puolesta, joiden pitää salata uskonsa ystäviltään ja perheiltään. Pyydä Jumalaa vakuuttamaan heidät siitä, etteivät he ole yksin.

Islamin pyhiinvaelluskohteet Mekka ja Medina ovat Saudi-Arabiassa. Saudien harjoittama islam on usein radikaalia, ja he vastustavat kiihkeästi kaikkia poikkeamia siitä. Pyydä Jumalaa pehmittämään uskonnollisten johtajien ja kuninkaallisten sydämet, jotta he sallisivat muidenkin uskontojen vapaan harjoittamisen Saudi-Arabiassa.

Jumala, rukoilemme perheemme puolesta Saudi-Arabiassa. Auta niitä, jotka elävät uskoaan todeksi salassa. Auta niitä, jotka palvelevat Sinua väkivaltaisessa ja vaarallisessa työympäristössä. Auta kaikkia omiasi Saudi-Arabiassa vakuuttumaan siitä, että Sinä olet heidän kanssaan heidän kärsimyksessään. Anna heille rauha, anna heidän kokea, että Sinun laupeutesi ja rakkautesi ovat totta. Jeesuksen nimessä. Aamen.