Intia

11

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Intia on maailman suurin demokratia. Tämä tulee jälleen esiin vuonna 2024, kun äänestäjät päättävät seuraavasta hallituksesta. Vaikka maa on ylpeä suhteellisesta vapaudestaan ja taloudellisesta voimastaan, kristityt ympäri Intiaa kokevat olevansa yhä enemmän uhattuja.

Vihamielisyys johtuu joidenkin hinduääriliikkeiden uskomuksesta, jonka mukaan oikeiden intialaisten tulisi olla hinduja. Muut uskonnot ole eivät tervetulleita Intiaan. Tämä ajattelutapa on johtanut ympäri maata väkivaltaisuuksiin, joihin syyllistyneet jätetään usein rankaisematta – erityisesti hinduradikaaleja tukevien viranomaisten johtamilla alueilla. Yhä useammat osavaltiot ovat ottaneet käyttöön uskonnon vaihtamisen kieltäviä lakeja. Tällöin uskostaan avoimesti kertova kristitty voi joutua syytetyksi rikoksesta, pelotelluksi, ahdistelluksi ja jopa väkivallan kohteeksi. Näissä osavaltioissa hinduradikaalit painostavat hindulaisuudesta luopuneita kristittyjä palaamaan entiseen uskoonsa järjestämällä massiivisia ”takaisin kotiin” -kampanjoita.

Kristitty voi Intiassa menettää työnsä tai kohdata syrjintää. Kuka tahansa hindulaisuudesta kristinuskoon kääntyvä on alttiina voimakkaalle painostukselle ja väkivallalle ja voi jopa menettää henkensä.
Seurakuntajohtajat ovat vaarassa useilla Intian alueilla. Ääriliikkeet kohdistavat painostuksen heihin ja heidän perheeseensä luodakseen pelkoa ja kaaosta koko kristillisessä yhteisössä.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Tammikuussa 2023 Chhattisgarhin osavaltiossa joukkoväkivalta ajoi tuhansia kristittyjä pakenemaan kodeistaan ja kylistään. Heidän oli etsittävä suojaa stadioneiden sisätiloista sekä muista yleisistä tiloista. Toukokuussa 2023 maailma katsoi kauhuissaan, kun etniset ja uskonnolliset väkivaltaisuudet puhkesivat Koillis-Intian Manipurin osavaltiossa. Etnisten ryhmien välillä alkanut kiista sai huolestuttavan uskonnollisen ulottuvuuden, kun kristityt joutuivat etnisten ryhmien vihan kohteeksi. Tuhannet kristityt joutuivat pakenemaan, kymmeniä kirkkoja poltettiin ja monia tapettiin. Tapahtumat olivat muistutus siitä, kuinka vaarallista Intiassa on olla kristitty.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Hindutaustaiset intialaiset kristityt ovat muita alttiimpia vainolle. Näin on erityisesti yhteisöissä, jotka ovat kokeneet historiallista syntyperästä johtuvaa sortoa tai syrjintää. Intiassa kasti ja heimo vaikuttavat edelleen yhteiskunnalliseen asemaan. Alueilla, joilla hinduääriliikkeet ovat voimakkaita, seurakuntajohtajat ja heidän perheensä voivat olla vaarassa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Intiassa kristitty mies kohtaa hyvin todennäköisesti fyysistä väkivaltaa. Julmista pahoinpitelyistä, kidutuksesta ja murhista on dokumentoitua todistusaineistoa. Kristityt miehet ovat joutuneet seuraamaan myös perheenjäsentensä pahoinpitelyjä.

Vainon yleisin kohde ovat seurakuntien johtajat. Heidän kimppuunsa hyökätään, heitä pidätetään ja kuulustellaan. Tekijöinä voivat olla niin hinduradikaalit kuin jopa paikallinen poliisi tai paikallishallinnon alaiset toimijat.

Kristityt miehet kokevat myös sosiaalista painostusta. Heidät voidaan eristää sosiaalisista yhteisöistä, sulkea työpaikojen tai hallinnon johtotehtävien ulkopuolelle. He voivat menettää työpaikkansa, saada kielteisiä yrityslupia, kohdata väkivaltaa työssään ja joutua osallistumaan hindurituaaleihin. Erityisesti maaseudulla miehet voivat joutua myös taloudelliseen boikottiin ja menettää oikeuden osallistua kylien maataloustöihin. Perinteisesti miehet huolehtivat intialaisten perheiden pääasiallisesta toimeentulosta, minkä takia taloudellinen vaino voi johtaa koko perheen köyhtymiseen.

Kristittyjä miehiä kohtaan voidaan esittää valheellisia ja perusteettomia syytöksiä sekä pidätysmääräyksiä, jotka voivat liittyä myös jumalanpilkkarikoksiin ja yrityksiin käännyttää hinduja. Oikeudellinen vaino voi joskus jatkua vuosia.

Millaista maassa on elää naisena?

Intialainen kulttuuri on perinteisesti patriarkaalinen. Intialaiset kristityt naiset voivat siksi kokea olevansa maassaan erityisen alttiita vainolle. Usein tämä ilmenee seksuaalisena väkivaltana tai pahoinpitelynä. Seurakunnassa naiset ovat erityisessä vaarassa. Vainoajat voivat vahingoittaa ja häpäistä perheiden naisia, jolloin perheet ja siten koko seurakunta voivat tuhoutua.

Kristityt naiset ovat alttiita myös happohyökkäyksille ja muille julmille, jopa kuolemaan johtaville pahoinpitelyille. Vaikka sekä miehet että naiset voivat kohdata väkivaltaa käännyttyään kristityksi, naiset ovat alttiimpia kotiväkivallalle. Vaaroihin voivat pahoinpitelyn lisäksi kuulua kotiaresti, pakkoavioliitto ja avioero sekä karkotus kodista tai koko yhteisöstä.

Alempien kastien kristityt naiset voivat kokea moninkertaisia haavoittuvuuksia uskonsa, kastinsa ja heimonsa takia.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doorsin yhteistyökumppanit tukevat seurakuntia Intiassa jakamalla Raamattuja, antamalla hätäapua ja koulutusta vainon kohtaamiseen sekä järjestämällä työllistymiseen ja yhteiskunnalliseen kehittämiseen liittyviä hankkeita.

Rukoile:

Maailma järkyttyi Manipurin osavaltiossa kesällä 2023 tapahtuneesta väkivallasta.
Pyydä Jumalaa parantamaan ja tuomaan pysyvää rauhaa tälle levottomalle alueelle.
Rukoile, että hinduradikaalit hyväksyvät kristityt lähimmäisinään ja antavat kaikkien intialaisten kukoistaa.
Pyydä Jumalaa suojelemaan ja kasvattamaan seurakuntaansa joka puolella Intiaa.