Myanmar

17

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Käynnissä oleva väkivaltainen konflikti vaikuttaa maan kristittyyn vähemmistöön. Helmikuun 2021 vallankumouksen jälkeen kristityt ovat joutuneet kokemaan lisääntyvää väkivaltaa ja tiukempia rajoituksia. Kristittyjä on tapettu ja kirkkoihin on hyökätty jopa niissä osissa maata, joissa kristityt muodostavat enemmistön, kuten Chinin ja Kayahin osavaltioissa.

Yhä useammat kristityt ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan, ja he ovat etsineet turvaa kirkoista tai pakolaisleireiltä. Jotkut ovat jopa paenneet viidakkoon, jossa heillä on pulaa
ruuasta ja terveydenhuollosta.

Kristityt ovat osa yleensä rauhanomaista vastarintaliikettä, mutta taistelut ovat lisääntyneet ympäri maata. Kaikki etniset vähemmistöt eivät ole mukana taisteluissa, mutta osa kristillisistä ryhmistä on. Hallituksen joukot ovat jatkaneet hyökkäyksiä kristittyjä kyliä ja seurakuntia kohtaan suhteettomissa määrin. Kristittyjä pastoreita ja avustustyöntekijöitä on tapettu useiden ilmaiskujen ja pommitusten yhteydessä.

Paine luopua kristillisestä uskosta suurin niillä kristityillä, joilla on buddhalais-, muslimi- tai heimotausta. Paine tulee erityisesti oman perheen ja yhteisön taholta. Kristittyjen olot ovat erittäin vaikeat yhteisöissä, jotka pyrkivät säilymään puhtaasti buddhalaisina.

Vastustusta kohtaavat myös ei-perinteiset, erityisesti maaseudulla sijaitsevat sekä evankelioimista harjoittavat seurakunnat.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Maan asevoimat käyttävät yhä pidemmälle kehittynyttä, pääosin kiinalaista ja venäläistä teknologiaa. Tämä aiheuttaa kristityille uudenlaisia haasteita. Armeija tarkkailee epäilyttäviä henkilöitä ja sen valvonnan alta on vaikea päästä pakoon. Kristittyjen on pakko varoa puhelinkeskustelujaan ja paikallisten yhteistyökumppaneiden on suojattava verkkoyhteytensä ja pankkiliikenteensä. Helmikuun 2021 vallankumouksen jälkeen puhelin- ja verkkoyhteydet katkaistiin uutisten leviämisen estämiseksi osavaltioissa, joissa kristityt edustavat enemmistöä. Kaikki, jotka keskustelevat viranomaisista, voivat kohdata vakavia seuraamuksia.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Viimeisen vuoden aikana Myanmarin sisällissota on levinnyt ja juurtunut myös merkittäville kristittyjen asuinalueille, kuten Chinin osavaltioon. Konfliktin laajentumisen takia kristityiksi kääntyneet saattavat joutua siirtymään alueille, joissa kristillinen vaikutus on vähäisempi. Eri puolilla maata asuvat kristityt ovat siksi suuressa vaarassa joutua vainotuiksi.

Millaista maassa on elää miehenä?

Myanmarilaisissa perheissä leivän hankkii pöytään ensisijaisesti mies. Kristityksi kääntyneillä miehillä on usein vaikeampaa saada työtä, minkä takia perheet joutuvat taloudellisiin vaikeuksiin. Kristittyjä miehiä uhkaillaan, halveksitaan ja pahoinpidellään.

Sekä miehet että naiset joutuvat käynnissä olevan konfliktin vuoksi kokemaan turvattomuutta. Kristityt miehet joutuvat kuitenkin kokemaan myös muita haasteita ja vaikeuksia.
Konfliktin takia yhä useammat ihmiset tarttuvat aseisiin. Raporttien mukaan jotkut pastorit ovat joutuneet vaikeuksiin yrittäessään estää nuoria miehiä liittymästä kapinallisryhmiin.

Na Ta La -koulut pyrkivät käännyttämään kristityt lapset buddhalaisiksi. Se on tehokas tapa estää kristinuskon siirtäminen seuraavalle sukupolvelle. Näissä kouluissa pojat kasvatetaan buddhalaismunkeiksi.

Millaista maassa on elää naisena?

Viime vuosikymmenten aikana naisten oikeudet ovat hieman kehittyneet. Helmikuun 2021 vallankaappauksen jälkeen riski myönteisen kehityksen taantumisesta on kuitenkin ollut olemassa.

Armeijan tiedetään harjoittavan seksuaalista väkivaltaa. Vallankaappauksen jälkeen väkivalta on lisääntynyt etenkin kuulustelukäytäntöjen osalta. Kristityt – etenkin etnisiin vähemmistöihin kuuluvat naiset – elävät jatkuvassa armeijan fyysisen väkivallan ja raiskausten pelossa.

Burmalaisen sanonnan mukaan “aviomies on jumala ja poika on herra”. Sanonta viittaa naisen alistettuun asemaan Myanmarissa. Vallitsevat asenteet oikeuttavat vakavan vainon, joka kohdistuu perheensä ja sukunsa perinteisen uskon jättäviin naisiin. Seurauksena voi olla esimerkiksi pakkoavioliitto tai kotiaresti.

Rohingya-muslimivähemmistön keskuudessa yhteisön jäsenet islamilaistavat kristittyjä tyttöjä avioliittojen kautta. Raporttien mukaan esimerkiksi jotkut muslimimiehet teeskentelevät olevansa kristittyjä ja ottavat jopa kasteen löytääkseen itselleen kristityn vaimon.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doorsin kumppanit vahvistavat Myanmarin vainottuja kristittyjä. He jakavat kirjallisuutta, tarjoavat opetuslapseuskoulutusta sekä järjestävät toimeentulohankkeita ja työllistymistä edistävää koulutusta sekä lapsille, nuorille ja perheille kohdennettua palvelutoimintaa.

Rukoile:

Pyydä Pyhää Henkeä lohduttamaan, elvyttämään ja voimaannuttamaan uskovia konfliktin keskellä ja vainon uhan alla.
Pyydä suojelusta seurakunnille ja kristityille. Rukoile uskoville viisautta vastata erilaisiin haasteisiin ja vaikeuksiin.
Taivaallinen Isä, pyydämme, että annat sisällissodan loppua. Auta armeijaa toimimaan oikeudenmukaisuuden ja vapauden hyväksi.