Myanmar

14

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kristittyjen asuttamilla alueilla tilanne on kääntynyt huonompaan suuntaan sen jälkeen, kun armeija otti maan hallintaansa helmikuussa 2021. Taistelut ovat kiihtyneet koko maassa, ja kristitty vähemmistö kohtaa sen ikävimmät seuraukset. Koskaan aikaisemmin näin monet kristityt eivät ole joutuneet lähtemään pakolaisiksi. He elävät pakolaisleireillä tai kirkoissa ilman riittävää ravintoa ja terveydenhoitoa.

Arkitodellisuus on, ettei kristityillä ole samoja oikeuksia ja lainsuojaa kuin buddhalaisella enemmistöllä. Kristityt joutuvat usein väkivaltaisten hyökkäysten uhreiksi, eikä tekijöitä rangaista. Jopa kristittyenemmistöisissä osavaltioissa, kuten Chin ja Kayah, on esiintynyt hyökkäyksiä perinteisiä kirkkoja vastaan ja kristittyjen avustusjärjestöjen työntekijöitä sekä pappeja on tapettu. Hallituksen joukot tekevät hyökkäyksiä kristittyihin kyliin ja kirkkoihin, mutta buddhalaisluostareihin ei yleensä kajota.

Kristityksi kääntyneet kohtaavat buddhalais-, muslimi- tai heimoperheidensä vainoa, ja heidät eristetään yhteisön elämästä. Yhteisöt, jotka haluavat pysytellä puhtaasti buddhalaisina, tekevät kristittyjen perheiden elämän mahdottomaksi. Kristityiltä estetään pääsy puhtaan veden lähteille. Myös uudemmat kristilliset ryhmät, erityisesti maaseudulla sijaitsevat tai lähetystyötä tekevät ryhmät, kokevat vastustusta.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Myanmarin armeija teki sotilasvallankaappauksen helmikuussa 2021. Vuoden 2022 aikana maa on ajautunut väkivaltaisen tilanteen ratkaisemisesta kauemmas kuin koskaan. Taistelut ovat jatkuneet ja joissain osissa maata kiihtyneetkin. Raskaimmat seuraukset ovat koituneet kristityn vähemmistön osaksi. Heitä on tapettu, kirkkoihin on hyökätty ja niitä on tuhottu. Hallituksella on vielä paljon tehtävää, ennen kuin etniset ja uskonnolliset vähemmistöt, kuten kristityt, voivat tuntea olonsa hyväksytyiksi Myanmarissa.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Myanmarin etnisten aseistettujen joukkojen ja armeijan välillä käynnissä oleva sisällissota vaikuttaa myös kristittyjen yhteisöihin Chinissä, Kachinissa, Karenissa ja Kayahissa. Ne ovat kristittyenemmistöisiä osavaltioita. Kachinissa ja Pohjois-Shanissa taistelut ovat laajenemassa, kristittyjä on tapettu ja pidätetty, ja heitä on pakotettu pakenemaan.

Uskosta luopumiseen on suurimmat paineet kristinuskoon kääntyneillä, joilla on buddhalais-, muslimi- tai heimotausta. Paine tulee erityisesti omasta perheestä ja yhteisöstä. Erityisen haavoittuvia ovat islamista kääntyneet kristityt, jotka elävän rohingya-muslimien yhteisössä. Heitä vainotaan etnisistä syistä. Myös omat perheet ja yhteisöt painostavat heitä voimakkaasti palaamaan islamiin.

Millaista maassa on elää miehenä?

Myanmarilaisissa perheissä leivän hankkii pöytään ensisijaisesti mies. Jos kristitty mies menettää työnsä tai hänet ajetaan pois kylästä uskonsa takia, koko perhe kärsii. Tällainen vaino on todellisuutta miespuolisille käännynnäisille. Heille on myös tarjolla vähemmän työmahdollisuuksia. Jos palkkatyötä ei ole saatavilla, jotkut miehet ajautuvat pakkotyöhön tai joutuvat muuten työnantajiensa hyväksikäyttämiksi. Heidän orjuuttamisessaan käytetään avuksi uhkailua, naurunalaiseksi tekemistä ja fyysistä väkivaltaa.

Kristitylle miehelle uskonnon harjoittaminen on erityisen vaikeaa armeijassa. Myanmarin armeijan tiedetään rankaisevan kristittyjä miehiä pakkotyöllä, jotta he eivät osallistuisi sunnuntaisin jumalanpalveluksiin tai pitäisi yhteyttä kristilliseen yhteisöön. Aseelliset ryhmät rekrytoivat usein miehiä, ja kieltäytyviä pelotellaan, uhkaillaan ja kidutetaan. Kapinallisryhmät ottavat kohteikseen myös pappeja ja muita seurakuntien johtajia, koska nämä varoittavat nuoria miehiä liittymästä kapinallisiin. Kun vaino kohdistuu seurakuntien johtajiin, se vahingoittaa kristillistä yhteisöä laajemminkin. Yhteisöstä tulee haavoittuva, kun se menettää keulakuvansa.

Na Ta La -koulut pyrkivät käännyttämään kristityt lapset buddhalaisiksi. Se on tehokas tapa estää kristinuskon siirtäminen seuraavalle sukupolvelle. Näissä kouluissa pojat kasvatetaan buddhalaismunkeiksi.

Millaista maassa on elää naisena?

Viime vuosikymmenten aikana naisten oikeudet ovat hiukan kehittyneet. Helmikuun 2021 vallankaappauksesta lähtien on ollut kuitenkin riski kehityksen taantumisesta. Armeija on lisännyt entisestään laajaa vaikutusvaltaansa, ja sen tiedetään harjoittavan sukupuolista väkivaltaa. Kristityt naiset, etenkin etnisiin vähemmistöihin kuuluvat, elävät jatkuvasti armeijan fyysisen väkivallan ja raiskausten uhan alla.

Laki ei takaa naisille vahvaa suojelua. Lain nojalla kristitty nainen voidaan painostaa samaan uskontoon kuin hänen ei-kristitty miehensä. Buddhalaisilla naisilla tätä vaaraa ei ole. Laki on alun perin säädetty muslimivähemmistöä ajatellen, mutta se estää myös buddhalaistaustaisia naisia kääntymästä kristityiksi. Jos uskonnollisessa seka-avioliitoissa syntynyt tytär kääntyy kristityksi, ei-kristitty isä naittaa hänet usein buddhalaiselle miehelle, eikä äidillä ja tyttärellä ole valtaa estää sitä.

Rohingya-muslimivähemmistön keskuudessa perheen ulkopuoliset islamilaistavat kristittyjä tyttöjä avioliittojen kautta. Raporttien mukaan rohingya-ääriryhmät sieppaavat kristittyjä naisia ja pakottavat heidät avioliittoon muslimimiesten kanssa tavoitteenaan islamiin käännyttäminen.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors vahvistaa Myanmarin vainottuja uskovia paikallisten kumppaniensa avulla. He jakavat kirjallisuutta, tarjoavat opetuslapseuskoulutusta sekä järjestävät toimeentulohankkeita ja työllistymistä edistävää koulutusta.

Rukoile:

Pyydä sovintoa Myanmarin eri uskonnollisten ryhmien välille ja kristittyjen jokapäiväisen syrjinnän loppumista.

Pyydä suojaa tuhansille haavoitetuille ihmisille, jotka ovat joutuneet pakolaisiksi tai uusille asuinpaikoille meneillään olevan konfliktin vuoksi.
Kiitämme sinua, Jumala, että vainoista selviytymiseen tähtäävä koulutus on menestynyt ja tuonut toivoa, rohkaisua ja kestävyyttä kristityille.

Taivaallinen Isä! Pitkän konfliktin painolasti uhkaa hävittää Myanmarin kansalta toivon ja yhtenäisyyden. Rohkaise omiasi ja anna heidän tietää, että jaamme heidän tuskansa. Vahvista veljiämme ja sisariamme yhteenkuuluvuuden tunteella ja koulutuksella. Anna heille joka päivä, mitä he tarvitsevat elääkseen. Kiitos, että toimit voimakkailla tavoilla kirkon kautta näinä vaikeina aikoina. Anna kristityille rohkeutta, voimavaroja ja näky, kun he etsivät keinoja vastata tähän kriisiin. Tee loppu konfliktista. Aamen.