Saudi-Arabia

13

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Saudi-Arabia on vahvasti islamilainen valtio, eikä siellä voi harjoittaa avoimesti muita uskontoja. Millään kristillisellä kirkkokunnalla ei voi olla virallista seurakuntaa. Saudi-Arabia onkin yksi harvoista maista, joissa kirkkorakennukset ovat kiellettyjä.

Enemmistö Saudi-Arabian kristityistä on aasialaisia ja afrikkalaisia siirtotyöläisiä. Heitä riistetään, heille maksetaan huonosti, ja he kohtaavat syrjintää etnisen taustansa mutta myös uskonsa vuoksi.

Saudi-Arabiassa on muistakin maailmankolkista tulleita kristittyjä. Ulkomaalaisten kristittyjen mahdollisuuksia kertoa uskostaan tai kokoontua jumalanpalveluksiin on rajoitettu tiukasti. Säännöistä poikkeaminen saattaa johtaa pidätyksiin ja maasta karkotuksiin.

Maassa on myös pieni joukko uskoon tulleita saudeja. Kristinuskoon kääntyminen on islamin lain mukaan kiellettyä, joten monet salaavat uskonsa. Uskon tullessa julki kristityt kohtaavat varsinkin perheidensä ankaraa painostusta. Riskeistä huolimatta saudiuskovien määrä on lievässä nousussa. Jotkut kertovat uskostaan rohkeasti internetissä ja kristillisillä satelliitti-tv-kanavilla, mutta se on aiheuttanut vakavia seuraamuksia perheiden ja viranomaisten taholta.

Kristinuskoon kääntyvät ulkomaalaiset työntekijät asuvat Saudi-Arabiassa usein oman maansa kansalaisten tai etnisen ryhmänsä muodostamissa yhteisöissä ja kohtaavat samanlaista vainoa kuin he kohtaisivat kotimaassaan.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Saudi-Arabian sijoitus WWL-raportissa on hivenen pudonnut, mikä johtuu kristittyihin kohdistetun väkivallan määrän lievästä vähenemisestä. Raportointikaudella ei ilmennyt kristittyjen pidätyksiä tai pakkoavioliittoja eikä kristittyjen koteihin tai omaisuuteen kohdistettu iskuja. Toisaalta fyysinen väkivalta kääntyneitä kohtaan on edelleen korkea, ja jotkut pakotettiin jättämään kotinsa.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Vainon taso on suunnilleen sama kaikkialla Saudi-Arabiassa. Yhteisön sosiaalinen kontrolli on kuitenkin todennäköisesti tiukempi maaseudulla kuin kaupungeissa. Kristinuskoon kääntyneet saudit kokevat äärimmäistä vainoa. Saudiuskovien joukko on pieni ja yleensä uskonsa salaava. Jos usko paljastuu, miehet ja pojat joutuvat usein jättämään kotinsa. Naiset ja tytöt eristetään ja heitä pahoinpidellään kotonaan. Sekä miehet että naiset ovat vaarassa tulla tapetuiksi perheen kunnian säilyttämiseksi.

Millaista maassa on elää miehenä?

Saudi-Arabian yhteiskunta on tiukan islamilainen. Normista poikkeavaa käytöstä seurataan tarkasti. Kristinuskoon kääntynyt mies on vaarassa joutua julkisesti häväistyksi, pahoinpidellyksi, vangituksi, häädetyksi kodistaan, uhkailluksi ja tunnetasolla kaltoin kohdelluksi. Kääntyneen perhe voi peitellä pahoinpitelyn taustalla olevaa totuutta, levittää miehestä valheita ja lisätä kääntyneen psyykkistä traumaa.

Kääntyminen vaikuttaa myös miehen perheeseen. Miehet ovat usein perheensä ainoita elättäjiä. Jos kääntynyt vangitaan, perhe menettää tulonsa ja joutuu köyhyyteen. Näiden riskien vuoksi moni kääntynyt päättää pitää uskonsa salassa.

Millaista maassa on elää naisena?

Saudi-Arabia on konservatiivinen islamilainen ja patriarkaalinen yhteiskunta. Naiset ovat riippuvaisia perheistään ollakseen turvassa ja saadakseen ruokaa ja vaatteet. Kristinuskoon kääntymisen paljastuessa naisen turvallisuus ja elämän tukipilarit pettävät. Hänen oma perheensä voi pahoinpidellä häntä fyysisesti ja henkisesti. Rangaistuksena ja vapauden rajoittamisena tytöt voidaan laittaa tiukkaan kotiarestiin ja heiltä voidaan estää puhelimen käyttö. Pahin tapaus on murha perheen kunnian säilyttämiseksi.

“Korjaavana keinona” jotkut kääntyneet pakotetaan naimisiin tiukan linjan muslimin kanssa, joskus jopa toiseksi vaimoksi. Jo naimisissa olevista kääntyneistä naisista voidaan ottaa avioero. Seurauksena voi olla taloudellisia vaikeuksia sekä lasten huoltajuuden menetys.

Arabian niemimaalla työskentelevät kotiapulaiset kohtaavat paljon kaltoinkohtelua. Monet heistä ovat kristittyjä tai muita kuin muslimeja. Seksuaalinen väkivalta on normaalia, eikä tekijää useinkaan rangaista.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Kristukseen uskovia Arabian niemimaalla organisoimalla esirukousta, jakamalla Raamattuja ja kouluttamalla uskovia ja pastoreita.

Rukoile:

Rukoile, että uskonsa salassa pitävät löytävät netin kautta keinoja pitää yhteyttä muihin uskoviin.

Rukoile tasa-arvon toteutumista Saudi-Arabiassa ja naisiin kohdistuvan sorron loppumista.

Kiitä Jumalaa rohkeudesta, jonka hän on antanut niille uskoville, jotka uskaltavat kertoa uskostaan. Rukoile, että Jumalan seurakunta kasvaa heidän todistuksensa kautta.

Kaikkivaltias Jumala, tuomme eteesi veljemme ja sisaremme Saudi-Arabiassa. Ole lähellä uskonsa salaavia ja rohkaise heitä heidän yksinäisyydessään. Varjele niitä kristittyjä, joiden ympäristö tietää olevan uskossa. Tuo heidän perheittensä sydämiin hyväksyntää ja avoimuutta sinua kohtaan. Armahda riistettyjä ja hyväksikäytettyjä siirtotyöläisiä. Auta kristittyjä löytämään tie toistensa luo ja rohkaisemaan toisiaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.