Kazakstan

47

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Uskonnonvapautta on rajoitettu ankarasti lainsäädännöllä aina syyskuusta 2011 lähtien.

Viranomaiset käyttävät ääri-islamistien aiheuttamaa uhkaa tekosyynä tiukentaa uskonnollisten ryhmien valvontaa. Tämä merkitsee lisääntyvää tarkkailua, ratsioita ja pidätyksiä. Viime vuonna jotkut kristityt saivat sakkoja myytyään kristillistä kirjallisuutta ja esineistöä.

Hallitus kohtelee lievemmin Venäjän ortodoksikirkkoja, sillä ne eivät yleensä tee evankeliointityötä.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Vaikka kristittyihin kohdistunutta väkivaltaa on raportoitu vähemmän, sen vastapainona painostus on kasvanut hieman muilla osa-alueilla kuten seurakunta- ja yhteisöelämässä. Viime vuonna uskonnolliseen lainsäädäntöön ehdotettiin muutoksia, jotka tulevat vaikeuttamaan kristittyjen kokoontumista muualla kuin hallituksen hyväksymissä jumalanpalveluspaikoissa. Uskonnollisen kirjallisuuden tuottamiseen muualla kuin rekisteröidyissä paikoissa tarvitaan myös valtion lupa. Lakimuutoksiin kuuluu kuitenkin myös joidenkin ”rikosten” rangaistusten lieventäminen.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kazakstanin hallituksen tiukka kontrolli vaikuttaa kristittyjen elämään koko maassa. Kristityiksi kääntyneiden kokema painostus omassa yhteisössään on voimakkainta maaseudulla. Alkuperäisväestön joukosta kristityksi kääntyneet entiset muslimit kokevat vainoa perheen, ystävien ja paikallisten ihmisten taholta. He saattavat joutua kotiarestiin, pahoinpidellyiksi tai karkotetuksi yhteisöstään. Paikalliset mullahit (muslimioppineet) puhuvat myös heitä vastaan.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kun seurakunnan kokoontumiseen tehdään ratsia, sen johtajat, jotka yleensä ovat miehiä, voivat joutua kuulusteltaviksi tai saada sakkoja tai vankeusrangaistuksen. Se synnyttää pelkoa paikallisen seurakuntayhteisön keskuudessa.

Kristityt miehet voivat kohdata vaikeuksia myös muualla. Ne, joita koskee pakollinen asepalvelus ja näin ollen joutuminen tiukasti kontrolloituun ympäristöön, voivat joutua vainotuiksi. Islamista kristinuskoon kääntyneet voivat kokea sanallista väkivaltaa, pahoinpitelyä ja taloudellisen tuen menettämisen. Oman elannon ansaitseminen – joko työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana – on myös suuremmassa vaarassa.

Millaista maassa on elää naisena?

Vaikka Kazakstanin lainsäädäntö antaa miehille ja naisille samat oikeudet, sukupuolten tasa-arvoisuutta ei ole saavutettu käytännössä. Syynä ovat suurimmaksi osaksi perinteiset näkemykset, joiden mukaan naisten on oltava alamaisia miehille.

Kristityksi kääntyneet naiset joutuvat helpommin fyysisen ja sanallisen väkivallan tai ahdistelun kohteeksi sekä kotiarestiin tai pakkoavioliittoon. Kristittyjä naisia voidaan myös koettaa käyttää aviomiesten vainoamisen välikappaleena.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tarjoaa apua Keski-Aasian kristityille, jotka ovat uskonsa tähden eri tavoin ahdistettuja: vangittuja, karkotettuja perheestä ja yhteisöstä tai vaarassa menettää elinkeinonsa ja työpaikkansa. Open Doors vahvistaa Keski-Aasian vainottua seurakuntaa seuraavilla osa-alueilla: Raamattujen ja kristillisen kirjallisuuden jakaminen, käytännön avun tarjoaminen, lapsi- ja nuorisotyön tukeminen, naisten parissa tehtävä työ, koulutus ja sosioekonomiset kehitysprojektit.

Rukoile:

Rukoile, että Jumala auttaisi niitä, jotka ovat saaneet sakkoja kristillisestä toiminnasta. Pyydä, että vainoa kohtaavien kristittyjen usko ei horjuisi vaan pysyisi lujana.

Rukoile, että Kazakstanin viranomaiset hyväksyisivät kristittyjen myönteiset pyrkimykset ja antaisivat heille lisää vapautta ilmaista uskoaan.

Taivaallinen Isä, tiedämme, että monet seurakuntien johtajat Kazakstanissa kantavat raskasta taakkaa johtaessaan seurakuntiaan valtavien paineiden keskellä. Rohkaise heitä tänään ja ympäröi heidät kaikella tuella, jota he tarvitsevat palvellakseen Sinua. Vahvista ja varjele niitä, jotka joutuvat perheiden ja yhteisöjen painostamiksi. Käytä heitä kertomaan rohkeasti Jeesuksesta muille. Avaa hallituksen virkamiesten silmät näkemään seuraajiesi hyvät aikeet ja käytä tätä laajentamaan valtakuntaasi Kazakstanissa. Jeesuksen nimessä. Aamen.