Kazakstan

47

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kuten monessa muussakin Keski-Aasian maassa, elämä Kazakstanissa on kristitylle haastavaa. Uskonnonvapaus on ollut uhattuna sen jälkeen, kun hallitus vuonna 2011 otti lain nojalla määräysvallan uskontoon liittyvissä kysymyksissä.

Kristityille tämä merkitsee erityistarkkailua, ratsioita kokoontumisiin, pidätyksiä ja vangitsemisia. Kirkot joutuvat toimimaan valtion viranomaisten tiukan valvonnan ja yllätystarkastusten uhkaamina. Poikkeuksena on Venäjän ortodoksinen kirkko, niin kauan kuin se ei pyri evankelioimaan muslimeja.

Rajuimmin vainotaan islamista kääntyneitä. He ovat vaarassa joutua kotiarestiin ja eristykseen muista kristityistä, pahoinpidellyiksi ja mahdollisesti karkotetuksi perheestään ja yhteisöstään. Paikalliset uskonnolliset johtajat saarnaavat kääntyneitä vastaan.

Kristittyjen on kaikkialla Kazakstanissa vaikea ansaita toimeentuloa. Kristityt yrittäjät voidaan velvoittaa maksamaan lahjuksia oikeudesta harjoittaa liiketoimintaa. Kiristäminen saa jotkut yrittäjät salaamaan uskonsa.

Seurakuntien johtajat ovat erityisen suuressa vaarassa menettää työpaikkansa.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kazakstanissa on edelleen vaikea elää Jeesuksen seuraajana. Niin kauan kuin uskontoa säätelevät lait eivät muutu, tilanne Kazakstanissa pysyy haastavana kristityille. Perheet ja paikallisyhteisöt painostavat islamista kääntyneitä niin voimakkaasti, että heidän elämänsä Jeesuksen seuraajina voi olla hyvin vaikeaa.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kazakstanissa vainotaan ankarimmin islamista kääntyneitä ja seurakuntien johtajia. Rajuin painostus kohdistuu maaseudulla asuviin käännynnäisiin.

Millaista maassa on elää miehenä?

Paikallisen kulttuurin mukaisesti mies on perheen pää. Miesten (etenkin seurakuntajohtajien) vainoaminen on keino vahingoittaa koko perhettä ja kristittyjen yhteisöä. Jos kristitty mies menettää työnsä tai virka-asemansa, se heijastuu paikkakunnan kristittyihin. Jos miespuolinen seurakuntajohtaja pidätetään tai vangitaan, pelko leviää seudun kristittyjen yhteisöön.

Perheet ja yhteisöt voivat hyökätä kristittyjä miehiä, erityisesti käännynnäisiä vastaan. He voivat joutua pelottelun ja väkivallan uhreiksi ja perheensä hylkäämiksi. Käännynnäiset ja seurakuntajohtajat ovat myös vaarassa menettää työnsä muita helpommin.

Viranomaiset pitävät kristittyjen yhteisöjä tiukasti silmällä, ja kristittyjä miehiä kuulustellaan, sakotetaan, pidätetään ja vangitaan. Kirkkoratsioiden yhteydessä seurakuntien johtajia – etenkin islamista kääntyneitä – kohdellaan ankarimmin, sillä heidän ajatellaan olevan vastuussa seurakunnastaan.

Millaista maassa on elää naisena?

Kazakstanissa kristittyjen naisten vainoaminen juontaa usein juurensa islamilaisesta kulttuurista, jossa naiset ovat täysin miesten ja perheen määräysvallan alaisia. Erityisen yleistä painostus on islamista kääntyneitä kohtaan, etenkin perheiden ja yhteisöjen sisällä.

Islamista kääntyneet naiset voivat joutua fyysisen väkivallan, pelottelun, häirinnän, uhkailun, seksuaalisen väkivallan ja kotiarestin kohteeksi. Naimattomia käännynnäisiä uhkaa usein pakkoavioliitto muslimin kanssa, ja naimisissa oleva nainen voi joutua aviomiehensä ja lastensa ankaraan painostukseen. Osa kristityistä kertoo, että naisiin kohdistuva vaino on keino hyökätä koko kristillistä yhteisöä vastaan.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors vahvistaa Keski-Aasian vainottuja kristittyjä jakamalla Raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta, tarjoamalla raamattuopetusta, ammatillista koulutusta, sosioekonomista tukea sekä järjestämällä palveluja lapsille, nuorille ja naisille.

Rukoile:

Rukoile, että Jumala suojelee islamista kääntyneitä kristittyjä.
Rukoile hallituksen tarkkailussa olevien seurakuntajohtajien puolesta. Pyydä heille varjelusta.
Rukoile, että entistä useammalla Kazakstanin kristityllä on mahdollisuus lukea Raamattua ja kristillistä kirjallisuutta, ja kasvaa uskossaan.