Mosambik

39

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Mosambikin kristityillä on paljon haasteita, jotka vaarantavat merkittävästi heidän vapauttaan ja hyvinvointiaan.

Ääri-islamismin nousu maan pohjoisosassa, erityisesti Cabo Delgadon kaltaisilla alueilla, on vaikuttanut tuhoisasti kristittyjen elämään. Kirkkoja on poltettu, pastoreita on siepattu ja useita heistä on tapettu. Ryhmittymien tavoitteena on perustaa tiukka islamilainen valtio, ja kristittyjä pidetään vastarinnan symboleina. Lisäksi kristityt joutuvat usein hallituksen joukkojen ja jihadistiryhmien välisen konfliktin ristituleen, mikä tekee heistä entistä alttiimpia väkivallalle ja pakolaisuudelle.

Mosambikista on tullut myös merkittävä huumekaupan keskus. Kartellit ovat osaltaan vaikuttaneet laittomuuden ja väkivallan ilmapiiriin, joka vaikuttaa epäsuorasti myös kristittyjen yhteisöön. Kirkon nuorisotyöntekijät ovat erityisessä vaarassa, koska heidät nähdään usein uhkana kartelleille.

Hallitus rajoittaa uskonnonvapautta. Erityisesti islaminuskosta luopuneet kristityt voivat kohdata vihamielisyyttä perheissä ja yhteiskunnassa.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Vaikka jihadistinen väkivalta vähenikin hieman raportointijaksolla, pelko kristittyjen keskuudessa lisääntyi erityisesti Mosambikin pohjoisosissa islamistisen al-Sunnah wa Jama'ah -järjestön (ASWJ) kasvavan vaikutuksen vuoksi. Samalla pelätään, että jihadistit laajentavat toimintaansa Cabo Delgadon ulkopuolelle. Sotilasoperaatioiden lisäksi hallitus ei pyri korjaamaan konfliktin syitä ja eikä torjumaan jihadistiryhmän vallan kasvua. Ilman kokonaisvaltaisempaa strategiaa islamilaisen ääriryhmän aiheuttama uhka voimistuu, mikä lisää Mosambikin yleisen vakauden ja turvallisuuden varmistamiseen liittyviä haasteita. Lisäksi hallituksen kyky tukahduttaa tapahtumista tiedottaminen merkitsee sitä, että monet niistä eivät tule tunnetuiksi paikallisten lähteiden ulkopuolella.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristityt ovat haavoittuvimmassa asemassa pohjoisessa Cabo Delgadon maakunnassa, missä aseelliset islamistit ovat erityisen aktiivisia, mutta hyökkäyksiä on tapahtunut myös tämän alueen ulkopuolella.

Millaista maassa on elää miehenä?

Vainon pääasiallinen syy Mosambikissa on islamilainen sorto erityisesti maan pohjoisosassa, missä puolisotilaalliset islamilaiset ryhmät ovat ottaneet kohteekseen erityisesti kristittyjä miehiä ja poikia. Poikia on muun muassa värvätty väkisin aseellisiin joukkoihin.

Samaan aikaan seurakuntien johtajat ovat joutuneet viranomaisten vainon kohteeksi kriittisyydestään hallitusta kohtaan ja vainon vastustamisesta. On myös raportoitu, että pastoreilta on evätty viisumihakemuksia ja heitä on lähetetty jopa kolmeksi vuodeksi uudelleenkoulutusleireille.

Millaista maassa on elää naisena?

Ääri-islamismin kasvava uhka Mosambikissa on tehnyt kristityistä naisista ja tytöistä erityisen alttiita sieppauksille, seksuaaliselle väkivallalle, pakkoavioliitoille ja orjuudelle.

Mosambik on myös yksi niistä maailman maista, joissa on tilastojen mukaan eniten lapsiavioliittoja, sillä 53 prosenttia tytöistä menee naimisiin ennen 18 vuoden ikää. Tämä johtuu usein naisten ja tyttöjen heikoista koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista. Kristityt vanhemmat voivat kokea kulttuurista painetta mukautua yhteisön normeihin ja pakottaa tyttärensä avioliittoon muslimin kanssa, vaikka se vaikuttaisi heidän uskoonsa. Tällaiset avioliitot voivat olla väkivaltaisia ja traumatisoida sekä uhreja että heidän perheitään.

Islamista tai perinteisistä afrikkalaisista uskonnoista luopuneet ovat puolestaan alttiita vainolle omissa perheissään. Seurauksena voi olla avioero, pakkoavioliitto, lasten huoltajuuden menettäminen ja perinnöttömäksi jääminen. Maan itäosien muslimienemmistöisillä alueilla kristityt naiset ja tytöt joutuvat noudattamaan islamilaisia pukeutumissääntöjä kaikissa muslimikouluissa ja julkisissa tiloissa.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doorsin kumppanit tukevat Mosambikin vainottuja kristittyjä tarjoamalla hätäapua, valmennusta vainosta selviytymiseen, kulttuurienvälistä koulutusta sekä toimeentulohankkeita.

Rukoile:

Rukoile, että islamilaisten militanttiryhmien uhkien alla elävät kristityt saisivat rohkeutta ja turvaa.
Rukoile, että kristityt, joita painostetaan uskonsa vuoksi, pysyisivät lujina Jeesuksessa, tietäen Hänen rakkautensa ja voimansa vaikuttavan heissä.
Rukoile viisautta Open Doorsin yhteistyökumppaneille heidän rohkaistessaan seurakuntaa olemaan suolana ja valona vaikeissakin olosuhteissa.