Kazakstan

48

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kazakstanissa on rajoitettu uskonnonvapautta syyskuusta 2011 lähtien. Hallinnon kontrolli on tiukentunut entisestään.

Valtionhallinto jättää venäläisortodoksiset kristityt yleensä rauhaan, mikäli he eivät yritä vaikuttaa islamia harjoittaviin kazakkeihin. Kuitenkin sekä hallinto että paikallisyhteisöt vainoavat muslimitaustaisia kristittyjä. Kun muslimi kääntyy kristityksi, hän on suuressa vaarassa joutua kotiarestiin, eristykseen muista kristityistä, henkisesti ja fyysisesti pahoinpidellyksi sekä mahdollisesti karkotetuksi perheestä ja yhteisöstä. Viranomaiset valvovat kristityiksi kääntyneiden kokoontumisia ja tekevät niihin ratsioita. Osallistujia voidaan sakottaa sekä seurakuntien johtajia pidättää ja vangita.

Kristittyjen on vaikea ansaita toimeentuloa. Erityisesti maaseudulla viranomaiset vaativat lahjuksia yritystoimintaa harjoittavilta kristityiltä. Jotkut yrittäjät pitävät uskonsa salassa. Käännynnäiset ja seurakuntien johtajat ovat erityisessä vaarassa menettää työpaikkansa uskonsa vuoksi.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyihin kohdistuva vaino paheni Kazakstanissa viime vuonna. Tämä näkyi lähinnä kasvaneena paineena yhteisö- ja seurakuntaelämässä. Kristityt kohtaavat yhteisöissään muslimiperheiden, -ystävien ja -kyläläisten painostusta. Lisäksi hallitus asettaa rajoituksia seurakuntien toiminnalle.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Muslimitaustaiset kristityt ovat vaarassa kaikkialla maassa ja erityisesti maaseudulla.

Millaista maassa on elää miehenä?

Perheet, yhteisöt ja valtio painostavat kristittyjä miehiä. Heidän on osallistuttava asepalvelukseen, jossa he todennäköisesti kokevat vainoa armeijan erittäin valvotussa ympäristössä.

Jos muslimiperheen mies kääntyy kristityksi, hän voi joutua fyysisen ja sanallisen väkivallan uhriksi ja perheensä hylkäämäksi. Nuoret opiskelijamiehet ovat vaarassa menettää perheensä taloudellisen tuen.

Millaista maassa on elää naisena?

Kazakstanissa arki perustuu islamilaiseen kulttuuriin. Naisten odotetaan siksi alistuvan täysin vanhempien tai aviomiesten vallan alle. Perhe voi asettaa kristityksi kääntyneen naisen kotiarestiin. Häntä voidaan pahoinpidellä fyysisesti ja henkisesti sekä häiritä ja uhkailla. Eräs naispuolinen käännynnäinen kertoi, kuinka hänen miehensä pahoinpiteli häntä säännöllisesti muutama vuosi sitten ja potkaisi häntä vatsaan hänen raskaana ollessaan. Myöhemmin mies jätti hänet.

Kristityiksi kääntyneet naiset ovat edelleen vaarassa joutua pakkoavioliittoon muslimin kanssa. Maaseudulla naiset joutuvat toisinaan sieppauksen ja pakkoavioliiton uhreiksi.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Keski-Aasian vainottuja kristittyjä jakamalla Raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta sekä tarjoamalla raamattuopetusta, ammatillista koulutusta ja sosioekonomista tukea sekä järjestämällä palveluja lapsille, nuorille ja naisille.

Rukoile:

Rukoile elantoa kristityille perheille, jotka kamppailevat ansaitakseen toimeentulonsa.

Rukoile suojaa salassa kokoontuville seurakunnille.

Rukoile, että viranomaiset vakuuttuvat kristittyjen nuhteettomuudesta ja antavat heille lisää vapautta.

Taivaallinen Isä, me rukoilemme, että rohkaiset seurakuntien johtajia Kazakstanissa ja heitä, jotka rohkeasti seuraavat sinua vastoin perheensä tahtoa. Ympäröi heidät kaikella tuella, jota he tarvitsevat seuratakseen ja palvellakseen sinua. Rukoilemme suojaasi kristittyjen kokoontumisille, jotta kansasi rohkeuden ja todistuksen kautta Kazakstanin kirkko saisi kasvaa. Aamen.