Uutiset
16.11.2021

Lähi-idässä seurakunnan tulevaisuus turvataan panostamalla johtajuuteen

Papin vaimo, uusi uskova, kidnapattu kristitty ja presbyteeri – kyseessä ei ole keskinkertaisen vitsin alku vaan kristittyjen johtajien ryhmän läpileikkaus. Ryhmä osallistuu Open Doorsin Lähi-idässä järjestämään inspiroivaan johtamiskoulutukseen.

”Olen nähnyt Raamatun kannesta kanteen tuntevan papin palavan innosta, kun hän on tehnyt uusia löytöjä koulutuksen aikana”, kertoo Alex, eräs Open Doorsin työntekijöistä. Hän valvoo alueellisten ohjelmien toteuttamista. Irakista, Syyriasta ja Palestiinasta koulutukseen osallistuu noin kaksikymmentä johtajaa. Tätä uudistavaa johtajuuskoulutusta järjestetään myös muualla. Lähi-idän ryhmä on sekalainen joukko kristittyjä johtajia, miehiä ja naisia, pastoreita ja pappeja seitsemästä eri kirkkokunnasta. Kaikilla on erilainen uskonnollinen tausta.

”Työskentelemme kouluttajien kanssa. Heillä on kokemusta maanalaisista seurakunnista monissa eri maissa”, Alex kertoo. ”Kyse ei ole vain tietojen ja taitojen jakamisesta. Tärkeää on henkilökohtainen usko ja oma persoonallisuus. Tarkoitus on oppia tunnistamaan eri tapoja vaikuttaa johtamassaan yhteisössä. Siellä pyritään selvittämään, mikä on Jumalan suunnitelma kunkin elämässä. Metodina käytetään Raamatusta oppimista ja opetuksen hyödyntämistä.”

Yksi palestiinalaisista papeista vahvistaa: ”Ryhmäkokoontumiset syvensivät käsitystäni johtajuudesta sekä sen tärkeydestä kristityn elämässä. Kristus on suurin esimerkkimme tästä. Kanssakäymiseni ihmisten kanssa on nyt erilaista ja parempaa kuin ennen. Koin entistä selvemmin näyn siitä, että minun tulee kouluttaa muita johtajia ja hyödyntää seurakuntalaisteni lahjoja.”

Ohjelmaan tällä hetkellä osallistuvien henkilöiden yksityisyyttä suojataksemme jätimme heidän nimensä mainitsematta.

Johtajatkin tarvitsevat tukea

Mourad*, Open Doorsin Lähi-idän työn vastaava, kertoo koulutuksen taustasta: ”Isisin islamilaisella valtiolla oli suuri vaikutus kaikkiin. Seurakuntien johtajien oli usein esitettävä vahvaa. He halusivat jatkaa yhteisönsä palvelemista, vastata fyysisiin tarpeisiin, auttaa menetyksistä kärsiviä ihmisiä ja traumatisoituneita lapsia. He kuitenkin elivät samoissa vaikeissa oloissa kuin autettavansakin ja väsyivät lopulta. Näimme heidät tuossa tilanteessa. Ymmärsimme johtajienkin tarvitsevan lohdutusta ja tukea.”

Eräs syyrialaisen seurakunnan johtohenkilö sanoo: ”Yhteiskunnan ja seurakunnan vaikutukset on johtamistoiminnassani huomioitu. Se on auttanut minua paljon.” Toinen syyrialainen lisää: ”Voimme tuoda esiin työmme vaikeudet ja kivut turvallisessa ympäristössä yhdessä kipumme tuntevien johtajien kanssa.”

Toinen positiivinen vaikutus on naisten osallistuminen.

Mourad selittää: ”Vaikka Lähi-idässä yhteiskunta on maskuliininen, naiset ovat myös mukana koulutuksissa. Esimerkiksi yhden papin vaimo osallistuu aktiivisesti. Ensin tilanne oli monelle vieras. Näen naisten kuitenkin olevan tiiviisti osa ryhmää ja kertovan mielipiteitään sekä kokemuksiaan. Se on hyödyllistä kaikille.”

Taakat jaetaan yhdessä – yli kirkkokuntien rajojen

Henkilökohtaisen kasvun tavoittelu johtaa avoimiin keskusteluihin yli kirkkokuntien ja maiden rajojen. Tästä on ollut suurta hyötyä. Irakilainen pastori kertoo huomanneensa kaikkien olevan samassa veneessä. ”Arvostan muiden samoja taakkoja kantavien ihmisten seuraa. Voimme jakaa tämän yhdessä.”

”Tunnen osallistujien keskuudessa, että olemme kaikki kuin yhtä perhettä. Olen saanut elämääni uusia ystäviä, jotka rukoilevat puolestani”, sanoo syyrialainen johtaja. Palestiinalainen pappi lisää: ”Kokoukset ovat auttaneet meitä puhumaan vapaasti, ilman pelkoa. Aivan kuin olisimme löytäneet luonnollisen elinympäristön.” ”Pidän vuoropuhelusta ja rakentavasta palautteesta”, kertoo syyrialainen osallistuja. ”Hyödymme toistemme ideoista, oikeiden kysymysten kysymisestä sekä motivaatiosta tarkkailla itseämme.”

Koronapandemia loi uusia yhteyden muotoja

Samassa veneessä oleminen jatkuu, mutta vene on nyt erilainen kuin ennen. ”Valitettavasti koronaviruksen leviäminen vaikeutti uusien johtajien kehittämiskokoontumisten ja -aktiviteettien järjestämistä”, kertoo irakilainen osallistuja.

Pandemia on hidastanut koulutusta, sillä kasvotusten tapahtuvia tapaamisia ei voitu toteuttaa vuonna 2020. Niiden tilalla järjestettiin nettitapaamisia. Toistensa lähellä asuvat osallistuivat samasta huoneesta. Tämä mahdollisti pienryhmätoiminnan.

Nämä pienryhmät kokoontuivat myös mentorointia varten. ”Se kehitti ymmärrystäni uskolliseen johtajuuteen vaadittavasta tuesta ja tilivelvollisuudesta”, kertoo syyrialainen pastori.
Koulutusohjelma alkoi yli vuosi sitten, ja Mourad näkee siinä rohkaisevaa kehitystä: ”Uusia tapaamisia odotetaan innolla, osallistuminen ja avoimuus ovat lisääntyneet. Usein kuulen heidän sanovan: ”Koemme voivamme jakaa vaikeuksiamme turvallisesti täällä”, ja se on hyvin tärkeää. Yksi papeista oli ollut viikkoja kidnapattuna. Nyt näitä realiteetteja voidaan jakaa ryhmässä. Usein johtajat kokevat, että heidän on jatkuvasti palveltava. Toivon heidän voivan kuitenkin tuntea itsensä kuulluiksi ja hoidetuiksi. Tavoitteemme kristilliseen johtamiseen panostamisessa on turvata Lähi-idän seurakunnan tulevaisuus.”

*Nimet on muutettu turvallisuussyistä.

Johtajuuskoulutusta järjestetään Pohjois-Afrikassa sekä kahdella Lähi-idän alueella. Tämä artikkeli keskittyy Levantin alueeseen, johon kuuluu Syyria, Irak ja Palestiina.

Jeesuksen opetuksilla on keskeinen rooli ohjelmassa. Tarkoituksena on pysyä kaukana tyypillisistä itäisistä ja läntisistä näkökulmista ja keskittyä raamatullisiin johtamiskäsityksiin.

Katso video