15. sijalla World Watch -listalla

Syyria

WWL 2021: Sijalla 15, pisteitä 78/100

Sijahistoria: 2021: 12. » 2020: 11. » 2019: 11. » 2018: 15. » 2017: 6. 

 

Alue: Lähi-itä

Vainon pääsyyt: diktatuurin vainoharhaisuus, islamilainen sorto, klaanien sorto, järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio, kristillisten kirkkokuntien pyrkimys suojella asemaansa

Vainon taso: erittäin vakava

Väkiluku: 19,6 miljoonaa

Kristittyjen määrä: 638 000 (3,3 %)

Pääuskonto: islam

Valtiomuoto: tasavalta

Johtaja: presidentti Bashar al-Assad

Miksi Syyriassa vainotaan kristittyjä?

Vanhojen kirkkokuntien johtajat ovat julkisen näkyvyytensä vuoksi sieppausten kohteena. Myös evankeliset seurakunnat sekä baptisti- ja helluntaiseurakunnat ovat haavoittuvassa asemassa. Ne kärsivät pirstoutumisesta, vahvan johtajuuden puutteesta ja heidän puolestaan puhuvan ulkomaisen johtajan puuttumisesta.

Radikaalien islamistiryhmien kontrolloimilla alueilla suurin osa vanhoista kirkoista on joko purettu tai niitä käytetään islamistisina keskuksina. Kristillisen uskon julkinen ilmaisu on kielletty, eikä kirkkoja tai luostareita saa korjata tai entisöidä.

Kirkkokuntien ja paikallisten seurakuntien johtajien poliittisella maineella on suora vaikutus vainon ja sorron tasoon, kun on kyse presidentti Assadia vastustavien ryhmien harjoittamasta vainosta. Erityisesti muslimitaustaiset kristityt kokevat painostusta, sillä kristityksi kääntyminen tuottaa heidän perheilleen suurta häpeää. Tämä näkyy erityisesti sunnivaltaisilla alueilla.

Sotatoimialueilla kristittyjä ei valvota yhtä paljon, mutta hallituksen aseman vahvistuessa myös kontrollin määrän oletetaan kasvavan.

Mikä on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyihin kohdistunut väkivalta on Syyriassa vähentynyt, mikä on iloinen uutinen. Maa on kuitenkin World Watch List -raportissa edelleen korkealla. Kristittyjen kokema painostus on vakavaa, ja seurakunnanjohtajat ovat vaarassa joutua pahoinpidellyiksi ja vainotuiksi. Islamista kristinuskoon kääntyneillä on erityisen vaikeaa. Heidän elämänsä tekevät vaikeaksi sekä yhteiskunta että omat perheet.

Väkivallasta kertovien pisteiden vähentyminen selittyy suurelta osin raportoitujen väkivallantekojen pienemmällä määrällä. WWL 2021 -raportti sisälsi yhdeksän kristityn tapot ja yhden pakkoavioliiton, joista tulee paljon pisteitä, kun taas WWL 2022:ssa niitä ei ole yhtäkään. Toisaalta kirkkoihin ja hautausmaille tehtyjen hyökkäysten sekä kristittyjen pidätysten määrä kasvoi.

Millaista Syyriassa on elää kristittynä?

Vaikka Islamilaisen valtion (ISIS) muodostama uhka on suurelta osin väistynyt, kristityt joutuvat silti sietämään päivittäistä vainoa, joka voi muuttua väkivaltaiseksi. Alueilla, joilla islamistiset ääriryhmät ovat aktiivisia, perinteisten kirkkojen johtajat voivat joutua uhreiksi yksinkertaisesti siksi, että he ovat näkyvässä asemassa. Muiden kristillisten yhteisöjen johtajat ovat haavoittuvassa asemassa erityisesti siksi, että he tekevät aktiivisemmin evankelioimistyötä.

Kirkkorakennukset on täysin tuhottu alueilla, joilla islamistiset ääriryhmät ovat olleet tai ovat edelleen vallassa. Näillä alueilla kaikenlainen uskon julkinen ilmaiseminen on vaarallista. Tämän ohella jokainen syyrialainen kristitty joutuu sopeutumaan siihen, etteivät radikaalit islamistiryhmät ole välttämättä poistuneet Syyriasta – ne ovat vain perääntyneet varjoihin ja saattavat tulevaisuudessa palata valtaan.

Syyrian kristillinen väestö väheni sisällissodan takia, ja yhä useammat syyrialaiset kristityt ovat muslimitaustaisia. Tämä tekee heistä kaksinkertaisia vainon kohteita: maan hallitus haluaa varmistaa, ettei kääntymisistä seuraa minkäänlaista yhteiskunnallista levottomuutta, ja kääntyneiden perheet ja yhteisöt taas voivat hylätä heidät, rangaista heitä tai jopa hyökätä heidän kimppuunsa väkivaltaisesti. Ne, jotka luopuvat islamista seuratakseen Jeesusta, ovat vaarassa kaikkialla Syyriassa.

Niissä osissa Syyriaa, joissa radikaalit islamistiryhmät ovat edelleen vallassa, kristittyihin kohdistuu huomattavaa painostusta. Viime vuosina ISIS on hyökännyt kristittyjä vastaan, ja jännitteet ovat korkealla. Lisäksi alueet, joille Turkki on lähettänyt taistelijoita ja sotilasapua hyökättyään Syyriaan vuoden 2019 lopulla, ovat kristityille vaarallisia.

Millaista Syyriassa on elää miehenä?

Syyrialaisiin kristittyihin miehiin kohdistuvilla rikoksilla on merkittävä vaikutus heidän perheisiinsä, erityisesti jos heidät tapetaan tai siepataan. Syyrian perinteisessä yhteiskunnassa perheiden toimeentulosta huolehtivat miehet. Jos heille sattuu jotain, kokonaiset perheet tulevat riippuvaisiksi perheen ulkopuolisesta avusta selvitäkseen hengissä. Jos mies kääntyy islamista kristinuskoon, hänen uskonnonharjoitustaan rajoitetaan monin tavoin ja hänen perheensä voi uhata häntä tai evätä häneltä hänen perintönsä. Miespuolisten seurakunnanjohtajien sieppauksilla on ollut ja on edelleen huomattava negatiivinen vaikutus kristillisiin yhteisöihin.

Millaista Syyriassa on elää naisena?

Vähemmistössä olevia uskontoja, kuten kristinuskoa, edustavat syyrialaiset naiset ovat vaarassa joutua siepatuiksi, seksuaalisesti häirityiksi ja raiskatuiksi. Radikaalit islamistiryhmät eivät kuitenkaan ole ainoa uhka kristityille naisille ja tytöille. Väkivaltaa islamista kristinuskoon kääntyneitä naisia kohtaan voivat harjoittaa heidän omat perheensä ja asuinyhteisönsä erityisesti silloin, jos he elävät muslimiperheessä ja -yhteisössä.

Jos muslimin kanssa naimisissa oleva nainen kääntyy kristinuskoon, edessä voi olla avioero varsinkin, jos kääntyminen tulee appivanhempien tietoon. Sellaisessa tapauksessa nainen myös menettää lastensa huoltajuuden, koska sharia-lain mukaan huoltajuus annetaan sille vanhemmalle, joka on muslimi.

Kristitty nainen on vaikeuksissa, vaikka hän olisi naimisissa muslimista kristityksi kääntyneen miehen kanssa, koska lain mukaan mies on yhä muslimi. Heidän on äärimmäisen vaikea kasvattaa lapsensa kristityiksi, ja mikäli aviomies sattuu kuolemaan, kristityllä vaimolla ei ole mitään oikeutta periä tätä, ellei hän käänny islaminuskoon.

Miten Open Doors auttaa Syyrian kristittyjä?

Open Doors rohkaisee paikallisia seurakuntia vahvistamalla niiden johtoa ja auttamalla hyödyntämään monia mahdollisuuksia tehdä Jumalan työtä huolimatta maan jatkuvasta kriisitilanteesta. Työhön sisältyy seuraavia osa-alueita:

 

  • kirjallisuuden jakaminen: Raamatut, kommentaariraamatut, lastenraamatut, Uudet testamentit ja kristilliset kirjat
  • johtajien opetuslapseuskoulutus
  • johtajuuskoulutus sekä nuorisotyöntekijöiden koulutus
  • vainon kohtaamiseen valmistava koulutus
  • paikallisten seurakuntien pyytämä koulutus
  • traumaterapia ja keskusteluapu ihmisille, jotka ovat kohdanneet raskaita tilanteita
  • yhteistyö paikallisten seurakuntien kanssa maan sisäisten pakolaisten hoitamisessa, auttamisessa ja kuntouttamisessa
  • Irakin konfliktin takia Syyriaan paenneiden irakilaiskristittyjen tukeminen yhdessä syyrialaisten seurakuntien kanssa, tavoittavien tapahtumien järjestäminen maan vähemmistöjen keskellä
  • siltojen rakentaminen kristillisten kirkkokuntien välillä järjestämällä tapahtumia, joihin kaikki kirkkokunnat on kutsuttu.

Tapaa Anwar

Anwar (nimi muutettu) on syyrialainen kristitty, joka luopui muslimiperheensä harjoittamasta uskosta, vaikka hänen isänsä on uskonnollinen johtaja.

”Jeesus on minulle kaikki. Kun minulla ei ollut ketään, Hän oli minun kanssani, minun veljeni, minun kumppanini, minun paras ystäväni. Puhun Hänelle koko ajan. Lasken elämäni Hänen varaansa; Jeesus on todella pelastanut elämäni. Kun halusin tappaa itseni, Hän nosti minut ylös ja antoi minulle tulevaisuuden toivon. Kun asiat menevät huonosti, pakenen Jeesuksen luo. Tiedän, että Hänellä on hyvä suunnitelma minun elämääni varten.”

 

closer
Lisätietoa

Vainoavat tahot

Syyriassa asejoukot muodostavat selkeän uhan kaikenlaiselle kristillisyydelle. Islamista kääntyneitä vainoaa ensi sijassa heidän oma sukunsa. Syyrian viranomaisten tiedetään rajoittavan evankelisten kristittyjen ja käännynnäisten toimintaa yhteiskunnan vakauttamisen nimissä. Heitä tukevat käännynnäisten perheet ja joskus jopa perinteiset kirkot.

Muslimijohtajien vihapuhetta esiintyy, mutta sitä ei sallita hallituksen valvomilla alueilla. Heidän tiedetään myös painostaneen käännynnäisiä joko suoraan tai välillisesti näiden perheiden tai turvallisuusviranomaisten kautta.

Vainojen ilmeneminen

Erityisesti maan historiallisten kirkkojen johtajat ovat alttiita sieppauksille heidän tehtävänsä julkisen luonteen vuoksi. Lisäksi myös baptistien, evankelisten ja helluntailaisten asema on huono, sillä heidän tiedetään suuntautuvan länsimaihin. He ovat myös tunnetusti hajanaisia ja vailla vahvaa johtajuutta sekä ilman Paavin kaltaisten ulkomaisten vaikuttajien tukea.

Radikaalien ryhmien hallitsemilla alueilla suurin osa historiallisista kirkoista on joko hajotettu tai otettu muslimien käyttöön. Kristillisen uskon julkinen tunnustaminen on kiellettyä, eikä kirkkorakennuksia tai luostareita saa korjata, olivat vauriot vahingossa aiheutettuja tai tahallisia.

Kirkkokuntien, kirkkojen ja paikallisten kristittyjen johtajien omat poliittiset kannat vaikuttavat kristittyjen vainoihin merkittävästi presidentti Assadia vastaan taistelevien ryhmien alueella. Sodan vuoksi hallituksen alueilla kristittyjä valvotaan toisaalta kuitenkin vähemmän.

Uutisia ja artikkeleita

Lahjoita Syyrian kristityille valoisa tulevaisuus