Rukousaiheet
10.07.2021

10. Rukoile Aditin ja hänen perheensä puolesta

Kun 16-vuotias Aditi* ja hänen perheensä kääntyivät kristityiksi, he joutuivat kohtaamaan monenlaisia haasteita. “Kun päätimme kääntyä kristityiksi, kylämme asukkaat alkoivat pilkata meitä vieraan uskonnon omaksumisesta”, Aditi kertoo. “He kieltäytyivät olemasta missään tekemisissä kanssamme. Perheeni oli hyvin köyhä, ja koska asuimme yhdessä muiden sukulaistemme kanssa, jouduimme turvautumaan heihin taloudellisesti. Tultuamme uskoon tuo taloudellinen tuki loppui.”

Aditin isä jätettiin sadonkorjuun aikana yksin, eikä kukaan naapureista auttanut häntä peltotöissä. Hän ei saanut edes palkattua paikallisia apuun – kukaan ei halunnut olla tekemisissä kristityiksi kääntyneiden kanssa.

Aditi oli jo luopumassa opinnoistaan, sillä perheellä ei ollut enää varaa kustantaa niitä. Open Doorsin paikalliset kumppanit tulivat kuitenkin apuun. Aditin isä sanoo, että he ovat hyvin kiitollisia siitä, että tuen turvin he ovat voineet maksaa tyttären koulumaksut. “Jumala siunatkoon ja johdattakoon teitä kaikkia.”

Aditin perhe kohtaa edelleen monenlaisia haasteita, mutta he luottavat Jumalaan. “Usein, kun rohkeuteni petti, vietin aikaa rukouksessa”, kertoo Aditin isä. “Siitä sain rohkeutta luottaa Jumalaan. On totta, että tarvitsemme rohkeutta luottaaksemme häneen. Tämä rohkeus tulee rukouksesta.”

Lue Psalmi 34:19

“Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.”

Rukoile:

– Pyydä Jumalaa siunaamaan Aditia, kun hän jatkaa opiskeluaan.

– Pyydä Jumalaa vastaamaan kaikkiin Aditin perheen tarpeisiin.

– Pyydä Jumalaa muuttamaan sukulaisten ja naapureiden mielet, että Aditin perhe voisi jälleen saada yhteisönsä tuen.

– Rukoile muiden yhteisöjensä ulkopuolelle suljettujen kristittyjen puolesta, että Jumala auttaisi ja lohduttaisi heitä.