Uutiset
23.08.2021

Itä-Afrikan ex-muslimit: pastori Salim palvelee yhteisöään uhkausten keskellä

Kirkkaan Afrikan taivaan alla pastori Salim kertoo Open Doorsille työstään yhdellä niistä monista Itä-Afrikan seuduista, joilla kirkko kohtaa paljon vihamielisyyttä ja suoria uhkauksia.

Salimin ”takapiha” on aluetta, jolla Afrikan sarven ihmiset ja kulttuurit sekoittuvat Keski- ja Etelä-Afrikan kulttuureihin ja ihmisiin. Hänen seurakuntalaistensa keskuudessa voi kuulla kenialaisia ja etiopialaisia kieliä sekä somalikieliä. ”Alueella, jossa asun, enemmistö eli noin 92 prosenttia ihmisistä on muslimeja. Kristittyjä on vain kahdeksan prosenttia.”

Pastori Salimin päätavoite on toteuttaa Jumalan antamaa tehtävää ja huolehtia niistä ihmisistä, joita hän saa Jumalalta vastuulleen. Hän on tullut siihen tulokseen, että hänen tehtävänsä viedä iankaikkisen elämän toivoa ympäröivälle muslimiyhteisölleen on riskien ja pilkan arvoinen.

Salim varttui aikuiseksi muslimikodissa. Hän tuli uskoon teini-ikäisenä, kun ryhmä lähetystyöntekijöitä julisti Kristusta hänen koulussaan.

”Minulla oli paljon kysymyksiä kristinuskosta, erityisesti kolminaisuudesta, Jeesuksen kuolemasta, ylösnousemuksesta ja toisesta tulemisesta, varsinkin Koraanin näkökulmasta. Ymmärsin kuitenkin selkeästi, että Jeesus on rakastava Jumala, joka ilmoitti itsensä tällä tavalla pelastaakseen kadotuksen alaisia”, Salim kertoo.

Salimin elämä muuttui kertaheitolla. ”Elämäni muuttui täysin, mikä on jotain, jota en ymmärrä, mutta jonka tunsin. Pystyin selkeästi näkemään Jeesuksen rakkauden elämässäni.”

Oma muslimitausta lahjana työlle

Nyt pastori Salim tuntee erityistä vastuuta alueensa ihmisistä. Salim alkoi saarnata evankeliumia jo ennen kuin hän oli itse ehtinyt kypsyä uskossaan.

”Tällä alueella eläminen antaa mahdollisuuden tavoittaa muslimitaustaisia läheisiämme. Työmme keskiössä on osoittaa heille Jumalan rakkautta ja auttaa heitä näkemään sen ero islamiin”, Salim kertoo.

”Ihmiset noudattavat uskontoa sen sijaan, että etsisivät suhdetta Jumalaan. He yksinkertaisesti seuraavat kuulopuheita, joita heille šeikit, imaamit ja muut uskonnolliset johtajat tarjoavat . Se, että olemme kasvaneet tässä yhteisössä ja tunnemme islamin, on antanut meille hyvän perustan tavoittavaan työhön.”

Salimin näky ei ole ainoastaan evankelioida, vaan myös opetuslapseuttaa kristinuskoon kääntyneitä. ”Yritämme vastata erityisesti sellaisiin kristinuskoa koskeviin kysymyksiin, kuten kuka on tämä Jeesus, onko Hän Jumalan poika ja onko Hän Jumala.”

”Olemme elossa Hänen armostaan”

Paikallisyhteisön vihamielisyyden vuoksi opetuslapseuttaminen on hoidettava hienovaraisesti, esimerkiksi tapaamisissa hotelleissa tai boda-boda -nimellä kulkevissa takseissa. Seurakunnan tavoittavat muita naisia jokapäiväisissä arjen kanssakäymisissä.

Muslimeista kristityiksi kääntyneiden lukumäärä on kasvanut, ja Salimin seurakunta huolehtii monista maan alla olevista kristityistä.

Työ ei ole helppoa. ”Meille nauretaan ja meitä pilkataan ja meiltä kysytään Jeesuksesta ja sanotaan, että seuraamme ainoastaan ihmistä. Sanotaan, että annamme länsimaalaisten ajatusten pettää meitä.”

Vaikeudet eivät rajoitu vain pilkkaan, sillä Salimia myös uhkaillaan säännöllisesti. ”Saan pilkkaviestejä ja uhkauksia. Niissä lukee sellaisia asioita kuin ’Poltamme kirkkosi’, ’Tuhoamme sinut’, ’Tapamme sinut’, ’Tunnemme kaikki liikkeesi’ ja ’Tiedämme, mitä teet’.”

Salim on valmis kohtaamaan mitä ikinä hänen täytyykään kohdata. ”Olemme aina tienneet, että tällaista palvelutyömme on. Vaimoni on jonkin verran traumatisoituneempi kuin minä.”

Salim tekee voitavansa minimoidakseen riskit jatkaessaan palvelutyötään. Se tuntuu siltä kuin hänen olisi pitänyt kasvattaa takaraivoonsa toinen silmäpari. Hän on aina valppaana, välttää matkustamista yöllä ja niin edelleen. Hän kieltäytyy silti antamasta periksi.

”Raamattu sanoo, että jos kannamme kristityn nimeä, meitä tullaan vainoamaan.” Tässä mielessä vaino on vahvistanut Salimin kutsumusta. Vainon takia hän on vakuuttunut siitä, että hän todella on Jumalan lapsi.

Vainoihin varautuminen varustaa toivolla

On ihme, että Salim on yhä elossa. ”Siitä on tullut jopa keino meille julistaa, että Jeesus on enemmän kuin ihminen. Jeesus on Pelastaja; Hän saapui pelastamaan maailman.”

Salim myöntää, että hänen on jatkuvasti taisteltava yksinäisyyttä ja lannistumista vastaan. Jae, johon Salim tarttuu, on Heprealaiskirjeen 13:5, erityisesti sen loppuosa: ” Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää.” Häntä rohkaisee myös psalmi 23.

Ellei Salim olisi saanut rohkaisua ja tukea Open Doorsilta, hän olisi ehkä luovuttanut jo kauan sitten. Open Doorsin tarjoamien koulutusten avulla seurakuntalaiset ovat oppineet puolustamaan uskoaan ja kertomaan siitä muslimeille. Heitä on myös tuettu vainoon valmistautumisessa ja vainosta aiheutuvien traumojen käsittelyssä.

Salimin rukousaiheet:

  • Rukoile, että kristillinen kirkko jatkaa muslimeja tavoittavaa työtä. Rukoile, että saamme olla rohkeita ja julistaa Kristusta pelotta ja häpeämättä.
  • Rukoile kirkon rakentamisen puolesta. Työ on jo aloitettu ja Jumala on auttanut meitä, mutta tarvitsemme vielä paljon enemmän tukea.
  • Rukoile niiden maanalaisten kristittyjen puolesta, jotka vainon takia yhä pelkäävät uskonsa tunnustamista julkisesti. Rukoile, että Jumala jatkaa heidän käyttämistään ja auttamistaan sekä täyttää heidät Pyhällä Hengellä.
  • Koronapandemian aikana jotkut seurakuntamme jäsenistä menettivät työnsä. Toiset vain pysyttelevät kotosalla, eikä heillä ole mitään. Nämä kristityt tarvitsevat lisää tukea ja esirukousta.

Katso video

YouTube video