Rukoillaan lukutaitokampanjan puolesta. Pyydetään Pyhän Hengen siunausta, jotta opiskelijat voivat itse lukea Raamattua ja juurtua Jumalan Sanaan. Rukoillaan siunausta myös maan kuninkaalle ja hänen myötämielisyyttään kristittyjä kohtaan.

Matt.28:19-20 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen kteidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.