Bhutan

36

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Bhutanin hallitus julistaa, että uskonnollisten yhteisöjen ei tarvitse rekisteröityä. Maassa on kuitenkin edelleen vaikeaa palvella Jumalaa yhdessä muiden uskovien kanssa. Yksikään kirkko ei ole saanut Bhutanin hallinnolta virallista asemaa. Teknisesti katsoen kaikki kristilliset jumalanpalvelusyhteisöt ovat siis laittomia.

Bhutanin kansalaisten oletetaan olevan buddhalaisia, valtion uskonnon mukaisesti. Kristityiksi kääntyviä epäillään ja tarkkaillaan. Koko heidän yhteisönsä, paikalliset buddhalaiset johtajat ja perhe, yrittävät saada heidät palaamaan aiempaan uskontoonsa.

Viranomaiset tarkkailevat ja ratsaavat usein evankelisia ja helluntailaisia yhteisöjä. Paikalliset johtajat voivat kieltäytyä antamasta kristityille tarvittavia papereita peruspalveluihin, kuten lainan hakemiseen, omaisuuden rekisteröimiseen, työhakemuksiin ja henkilötodistusten uusimiseen. Lisäksi kristilliseltä yhteisöltä kielletään kansallisuus. Tämä vaikeuttaa kristittyjen mahdollisuuksia johtaa yrityksiä, omistaa kiinteistöjä tai hankkia korkeampaa koulutusta.

Kristittyjä myös pakotetaan toteuttamaan buddhalaisia rituaaleja osana puolisotilaallista koulutusta.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Yleisesti ottaen kristittyjen tilanne ei ole Bhutanissa muuttunut kovinkaan paljon. Painostus lisääntyi jonkin verran joillakin osa-alueilla ja vähentyi toisilla. Silti kristittyjen – erityisesti kristinuskoon kääntyneiden – tilanne on edelleen vaikea ja kova. Käännynnäiset kärsivät siitä, etteivät saa virallista tunnustusta. He kokevat perheittensä, yhteisönsä jäsenten sekä koko yhteiskunnan painostusta. Lapset saattavat joutua syrjityksi koulussa. Kristityt eivät voi laillisesti järjestäytyä seurakunniksi palvelemaan yhdessä Jumalaa. Kirkkoon kokoontuminen sijoittuu laillisuuden kannalta harmaalle alueelle. Näin jumalanpalvelus on aina jonkinlainen riski. Epäviralliset kristilliset ryhmät voivat tavata pääasiassa vapaasti. Edellytyksenä on, etteivät ne kiinnitä liikaa huomiota, evankelioi julkisesti tai kyseenalaista vallitsevaa tilannetta.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Suurimmassa vaarassa ovat käännynnäiset, erityisesti buddhalaistaustaiset kristityt.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristityt miehet ja pojat kokevat useimmiten vainoa omassa perheessään. He saattavat joutua sukunsa hylkäämiksi, joutua lähtemään kodista ja menettää perintönsä. He saattavat kokea painostusta myös ikätovereidensa ja paikallisyhteisönsä taholta ja kokea yksinäisyyden ja hylätyksi tulemisen tunteita.

Painostus ulottuu myös työpaikalle. Kun kristitty mies menettää työnsä tai suljetaan pois maanviljelyksestä uskonsa vuoksi, taloudellinen menetys vaikuttaa koko perheeseen.

Millaista maassa on elää naisena?

Bhutanissa kristityt, hindulaisuudesta tai buddhalaisuudesta kääntyneet naiset ovat suurimmassa vaarassa joutua vainotuiksi. Usein vaino ilmenee omassa perheessä henkisenä väkivaltana tai avioerona.

Toinen riski liittyy moniavioisuuteen. Kristityksi kääntyneen aviomies saattaa mennä toisen naisen kanssa naimisiin. Tämä pahentaa naispuolisten käännynnäisten pelkoa, että heidän aviomiehensä jättäisivät tai syrjäyttäisivät heidät. Heihin voi kohdistua sosiaalista painetta pysyä aviomiestensä luona, vaikka he kärsisivätkin kotona väkivaltaa.

Naimattomat naiset saattavat joutua pakkoavioliittoon. Se on tosin viime vuosina ollut harvinaista.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii paikalliskumppanien kautta vahvistaakseen Bhutanin vainottuja kristittyjä rukoustuella ja muulla käytännön avulla.

Rukoile:

Pyydä Jumalaa suojelemaan kristittyjä, jotka ovat löytäneet Jeesuksen ja kääntyneet buddhalaisuudesta. Rukoile, että he saavat olla turvassa painostukselta, syrjinnältä ja vainoamiselta.
Rukoile, että kristityt yhteisöt voisivat tavata ilman häiriöitä. Kiitä Jumalaa, että bhutanilaiset kristityt voivat kokoontua.
Pyydä, että hänen kansansa löytäisi yhteisöllisyyden vaikeuksista huolimatta.
Rukoile, että Jumala lohduttaa kristittyjä, jotka ovat menettäneet perheensä, omaisuutensa tai tavaransa Jeesuksen seuraamisen vuoksi. Pyydä, että Hän antaa heille kaiken ymmärryksen ylittävän rauhansa.