Lehdet
02.06.2017

Open Doorsin työ buddhalaisissa maissa

Miten Open Doors auttaa buddhalaisissa maissa?

Tarvitsemme sinua

Vainottu kirkko on Aasian buddhalaisissa maissa vähemmistön asemassa. Monet buddhalaiset ajattelevat kristittyjen tuovan huonoa onnea ja rikkovan harmoniaa. Uskovat kokevat usein painetta joko luopua uskostaan tai lähteä. Kristityillä ei useinkaan ole turvanaan muiden uskovien joukkoa, vaan heidän on tukeuduttava itseensä.

Valmistautumista vainojen varalle

Open Doors järjestää vainoissa eläville pastoreille ja muille uskoville kolmipäiväisiä Standing Strong through the Storm (SSTS) -seminaareja (Kuinka seistä vahvana myrskyn keskellä). Seminaarin tavoitteena on auttaa kristittyjä ymmärtämään vainoa Raamatun valossa ja opettaa, kuinka vainoihin tulisi suhtautua.

Kristityt lakimiehet kertovat seminaarissa paikallisista uskonnollisista laeista. He myös opastavat kristittyjä, kuinka heidän tulisi toimia tultuaan syytetyksi väärin perustein tai kohdatessaan ongelmia seurakunnan rekisteröimisessä.

Perheiden tukemista

Kristityt vanhemmat joutuvat pohtimaan, kuinka kasvattaa lapsensa kristityiksi näiden ollessa koulussa päivittäin alttiina buddhalaiselle opetukselle ja tavoille. Bhutanissa avioerot ovat buddhalaisten keskuudessa hyväksyttyjä, ja erolukemat ovat korkeita myös kristittyjen keskuudessa.

Open Doors haluaa tukea perheitä yhteiskunnallisten paineiden keskellä tarjoamalla heille avioliittoon ja vanhemmuuteen liittyviä lyhytseminaareja, joissa annetaan myös keskusteluapua.

Käytännön apua

Monet Aasian buddhalaisissa maissa elävät kristityt ovat köyhiä ja lukutaidottomia. Suurin osa kristityistä on palkkatyöläisiä ja maanviljelijöitä, ja he joutuvat tukeutumaan muiden apuun. Sama on todennäköisesti heidän lastensa kohtalona, sillä monet vanhemmat eivät kykene kustantamaan lastensa koulutusta. Jotkut kristityt joutuvat salaamaan uskonsa saadakseen työpaikan. Open Doors auttaa näissä maissa köyhyyden kehän katkaisemisessa. Kristityille tarjotaan opetusta taloudenhoidosta ja maanviljelystä sekä koulutusta ammatinharjoittamiseen. Joissain projekteissa osallistujia tuetaan pienyritysten perustamisessa.

Lukutaito-ohjelmia

Lukutaitokurssit ja koulunkäyntiapu ovat Open Doorsin perustehtäviä, joilla autetaan erityisesti syrjäisissä maaseutukylissä asuvia köyhiä kristittyjä. Open Doors tukee yhdessä paikallisten kirkkojen ja kristillisten järjestöjen kanssa jo olemassa olevia lukutaito-ohjelmia. Open Doors tukee myös köyhien pastoreiden ja muiden työntekijöiden lasten koulunkäyntiä.

Tule Open Doorsin kuukausilahjoittajaksi tai jäseneksi!

Näin lahjasi auttaa:
• 30 €, luku- ja kirjoitustaito bhutanilaiselle kristitylle
• 140 €, kolmen päivän SSTS-seminaari srilankalaiselle kristitylle
• 265 €, ammatillinen koulutus myanmarilaiselle kristitylle