Lukutaito-opetus luo hyvää tahtoa uskovien ja kyläläisten välille. Joskus siitä tulee evankelioimisväline, joka vetää naapureita Kristuksen rakkauteen. Rukoilemme, että yhä useammat ihmiset pääsevät näillä kursseilla lähemmäs Kristusta ja löytävät Hänen rakkautensa niiden voimasta.

Fil. 4:9 Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.