Turkin kristittyihin kohdistuu valtavaa painostusta. Uskonnollinen kansallismielisyys on hyvin vahvaa ja jatkaa voimistumistaan. Maan hallitus kohdistaa maan rajojen sisällä toimenpiteitä jopa ulkomaalaisiin kristittyihin, jotka voivat joutua maasta karkotetuiksi.
Vaikka väkivalta on hiukan vähentynyt, kristityt kohtaavat edelleen merkittävää vastustusta uskonsa takia. Islamista kääntyneisiin kohdistuu perheissä ja yhteisöissä äärimmäistä painostusta, jotta he palaisivat islamiin. Erityisesti kristinuskoon kääntyneiden naisten ja tyttöjen katsotaan tuovan perheelleen häpeää.