Tara*, 15, asuu samassa talossa perheensä kanssa, mutta perhe on hylännyt hänet täysin hänen uskonsa tähden. Tara tuli uskoon, kun eräs ystävä kutsui hänet seurakuntaan, jossa rukoiltiin hänen sairautensa puolesta. “Parannuin sairaudestani”, Tara kertoo. “Silloin aloin uskoa Jeesukseen. Löysin rauhan, jota en ole koskaan kokenut. Kaikki alkoi elämässäni mennä kohdilleen.”

Kun hän kertoi tapahtuneesta perheenjäsenilleen, he varoittivat häntä puhumasta kenellekään ja käskivät hänen pysyä pienessä huoneessaan. “En voi koskea mihinkään keittiössä. Kaikki sanovat minulle, että jopa vesi saastuu, jos kosken siihen.”

Aluksi Tara joutui ottamaan töitä elättääkseen itsensä ja maksaakseen koulumaksunsa. Kun Open Doorsin paikalliset kumppanit tapasivat Taran, he auttoivat häntä pääsemään kotikylänsä ulkopuolella olevaan sisäoppilaitokseen ja maksoivat hänen päivittäisiä kulujaan. Koronasulkujen takia hän joutui kuitenkin palaamaan kotiinsa.

Lue Matteus 19:29

“Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän.”

Rukoile:

– Rukoile Taran perheenjäsenten puolesta, että he voisivat pian tulla tuntemaan Jumalan ja hyväksyisivät Taran. Tara kertoo ikävöivänsä heitä.

– Pyydä voimaa ja rohkaisua Taralle.

– Rukoile Taran kaltaisten uskovien nuorten puolesta, jotka ovat perheensä ainoita uskovia ja joutuvat sukulaistensa vainon kohteeksi. Rukoile, että he saavat lohdutusta taivaallisen Isänsä ja maailmanlaajuisen Kristuksen seurakunnan rakkaudesta.