Uutiset
28.03.2022

Tähtäimessä kirkon seuraava sukupolvi: mitä haasteita kristityt lapset ja nuoret joutuvat kohtaamaan

Tähtäimessä kirkon seuraava sukupolvi: mitä haasteita kristityt lapset ja nuoret joutuvat kohtaamaan ?

Syyskuussa 2021 Open Doorsin World Watch -tutkimus (WWR) julkaisi alustavia tuloksia vainottujen seurakuntien kristittyjen lasten ja nuorten kohtaamista haasteista 1).Raportin mukaan 50:ssa kristittyjä kaikkein vakavimmin vainotussa maassa nuoriso eristetään ja heitä kohdellaan ankarasti ja painostetaan. Päämääränä on mukauttaa heidät valtavirtaan ja heikentää tulevien sukupolvien kirkkoa.

Matti 2) on hyvä esimerkki tästä painostuksesta. Hän syntyi kristittyyn perheeseen Irakissa arabisosialistisen Ba’ath-puolueen vallan alla. Kun hän oli vielä nuori, hänen vanhempansa erosivat, ja äiti meni muslimin kanssa naimisiin. Lain mukaan Matista tuli automaattisesti muslimi hänen äitinsä avioituessa ja ottaessa uuden aviomiehensä uskonnon. Tästä uudesta uskonnollisesta identiteetistä tuli osa Matin virallista rekisteriä. Silti sydämessään Matti piti yllä uskoaan Jeesukseen.

25-vuotiaana Matti tapasi kristityn naisen, jonka kanssa halusi mennä naimisiin. Koska hänet oli rekisteröity muslimiksi, naisen perhe hyljeksi häntä. Hänen identiteettinsä tarkoitti, että lain mukaan perheen lapsetkin katsottaisiin muslimeiksi. Matti kuitenkin toivoi avioituvansa ja kasvattavansa lapset kristinuskoon. Valitettavasti useamman kerran Matin kosiessa kristittyä naista hän sai rukkaset, aina samasta syystä. Matin puolesta tehdyt päätökset vaikuttavat vieläkin hänen vapauteensa harjoittaa omaa uskontoaan ja kasvattaa oma perheensä valitsemansa uskonnon mukaisesti.

On syvästi huolestuttavaa ajatella seurakuntaan kuuluvia poikia ja tyttöjä.

Yleensäkin vaino ja syrjintä kohdistuvat yksilöihin siellä, missä he ovat kaikkein haavoittuvimpia. Tämä tekee kristityistä lapsista ja nuorista erityisen alttiita vainolle. Näin myös niinä kasvuvuosina, joina elämän valinnat tehdään. He ovat riippuvaisia aikuisten tuesta eikä heillä vielä ole fyysisiä tai laillisia voimavaroja puolustaa itseään. Siksi he voivat olla vainoajille ’pehmeitä maalitauluja’. Heidän kärsimyksensä on erityisen näkymätöntä yhteisöissä, joissa ikä ja asema kulkevat käsi kädessä.

Matti ei koskaan löytänyt naista, jonka perhe olisi antanut luvan mennä hänen kanssaan naimisiin. Hänen unelmansa lasten kasvattamisesta omaan uskoonsa kristityksi on mennyttä. Nyt 45-vuotiaana – lähes kaksi sukupolvea äidin uusiin naimisiin menemisen jälkeen – Matin sosiaalisen aseman määrittelee edelleen laki lapsen uskonnollisesta rekisteröinnistä. Yhteisössä isäksi tuleminen antaa aseman ja paikan. Laki on muovannut paljon hänen elämänsä suuntaa ja identiteettiä.

Syyskuussa 2021 julkaistu raportti vetää vakavaksi: niin monien tämän päivän kristittyjen kohtaama vaino on väkivaltaisempaa. On syvästi huolestuttavaa ajatella seurakuntaan kuuluvia poikia ja tyttöjä. Heidän kimppuunsa hyökätään tai ääriolosuhteissa jopa surmataan. Valitettavasti tämä on todellisuutta monelle nuorelle kristitylle.

Viidessäkymmenessä tutkitussa maassa on seksuaalista väkivaltaa pelkäämään joutuvia kristittyjä tyttöjä. Uskolle vihamielinen ympäristö voi olla koti, muu yhteisö tai paikalliset ekstremistit. Kristityt pojatkaan eivät ole täysin suojassa. Heitä uhataan enemmänkin fyysisellä väkivallalla tai pakottamalla liittymään miliisijoukkoihin tai asetettuihin jengeihin. Kristittyjen tyttöjen ja poikien vaarana on heidän pakotettamisensa pakenemaan kodeistaan ja joutumisensa ihmiskaupan uhreiksi.

Hyvin perillä lähi-idän nuorisosta oleva Open Doorsin asiantuntija lausuu seuraavanlaisen johtopäätöksen:

”Jos kirkko on täynnä ihmisiä, jotka ovat kaikki eri järjestelmissä kohdanneet vainoa nuoresta iästä lähtien, seurakunta on perustavanlaatuisesti haavoitettu. Se ei kykene vaikuttamaan yhteiskuntaan tai olemaan lainkaan tietyillä alueilla tai piireissä. Seurakunta jää siis täysin haavoittuvaksi, äärimmäisen vainon maalitauluksi, taikka vain painuu varjoihin.”