Rukoilemme, että kristityt johtajat osoittavat raamatullista johtajuutta islamilaisen johtajuuden vastakohtana. Ajatus palvelevasta johtajuudesta on kulttuurille vieras ja nähdään usein heikkoutena. Rukoilemme, että asenteet muuttuvat, kun palvelevan johtajuuden voima tulee esiin.

Mark. 9:35 Jeesus istuutui, kokosi kaksitoista opetuslastaan ympärilleen ja sanoi heille: »Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija.»