Lehdet
03.02.2019

Mitä World Watch -listasta tulisi tietää?

World Watch -lista (WWL) kokoaa vuosittain ne maailman 50 maata, joissa kristityt kohtaavat eniten vainoa. Listan laatii World Watch Tutkimus (WWR). Kokosimme vastauksia joihinkin yleisimpiin World Watch -listaan liittyviin kysymyksiin.

Miten World Watch -lista laaditaan

 • Listat perustuvat vuosittaisiin eri maista saataviin WWL-kyselyn tietoihin.
 • Tutkimuksissa erotetaan kaksi vainoon liittyvää pääilmausta: ”ahdinko” (paine, jota kristityt kokevat eri elämänalueilla) ja ”isku” (väkivalta). Mitattavien iskujen määrän avulla selvitetään, millä tavalla kristitty joutuu eri elämänalueillaan ahtaalle näiden iskujen seurauksena.
 • Raporttien perusteella jokaiselle maalle lasketaan pistemäärä, jonka perusteella maat sijoitetaan asteikolle 1–50 vuotuisella World Watch -listalla.

World Watch -listat auttavat vainottujen kristittyjen tukemisessa

Open Doorsin tehtävä on tukea kärsiviä kristittyjä maailmanlaajuisesti. WWL on väline, jolla Open Doorsin työntekijät ja tukijat saavat ajanmukaista tietoa kristittyjen vainojen luonteesta, laajuudesta ja sijainnista.

Mihin perustuu WWL:n luotettavuus?

 • World Watch -listan laatii asiantuntijatiimi, jonka jäsenillä on yliopistotason koulutus.
 • Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä eri maiden paikallisten ja kansallisten tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijat ovat eri ammattitaustoista, joukkoon kuuluu esimerkiksi asianajajia.
 • Kansainvälinen uskonnonvapauden instituutti (IIRF, www.iirf.eu) on arvioinut WWL:n laatimisessa käytetyt menetelmät. Vuoden 2018 World Watch -listan arvioinnissa kiinnitettiin erityisesti huomiota kyselyiden johdonmukaiseen tekemiseen. Arvio kertoo, että IIRF arvostaa World Watch -listan laatua ja pitää sen tuloksia objektiivisina.

Kuinka paljon kristittyjä vainotaan maailmanlaajuisesti?

 • World Watch -listassa 50 maan yhteenlaskettu asukasluku on 4,83 miljardia.
 • Kristittyjen osuus on arviolta 650 miljoonaa (13%).
 • Näistä 650 miljoonasta kristitystä 245 miljoonan (37%) kärsii vakavasta vainosta.
 • Viimeisen raportointikauden aikana 4136 kristittyä sai surmansa uskoon liittyvien syiden sekä kirkkoiskujen (1266) vuoksi. Todennäköisesti todellinen luku on vielä suurempi, koska kaikkia tapauksia ei ole raportoitu.
 • World Watch -listan ulkopuolella vainottuja kristittyjä on vielä enemmän. Näiden vainottujen kristittyjen tilannetta ei ole kuitenkaan tutkittu WWL:n menetelmillä.

World Watch List 2019