Lehdet
09.09.2018

Mitä Open Doors opettaa vainotuille?

Open Doorsilta kysytään usein, mitä opetamme vainotuille kristityille. Yksi yhteistyöohjelman opettajista tiivistää kokonaisvaltaisen palvelun kahdeksaan ydinkohtaan.

1. Kokonaisvaltainen palvelu

Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa kaikkien puolien huomioimista – esim. että lääkäri näkee potilaan sairauden lisäksi myös psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Jumala katsoo aina kokonaisuuteen. Meidän on tehtävä samoin. Kirkko on taipuvainen keskittymään vain hengellisiin asioihin, mutta meidän tulee palvella niin, että näemme ihmisen ja hänen elämäntilanteensa kokonaisuutena.

2. Kristuksen kirkko ei ole maallinen rakennus

Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa kaikkien puolien huomioimista – esim. että lääkäri näkee potilaan sairauden lisäksi myös psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Jumala katsoo aina kokonaisuuteen. Meidän on tehtävä samoin. Kirkko on taipuvainen keskittymään vain hengellisiin asioihin, mutta meidän tulee palvella niin, että näemme ihmisen ja hänen elämäntilanteensa kokonaisuutena.

3. Palveleminen on Jumalan sydämen tuntemista

Kristillinen palvelutyö on Jumalan lähellä oloa. Vain silloin voimme kuulla, mitä Hän sanoo. 1. Mooseksen kirjassa kerrotaan, kuinka Jumala tulee Abrahamin luo ja Abraham valmistaa Herralle aterian. Miksi näin? Jotta Jumala ei menisi pois. Jos tarjoan vain juotavaa, vieras lähtee pian. Tarjoamalla kolmen ruokalajin aterian saan viettää useita tunteja hänen kanssaan. Silloin Jumala sanoi: ”Miksi salaisin Abrahamilta, mitä aion tehdä?” Jumalalla on Abrahamille hyvä uutinen: hän saa pojan vuoden kuluessa. Mutta myös huonoja uutisia: Sodoma ja Gomorra tuhotaan.

4. Tasapaino hengellisen elämän ja palvelun välillä

Meidän pitää löytää tasapaino hengellisen elämän (Jumalan kanssa olemisen) ja palvelemisen (Hänen vuoksensa toimimisen) välillä. Yksi aikamme suurista ongelmista on, että ihmiset ovat lopen kyllästyneitä uutisiin, joissa kerrotaan vainosta, onnettomuuksista, kuolevista lapsista ja (etenkin Intiassa) itsemurhaan päätyneistä maanviljelijöistä.

Näihin voi reagoida kolmella tavalla. Osa ei piittaa, toiset surevat hetken ja unohtavat sitten. Kolmannet välittävät.

He toimivat kuin laupias samarialainen, joka auttoi kärsivää. Kertomuksella Laupiaasta samarialaisesta Jeesus opetti, millainen on Jumalan sydän. Se kärsii siitä, mitä Hän näkee. Se vuotaa verta meidän vuoksemme. Kun Israelin kansa kärsi Egyptissä, Hän sanoi Moosekselle: ”Olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä.” Jumala ei siis vain katsele, vaan tulee itse paikalle.

5. Vain särjetty sydän voi parantaa muita särjettyjä

Meidän pitäisi rakastaa yli kaiken Jumalaa, joka itse on myötätuntoinen. Jumalan asenne näkyy Israelin kansan vaiheissa, Jeesuksen elämässä ja monissa muissa kohdin. Jeesus oli aina myötätuntoinen. Niinpä myötätunto on palvelutyömme pohja.
Me palvelemme niitä, joita varten Jumala on särkenyt sydämemme. Sillä vain särjetty sydän voi parantaa toisen särjetyn.

Eräs pariskunta menetti vauvansa ja heidän maailmansa romahti. He päätyivät adoptioon ja saivat lopulta pienen tytön. Sitten Jumala puhui miehelle: ”Sinun sydämesi särkyi yhden tragedian vuoksi. Mieti, miten minun sydämeni särkyy joka päivä.” Tämä pariskunta rukoili ja päätti perustaa oman orpokodin, jossa on nyt 200 lasta. Jumala näytti heille heidän oman surunsa kautta, miten Hänen sydämensä kärsii.
Näin koko palvelutyömme on lähtöisin Jumalan sydämestä.

6. Rukous palvelun lähtökohtana

Palvelutyö vaatii kaksi asiaa. Särjetty sydän on yksi ja toinen on polvistuminen Herran eteen. Ilman rukousta ei voi palvella, koska rukous näyttää sydämemme sirpaleet. Se huutaa: ”Herra, käytä minua.”

Jeesus kehotti opetuslapsiaan pyytämään Herralta, jolle sato kuuluu, että Hän lähettäisi väkeä elonkorjuuseen. Luultavasti he myös tekivät niin. Ja Jumalan vastaus tähän oli se, että opetuslapsista tuli työntekijöitä. He käynnistivät liikkeen, joka levitti evankeliumin maailman ääriin asti. Ne jotka rukoilevat, lähtevät myös liikkeelle.

7. Älä palvele yksin

Sydämesi on särjetty. Olet rukoillut. Ymmärrät Jumalan sydäntä ja olet avannut sydämesi Hänelle. Nyt olet lähes valmis palvelemaan. Mutta et voi tehdä sitä yksin. Sinun tulee jakaa taakkasi toisten kanssa, jotta heidänkin sydämensä särkyvät. Sitten he rukoilevat, ja tulevat jonakin päivänä avuksesi. Koko kirkkosi voidaan varustaa auttamaan. Heidän tarvitsee vain nähdä särjetty sydämesi.

8. Myötätunto vetää puoleensa Jumalan voimaa

Jumala on myötätuntoinen. Samaa Hän odottaa meiltä. Jeesus ei näyttänyt voimaansa sen itsensä vuoksi, vaan myötätunnosta. Hänen jokainen ihmeensä on osoitus siitä.

Tapasin ystäväni vaimon sairaalassa. Hänellä oli syöpä ja lääkärin mukaan hän kuolisi pian. Kun menin kotiin, en pystynyt syömään. Itkin ja rukoilin. Viikot vierivät ja useista sytostaattikuureista huolimatta toivoa ei annettu. Lääkäri kysyi, voisinko kristittynä pastorina rukoilla potilaan puolesta. Heidän keinonsa olivat lopussa. Rukoilin hartaasti. Potilas elää edelleen.

On kyse Jumalan myötätunnosta. Emme me opeta, että Jumala parantaa aina, jos rukoilemme tarpeeksi tai jos olemme riittävän myötätuntoisia. Opetamme muilla tunneilla, että Hän on kaikkivaltias ja että Hän sallii myös tragedioita.

Palvelemme siis kokonaisvaltaisesti särjetyin sydämin ja rukoukseen polvistuen. Särjettyinä, jotta voimme koskettaa ympärillämme olevia ihmisiä. Jos joku tarvitsee parantajaa, siunatkoon Herra sinua ja voidelkoon sinut. Antakoon Hän sinulle myötätunnon ja voimansa, niin että mitä teetkin, kirkastat sillä Hänen nimeään.