Qatar

40

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Qatarissa on kahdenlaisia seurakuntia: muualta tulleiden ja islamista kääntyneiden yhteisöjä. Nämä kaksi ryhmää toimivat erillään ja niiden on oltava varovaisia keskinäisessä yhteydenpidossaan.

Suurin osa Qatarin kristityistä on muualta tulleita, pääasiassa siirtotyöläisiä, joilla on rajoitettu uskonnonvapaus. Aiemmin on sallittu suuriakin hengellisiä kokoontumisia, mutta sopivien kirkkotilojen puute on iso ongelma. Vain muutama seurakunta on saanut tilat virallisesta uskonnollisesta keskuksesta pääkaupunki Dohan ulkopuolelta.

Ulkomaalaisten kristittyjen on oltava hyvin varovaisia kertoessaan uskostaan, sillä muslimien evankeliointi on tiukasti kielletty. Siitä voi seurata syyte ja maastakarkotus. Monet siirtotyöläiset elävät ja tekevät työtä kehnoissa olosuhteissa, ja kristityt ovat uskonsa vuoksi muita haavoittuvaisempia.

Olipa kristityksi kääntynyt sitten qatarilainen tai siirtolainen, oma perhe ja yhteisö voivat kohdistaa häneen kovaa painostusta Jeesuksen seuraamisen vuoksi. Siirtolainen voi tosin välttää sitä pysymällä kansainvälisen yhteisön piirissä oman etnisen ryhmänsä sijaan. Qatarilaisilta on kielletty kääntyminen islamista mihinkään toiseen uskontoon. Jos henkilön tiedetään olevan muslimi, hänellä ei ole lupaa edes astua kirkon ovesta sisään.

Qatarista ei juuri koskaan raportoida kristittyihin kohdistuneista tapoista, vangitsemisista tai pahoinpitelyistä, koska kristittyjä on vähän ja he pitävät uskonsa salassa.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Qatarin vuoden 2022 jalkapallon maailmanmestaruuskisojen alla siirtotyöläisten huono kohtelu nousi maailman uutisotsikoihin. Lännen painostuksesta Qatarissa pantiinkin toimeen pieniä (ihmisoikeusjärjestöjen mukaan lähinnä kosmeettisia) muutoksia siirtotyöläisten työolosuhteissa. Vaikka Qataria painostetaan parantamaan ihmisoikeuksia, mitään suuria toimenpiteitä ei ole odotettavissa. Myöskään kristittyjen uskonnonvapauteen ei todennäköisesti tule suurempia muutoksia lähitulevaisuudessa. Qatar hyödyntää yhä enemmän modernia teknologiaa sekä kansalaistensa että siirtolaisten tarkkailuun. Samalla kasvaa huoli siitä, että hallitus hyödyntää sitä kehittääkseen koko väestön valvontaa. Qatarin kristityt ovatkin tulleet entistä varovaisemmiksi liikkeissään ja kokoontumisissaan.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Islamista kristinuskoon kääntyneitä vainotaan Qatarissa ankarasti. Heitä pidetään luopioina, ja yhteiskunta syrjii ja sortaa heitä. Kristityksi kääntynyt on myös vaarassa tulla perheensä tappamaksi. Islamista luopumisesta voidaan rangaista rikoslain nojalla.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristinuskoon kääntyneiden miesten haasteet vaihtelevat perheestä riippuen. Parhaassa tapauksessa vaimo suostuu jatkamaan avioliittoa, kunhan mies ei kerro uskosta lapsille. Vaimon perhe voi myös uhata siirtää vaimon ja lapset pois miehen luota.

Qatarilaiset miehet on eristetty tehokkaasti muista ja heidän on vaikea tavata muita kristittyjä ja kasvaa uskossaan. Äärimmäistapauksissa mies voi joutua kärsimään fyysisesti uskonsa takia.

Qatarin kristityt johtajat ovat yleensä miehiä, ja pastoreita seurataan tarkasti. Heidän täytyy raportoida seurakunnan toiminnasta yksityiskohtaisesti.

Millaista maassa on elää naisena?

Qatar on konservatiivinen islamilainen maa, jossa naisten ja tyttöjen asioista päättävät perheen miespuoliset jäsenet. Lisäksi kulttuuriin kuuluu, etteivät viranomaiset puutu siihen, mitä kotien yksityisyydessä tapahtuu. Tällaisessa ympäristössä kenen tahansa naisen on vaikea kääntyä islamista kristinuskoon.

Kääntymisellä voi olla vakavia seurauksia, kuten kotiarestia, seksuaalista väkivaltaa tai jopa kunniamurha. Lain mukaan musliminainen ei saa mennä naimisiin muun kuin muslimin kanssa. Niinpä vaino voi tarkoittaa myös pakkoavioliittoa muslimin kanssa naisen painostamiseksi palaamaan islamin piiriin. Ei olekaan ihme, että useimmat kristityksi kääntyneet salaavat uskonsa.

Kotiapulaisina toimivat siirtotyöläiset ovat alttiita seksuaaliselle hyväksikäytölle, ja monet
kristityt siirtotyöläiset joutuvat kokemaan vakavaa hyväksikäyttöä ja riistoa.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Arabian niemimaan kristittyjä järjestämällä rukouskampanjoita, jakamalla kirjallista kristillistä materiaalia ja kouluttamalla kristittyjä ja pastoreita.

Rukoile:

Ylistä Jumalaa siitä, että muualta Qatariin tulleet kristityt saavat harjoittaa siellä uskoaan suhteellisen vapaasti.
Pyydä salaisille kristityille voimaa perheen ja yhteisön painostaessa heitä luopumaan uskostaan. Rukoile heille mahdollisuuksia tavata toisia kristittyjä.
Pyydä Jumalaa avaamaan Qatarin valtaapitävien sydämet niin, että qatarilaiset saavat seurata Jeesusta avoimesti.