Qatar

34

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Qatarissa on sekä muualta tulleita että islamista kääntyneitä kristittyjä. Suurimman ryhmän muodostavat ulkomailta tulleet kristityt, jotka ovat enimmäkseen aasialaisia tai afrikkalaisia siirtotyöläisiä. He eivät saa harjoittaa uskontoaan vapaasti. Jeesuksesta kertominen muslimille voi johtaa syytteeseen ja maasta karkotukseen.

Ulkomaalaisten seurakuntia valvotaan tarkasti, ja vain osa niistä on oikeutettu kirkkojen rakentamiseen. Tavallisesti kokoontuminen on mahdollista vain rajoitetuissa, usein liian pienissä tiloissa. Monet siirtotyöläiset elävät ja tekevät työtä kurjissa olosuhteissa, ja kristillinen usko lisää heidän haavoittuvuuttaan.

Islamista kääntyneet kristityt kokevat vakavampaa vainoa, johon kuuluu syrjintää, häirintää ja poliisivalvontaa. Islamista kääntymistä ei tunnusteta virallisesti. Tämä johtaa todennäköisesti aseman menetykseen sekä omaisuutta ja perhettä koskeviin oikeudellisiin ongelmiin. Suurin osa kääntyneistä on ulkomaalaisia työntekijöitä. He elävät usein omissa kansallisissa tai etnisissä yhteisöissään ja kokevat tyypillisesti samanlaista painostusta kuin kokisivat kotimaassaankin. Useimmat heistä eivät pelon vuoksi palaa kotimaahansa.

Qatarilaisia uskovia on vähän, ja he pitävät uskonsa salassa. He kokevat painostusta ja kiusantekoa perheissään.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Painostus erityisesti islamista kääntyneitä kristittyjä kohtaan on pysynyt äärimmäisen korkealla tasolla. Monet aiemmin suljetut kotikirkot eivät ole saaneet lupaa avata oviaan. Valvonta ja tarkkailu on pysynyt erittäin kokonaisvaltaisena: kääntyneitä rajoittavat ja vainoavat jatkuvasti niin hallitus, yhteiskunta kuin oma perhe. Kristittyjen on vaikea kokoontua yhteen ja rohkaista toisiaan.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Vaino koskee voimakkaimmin niitä uskovia, jotka ovat kääntyneet islamista kristinuskoon. Heitä pidetään luopioina, ja he kohtaavat yhteisössään häirintää ja ovat jopa vaarassa joutua perheittensä surmaamiksi. Koska perhe- ja heimositeet ovat vahvat, uskonto ei ole koskaan yksityisasia vaan osa laajemman perheyhteisön ja heimon identiteettiä. Islamista luopuminen merkitsee paitsi uskonnon vaihtamista myös perheen hylkäämistä. Tällöin perhe osoittautuu heikoksi ja uskottomaksi yhteisölleen, mikä aiheuttaa sille valtavaa häpeää. Siksi perhe kohtelee äärimmäisen ankarasti kristityksi kääntynyttä jäsentään.

Millaista maassa on elää miehenä?

Usein perheet painostavat kristinuskoon kääntyneitä miehiä salaamaan uskonsa. Mikäli usko paljastuu, suku voi riistää mieheltä hänen vaimonsa ja lapsensa ja sijoittaa heidät toiseen perheeseen. Jos vaimo suostuu jäämään kristityn miehensä luo, mies voi harjoittaa uskontoaan yksityisesti, mutta ei saa kertoa siitä lapsilleen. Miehet jäävät usein kristillisen yhteisön ulkopuolelle, mikä vaikeuttaa heidän kasvamistaan uskossa.

Kristittyihin miehiin kohdistuu painetta myös työelämässä. Jos mies menettää työnsä ja asemansa, se vaikuttaa koko perheeseen. Perhe menettää tulonsa ja tulevaisuuden näköalansa ja joutuu sosiaalisesti eristetyksi.

Kristityt johtajat ovat yleensä miehiä. Heiltä vaaditaan yksityiskohtaista raportointia kirkon toiminnasta, jotta viranomaiset voivat valvoa sitä.

Millaista maassa on elää naisena?

Arabian niemimaalla naiset elävät šaria-lain alaisina. Se merkitsee heidän ihmisoikeuksiensa ja sosiaalisen elämänsä rajoittamista. Kulttuurisesti on hyväksyttyä, että viranomaiset eivät puutu perheen sisäiseen elämään. Tällöin kodeissa tapahtuva väkivalta jää usein rankaisematta.

Islamista kristinuskoon kääntyvät naiset joutuvat perheittensä vainoamiksi, mikäli heidän uskonsa paljastuu. Sekä lain mukaan että kulttuurisesti on hyväksyttyä, että perhe rajoittaa kristityn naisen liikkumista, epää taloudellisen tuen, riistää yhteydenpitomahdollisuudet ulkomaailmaan (esimerkiksi puhelimen ja internetin) ja sulkee naisen kotiarestiin. Vakavimmissa tapauksissa kristityt naiset joutuvat seksuaalisen väkivallan tai kunniamurhan kohteiksi.

Muslimitaustaiset naiset eivät lain mukaan saa avioitua ei-muslimin kanssa. Pakkoavioliittoa muslimin kanssa voidaan käyttää painostuskeinona, jotta kristityksi kääntynyt nainen palaisi takaisin islamiin. Äärimmäisissä tapauksissa naisen elämä kapenee seksiorjuudeksi vailla yhteisön jäsenyyttä ja kunnioitusta. Kotiapulaisina toimivien kristittyjen siirtotyöläisten kaltoinkohtelu ei yleensä liity uskontoon, mutta useimmiten työnantajat käyttävät heitä seksuaalisesti hyväksi tai kohtelevat orjinaan.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Kristuksen ruumista Arabian niemimaalla kutsumalla ihmisiä rukoukseen, jakamalla kirjallista materiaalia ja kouluttamalla uskovia ja pastoreita.

Rukoile:

Pyydä Jumalaa vahvistamaan kristittyjen uskoa ja ilmaisemaan läsnäolonsa heille silloinkin, kun he eivät voi kertoa uskostaan kenellekään.

Kiitä Jumalaa, että kristittyjen määrä lisääntyy Arabian niemimaalla. Rukoile, että kulttuuri muuttuisi suvaitsevammaksi heitä kohtaan.

Pyydä varjelusta kristityille siirtotyöläisille, joita työnantajat kohtelevat huonosti.

Isä Jumala, kiitos Arabian niemimaan kristityistä, jotka vetävät ihmisiä Kristuksen luokse hiljaisen todistuksensa kautta. Rohkaise salaisia kristittyjä. Anna heidän tuntea, että olet lähellä. Anna heille unia ja näkyjä uskon vahvistukseksi. Varjele onnettomiin avioliittoihin joutuneita naisia, joita käytetään hyväksi, ja auta heidät vapauteen. Suo kristityille tiloja, joissa he voivat kokoontua vapaasti ilman vainon pelkoa. Aamen.