Jemen

5

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Jemen on vahvasti islamilainen valtio, ja kaikkia jemeniläisiä pidetäänkin muslimeina. Islamin hylkääminen on islamin ja Jemenin laissa kielletty. Jeesusta seuraamaan lähteneet muslimit saattavat saada kuolemantuomion.

Yhteiskunnallisen ja seurakuntaelämän osa-alueiden vainoa kuvaavat maksimipisteet ovat tyypillisiä maalle, jossa islamilainen sorto on vainojen suurin syy ja jossa suurin osa kristityistä on muslimitaustaisia. Avoimelle seurakuntatoiminnalle sen paremmin kuin kristityn yksityiselle uskonnonharjoitukselle ei ole Jemenissä sijaa.

Sota on mahdollistanut radikaalien islamistiryhmien toiminnan laajentumisen tietyillä alueilla Jemenissä. Tilanne on johtanut kristittyjen sieppauksiin ja surmiin.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyihin kohdistuva vaino on Jemenissä ollut äärimmäistä jo vuosien ajan, ja nyt Jemen on noussut kaksi sijaa viime vuodesta. Pääsyynä tähän on se, että maasta on raportoitu aikaisempaa enemmän väkivaltaisia hyökkäyksiä kristittyjä vastaan. Islamista kääntyneet kristityt kokevat myös painostusta kaikilla elämän osa-alueilla. Jemenin kristityt joutuvat kohtaamaan fyysistä ja henkistä hyväksikäyttöä, seksuaalista häirintää, raiskauksia ja pakkoavioliittoja. Lisäksi kristittyjä pakotetaan lähtemään maasta uskonsa vuoksi. Kuten muutkin siviilit myös kristityt kärsivät suuresti sodasta ja islamistimilitanttien vaikutusvallasta, ja se huonontaa entisestään kristittyjen alkuperäiskansojen haavoittuvaa asemaa. Kristittyjen arki on myös vaikeutunut COVID-19-pandemian aikana.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Syntyperäisten jemeniläiskristittyjen on pidettävä uskonsa täysin salassa. Perheelle on suuri häpeä, mikäli joku sen jäsenistä hylkää islamin. Muslimitaustaiset uskovat voivatkin joutua kunniamurhan tai fyysisen väkivallan uhreiksi, jos heidän perheensä tai yhteisönsä saavat tietää heidän uskostaan. Sodan jatkuessa Jemenissä hätäapu ei päädy kristityille, sillä suurimman osan avusta toimittavat islamistiset organisaatiot ja paikalliset moskeijat. Niiden väitetään syrjivän ihmisiä, jotka eivät ole hurskaita muslimeja.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristinuskoon kääntyneisiin miehiin kohdistuva painostus tulee useimmiten perheen ja yhteisön taholta. Heillä on muita suurempi riski menettää työnsä ja tulla pahoinpidellyksi tai vangituksi. Jos mies vangitaan, tapetaan tai hän menettää työnsä, hänen perheensä joutuu suuriin taloudellisiin vaikeuksiin ja vaaraan joutua riiston kohteeksi.

Työttömät ja vangitut miehet saattavat kärsiä henkisesti menetettyään yhteiskunnallisen asemansa, ja he ovat vaarassa syrjäytyä.

Millaista maassa on elää naisena?

Jemen on vahvasti patriarkaalinen yhteiskunta, eikä naisilla ole juurikaan oikeuksia. Tässä patriarkaalisessa, islamilaisessa kontekstissa naisen kristityksi kääntyminen nähdään tekona, joka tuottaa häpeää koko perheelle. Tyypillisesti kääntyneeltä naiselta otetaan pois kaikki kommunikointikeinot. Seuraavaksi hän voi kokea kotiarestin, fyysistä ja henkistä pahoinpitelyä, raiskauksia tai jopa murhan, jonka tarkoitus on palauttaa perheen tai heimon kunnia.

Kääntynyt nuori nainen saatetaan myös pakottaa naimisiin muslimimiehen kanssa. Jemenin laki ei suoraan kiellä lapsiavioliittoa, perheväkivaltaa tai raiskausta avioliitossa. Lisäksi naisten oikeudet oikeusistuimen edessä ovat vähäiset, ja jos mies eroaa vaimostaan tämän kristillisen uskon tähden, saattaa nainen menettää lastensa huoltajuuden.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Arabian niemimaalla eläviä uskovia organisoimalla esirukousta heidän puolestaan, jakamalla Jumalan sanaa eri keinoin sekä kouluttamalla uskovia ja pastoreita. Työssä mukana olevien ihmisten turvallisuuden vuoksi ohjelmista ei voida julkaista yksityiskohtaista tietoa.

Jemenin kristittyjen taloudellinen tukeminen ei ole tällä hetkellä mahdollista, mutta Open Doors selvittää vaihtoehtoja avustusten toimittamiseksi alueelle. Apua ei voi nykyisellään kohdistaa suoraan Jemeniin.

Rukoile:

Rukoile Jemenin kansan ja hallinnon puolesta. Sisällissota on kestänyt lähes vuosikymmenen, ja COVID-19-pandemia on vain pahentanut humanitääristä kriisiä. Rukoile rauhaa ja vakautta. Rukoile, että kaikki jemeniläiset saisivat elää rauhassa ja toivossa uskonnosta riippumatta.

Rukoile Jemenin salaisten uskovien puolesta, jotka elävät jatkuvan uhan alla uskonsa tähden. Pyydä Jumalaa antamaan heille rohkeutta, viisautta ja uskallusta, että he ymmärtäisivät, kuinka parhaiten elää todeksi evankeliumia. Pyydä Jeesusta tuomaan toivoa ja lohtua tämän sodan runteleman maan kristityille.

Jemenin kansa voi nyt saada tietoa Jeesuksesta TV:n, radion ja internetin välityksellä. Rukoile kaikkien jemeniläisten puolesta, jotka etsivät totuutta salaa. Rukoile, että he löytäisivät oikeat kanavat, joista oppia Jeesuksesta, ja rukoile, että he alkaisivat seurata Häntä.

Taivaallinen Isä, rukoilemme Jemenissä olevien sisartemme ja veljiemme puolesta, jotka elävät Sinulle salaa yhdessä maailman vaarallisimmista maista. Rukoilemme Sinun suojelustasi, ylitsevuotavaa rakkauttasi ja sitä toivoa, jonka vain Sinä voit antaa. Rukoilemme rauhaa Jemeniin, että eri ryhmien johtajat voisivat etsiä sovintoa ja saisivat voimakkaan kokemuksen Sinun rakkaudestasi. Pyydämme, että Arabian niemimaalla tehtävä työ ja salaisten seurakuntien johtajat voivat vahvistaa salaisia seurakuntia. Pyydämme tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.