Jemen

3

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Jemenissä on erittäin vaarallista olla kristitty tiukkojen islamilaisten lakien ja aseellisten islamististen ryhmien takia.

Jemenin väestö on valtaosaltaan muslimeja, ja islamista kristinuskoon kääntyminen on laitonta. Heimoilla on tärkeä asema, ja heimolaki kieltää ihmisiä jättämästä heimoaan. Kristinuskoon kääntyneillä on suuri vaara joutua perheensä, klaaninsa tai heimonsa hylkäämiksi, karkottamiksi tai jopa tappamiksi.

Islamilaiset ääriryhmät, kuten al-Qaida ja Isis, uhkaavat luopioita kuolemalla, elleivät nämä palaa islaminuskoon. Joillakin alueilla, kuten sissiryhmä Huthien hallitsemilla seuduilla, kääntyjien riskinä on vankeus. Kristityt ovat raporttien mukaan kokeneet vankileireillä fyysistä ja henkistä kidutusta.

Useimmat muslimitaustaiset kristityt harjoittavat uskoaan salaa. He eivät voi kokoontua yhteen, koska pelkona on yhä useammin, että naapurit ilmoittavat heistä paikallisille viranomaisille. Kristillisten symbolien esilläpito voi johtaa heti pidätykseen, fyysiseen väkivaltaan ja jopa teloitukseen.

Käynnissä olevan sisällissodan aiheuttama humanitaarinen kriisi vaikuttaa kaikkiin Jemenin asukkaisiin. Kristityt ovat kuitenkin muita haavoittuvampia, koska hätäapua jaetaan pääasiassa paikallisten muslimien ja moskeijoiden kautta. Niiden kerrotaan syrjivän muita kuin hartaina pidettyjä muslimeja. Aseellisten islamistiryhmien vaikutus lisää myös kääntyneiden kristittyjen haavoittuvuutta.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Jemen on noussut World Watch List -raportissa kaksi sijaa. Syynä on hienoinen kasvu kristittyihin kohdistuneissa väkivaltatapauksissa. Esimerkiksi kristittyjen epävirallisia kokoontumisia on vastustettu tai rajoitettu. Kristityiksi kääntyneiden painostus on äärimmäistä kaikilla elämän eri osa-alueilla. Jemenin kristityt kokevat fyysistä ja henkistä väkivaltaa, seksuaalista häirintää, raiskauksia ja myös pakkoavioliittoja.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Maan eteläosan maaseutu, jossa al-Qaida vaikuttaa voimakkaasti, on kristityille erityisen vaarallinen alue. Islamista kristinuskoon kääntyneiden mukaan painostusta on enemmän šiialaisen Huthi-sissijärjestön hallitsemilla alueilla pohjoisessa kuin maan sunnilaisen hallituksen valvomilla alueilla.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kaikki asepalveluikäiset miehet, kristityt mukaan lukien, voidaan pakottaa liittymään aseellisiin ryhmiin. Ikärajaa tulkitaan hyvin laveasti, ja mukaan on värvätty jopa seitsenvuotiaita poikia. Poikien pakottaminen armeijaan ja sotaan vaikuttaa heidän koulunkäyntiinsä ja tulevaisuuteensa. Syynä on menetetyn ajan lisäksi valmennuksen tapahtuminen tarkkaan valvotussa islamilaisessa ympäristössä.

Jos kristittyjen miesten usko paljastuu, heidät todennäköisesti pidätetään, vangitaan tai jopa tapetaan. Ilman miehen ansiotuloja perheet joutuvat huomattaviin taloudellisiin vaikeuksiin ja myös hyväksikäytetyiksi. Vangituilla miehillä on psykologisia ongelmia, koska he ovat menettäneet asemansa yhteisössä ja ovat vaarassa joutua sen ulkopuolelle. Näiden paineiden takia monet miehet päättävät paeta toiseen maahan.

Millaista maassa on elää naisena?

Jemen on vahvasti patriarkaalinen yhteiskunta, jossa naisten odotetaan olevan kuuliaisia miehille. Kristityksi kääntyvää naista pidetään tottelemattomana ja vihamielisenä. Hänen kääntymyksensä aiheuttaa häpeää koko perheelle. Naisen toimintaa ja puhelimen käyttöä valvotaan tarkasti, mikä tekee uskonnon harjoittamisesta lähes mahdotonta. Ääritapauksissa nainen voidaan raiskata tai jopa tappaa heimon tai suvun kunnian palauttamiseksi. Naiset eivät voi lähteä maasta vapaasti halutessaan oppia uskostaan lisää jossain muualla. Heidän kulkemistaan rajoitetaan, ja he tarvitsevat miespuolisen holhoojan suostumuksen.

Kristityillä naisilla on myös vaarallisena uhkana islamin “anfal”, joka sallii muunuskoisten pitämisen orjina tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteina osana sotasaalista.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Jemenin kristittyjä jakamalla hätäapua ja kristillistä kirjallisuutta. Se tarjoaa vainotuille kristityille ja heidän sukulaisilleen majoitusta, suojelua ja työllistymistä edistävää koulutusta.

Rukoile:

Muista rukouksessa rohkeita salaisia kristittyjä, jotka haluavat seurata Kristusta uhkaavista vaaroista huolimatta. Rukoile, että humanitaarinen apu saavuttaisi kaikki sitä tarvitsevat ja myös yhteiskunnan marginaalissa elävät ihmiset.

Rukoile, että Jumala vaikuttaisi tarkkailun ja epäilyn ilmapiiriin niin, että kaikki Jemenin asukkaat voivat elää turvallisesti ja avoimuuden ja vapauden hengessä.

Taivaallinen Isä, tuo vakautta tähän monista konflikteista kärsineeseen maahan. Suojele salassa sinuun luottavia kristittyjä. Tule heitä lähelle ja muistuta heitä rakkaudestasi. Auta köyhyydessä eläviä ihmisiä ja anna heille riittävä osuus hätäavusta. Tuo sovinto konfliktiin joutuneiden ryhmien välille ja palauta rauha tähän maahan. Vahvista salaista kirkkoa. Aamen.