Libya

5

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Libya on käytännöllisesti katsoen laittomuuden vallassa. Sekä maassa asuvat että sen kautta kulkevat kristityt kohtaavat äärimmäistä väkivaltaa. Koska Libyalla ei ole lakia tai järjestystä ylläpitävää keskushallintoa, valtaa käyttävät aseelliset islamilaiset ääriryhmät ja rikollisryhmät. Ne ottavat kristittyjä kohteekseen ja sieppaavat heitä. Jotkut heistä on tapettu.

Muslimitaustaisen libyalaisen kääntyessä kristityksi on todennäköistä, että häneen kohdistuu kovaa painostusta ja väkivaltaa perheessä ja yhteisössä. Hänet yritetään saada luopumaan uskostaan, ja hänet voidaan jopa tappaa. Uskonsa julkisesti ilmaisevat tai evankeliumia muille kertovat kristityt todennäköisesti pidätetään, tai he joutuvat ääriryhmien koston kohteeksi.

Saharan eteläpuolisesta Afrikasta lähteneet suuret pakolaisjoukot kulkevat Libyan halki päästäkseen Eurooppaan. Monet pakolaisista ovat kristittyjä, ja heidän matkansa on erittäin vaarallinen. He joutuvat usein islamilaisten ääriryhmien uhkailun ja vainon kohteeksi. Pakolaisia voidaan siepata ja käyttää järjestäytyneiden rikollisryhmien orjatyövoimana. Ihmiskaupan harjoittajat luovuttavat jotkut heistä välittömästi rikollisliigojen käsiin.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Libyan vainon tasoa kuvaava pistemäärä on laskenut hieman. Syynä on pääasiassa raportoidun väkivallan väheneminen, vaikkakin sen määrä on edelleen hyvin suuri. Painostus kaikilla elämän eri osa-alueilla on edelleen äärimmäistä. Vaikka maan tilanne oli jossain määrin vakaampi viime vuonna ja taisteluita oli vähemmän, kristityt ovat erittäin haavoittuvassa asemassa.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristityt siirtotyöläiset joutuvat Libyassa helposti pahoinpitelyn, sieppauksen ja orjuuttamisen kohteiksi.

Muslimitaustaiset kristityt ovat suurimmassa vaarassa joutua ääriryhmien väkivallan kohteiksi. Näin on etenkin alueilla, joilla ryhmät toimivat aktiivisimmin, kuten pääkaupungissa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Libyassa elävillä kristityillä miehillä, jotka kärsivät väkivallasta, huonosta kohtelusta tai työpaikan menettämisestä, ei ole toivoa saada oikeutta. Muslimiperheistä peräisin olevat kristityt ovat suuressa vaarassa joutua karkotetuiksi kodeistaan, eristetyiksi tai jopa tapetuiksi. Avoimesti kristittynä elämiseen liittyy niin suuria riskejä, että kristittyjen on lähes mahdotonta kokoontua yhteen, ellei koko perhe käänny samanaikaisesti.

Libyan halki yksin kulkevat nuoret kristityt miehet ovat suuressa vaarassa joutua rikollisryhmien sieppaamiksi ja pakotetuiksi orjatyöhön maatiloilla. Toisia kidnapataan lunnaiden saamiseksi. Vastaanottokeskuksissa pysyvät eivät ole myöskään turvassa. Yhä useammin paikalliset aseelliset ryhmät sieppaavat heitä ja pakottavat kuoleman uhalla taistelemaan heidän joukoissaan.

Millaista maassa on elää naisena?

Naisten on Libyassa erittäin vaikea saada käsiinsä kristillistä materiaalia tai tavata muita kristittyjä. Heillä on hyvin vähän perheen ulkopuolista vapautta. Vapautta on vielä vähemmän, jos heidän epäillään olevan kiinnostuneita kristinuskosta. Jos he sanovat olevansa kristittyjä, he voivat joutua kotiarestiin tai seksuaalisen väkivallan, pakkoavioliiton tai jopa kunniamurhan kohteiksi. Laki ei salli naisen olla perheenpää, joten naisten ei ole mahdollista paeta ja elää yksin tai yksinhuoltajana.

Libyassa on hyvin vähän lakeja perheväkivaltaa ja seksuaalista häirintää vastaan. Uskonsa takia kärsivillä naisilla on heikot mahdollisuudet saada apua tai oikeutta.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii Pohjois-Afrikassa paikallisten kumppaneiden ja kirkkojen kanssa ja tarjoaa johtajuus- ja opetuslapseuskoulutusta, toimeentulohankkeita ja sielunhoitoa sekä jakaa Raamattuja.

Rukoile:

Rukoile koko Libyaan vakaita oloja, lain ja järjestyksen nopeaa palautumista.
Pyydä, että Jumala murtaisi vallan rikollisryhmiltä, jotka käyttävät hyväksi heikossa asemassa olevia.

Rukoile, että kristityt voisivat kommunikoida keskenään turvallisesti ja saisivat rohkaisua.

Taivaallinen Isä, suremme Libyassa vallitsevaa laittomuutta. Rukoilemme ihmiskaupan pahuutta ja ihmisten kärsimystä hyväksi käyttävän järjestäytyneen rikollisuuden poistumista. Murra niiden valta ja tuo Libyaan taas lainkuuliaisuus, järjestys ja oikeudenmukaisuus. Kiitos, että kristityksi kääntyminen ei ole Libyassa laitonta. Rukoilemme, että maa saisi voimakkaan ja oikeudenmukaisen hallituksen, joka valvoo tämän vapauden noudattamista. Anna sisarillemme ja veljillemme lohdutusta ja toivoa sinussa ja turvallisia tapoja kommunikoida ja rohkaista toisiaan. Aamen.