Uutiset
20.02.2022

Jemenissä jopa yhdeksänvuotiaita morsiamia – työtä tyttöjen puolesta

”On todennäköistä, että tytöt, jotka menevät naimisiin lapsina, lopettavat koulukäynnin varhain, kärsivät perheväkivallasta, sairastuvat HIViin/AIDSiin ja/tai kuolevat raskaudenaikaisiin tai synnytykseen liittyviin komplikaatioihin.”

Nämä tiedot ovat luettavissa Maailman talousfoorumin julkaisusta, jonka mukaan tytöt, jotka menevät naimisiin lapsina, eivät todennäköisesti pysty koskaan ottamaan kaikkia kykyjään käyttöön. Raskaus ja synnytys ovat heille riski, koska heidän kehonsa eivät yksinkertaisesti ole vielä valmiita niihin. Eräs niistä maista, joissa tämä on ongelma, on Jemen.

Jemeniläinen Nezar (nimi muutettu turvallisuussyistä) asuu tällä hetkellä Euroopassa ja on kääntynyt muslimista kristityksi. Hän yrittää nyt parhaan kykynsä mukaan auttaa maanmiehiään ja -naisiaan. Hän on huolissaan kotimaastaan ja siellä maaliskuusta 2015 asti riehuneen sodan aiheuttamasta köyhyydestä. Kun Open Doors tapasi hänet, hän kertoi yhdestä sodan seurauksesta: lapsiavioliittojen määrä on kasvussa. ”Yhdeksänvuotias tyttö naitettiin 70-vuotiaalle miehelle”, Nezar kertoo yhden esimerkin. ”Tyttö kuunteli radio-ohjelmaa ja seurasi neuvoani etsiä tuomari. Hän puhui tuomarin kanssa kolme tuntia. Tuomari tuli siihen tulokseen, ettei tämä tyttö ollut vielä fyysisesti valmis sukupuoliyhteyteen ja otti tapauksen vakavasti. Tuomarin henkeä uhattiin, mutta hän voitti oikeusjutun, ja hänestä tuli tietynlainen varaisä tälle tytölle.” Tämä tapahtui kuitenkin monta vuotta sitten, ennen kuin sota alkoi.

Heidän kehonsa eivät ole vielä valmiita.

Ei vähimmäisikää avioliitolle

Kenen tahansa voi olla vaikea ymmärtää, miksi isät antavat tyttöjään vanhojen miesten puolisoiksi vielä nykypäivänä. Tällainen käytäntö on kuitenkin ollut aikaisemmin voimassa monissa sellaisissakin maissa, joissa se ei enää ole mahdollista. Monet maat ovat nyt kieltäneet lapsiavioliitot, mutta niitä solmitaan yhä muslimimaissa, joissa islam vaikuttaa lainsäädäntöön niin, etteivät nykypäivänkään lait poikkea arabiheimojen tuhatvuotisista perinteistä.

Vuonna 1999 Jemenin parlamentti vetosi uskonnollisiin syihin lakkauttaessaan Jemenin Siviilisäätylain 15 artiklan, joka asetti poikien ja tyttöjen solmimille avioliitoille 15 vuoden vähimmäisiän. Human Rights Watch (HRW), joka tarkkailee maailman ihmisoikeustilannetta, on huomauttanut, että vaikka lain mukaan sekä pojat että tytöt voivat mennä naimisiin minkä ikäisinä tahansa, käytännössä naimisiin menevät nuorena tytöt ja usein paljon itseään vanhempien miesten kanssa. Kansainväliset järjestöt, kuten YK:n lastenjärjestö UNICEF, pitävät alle 18-vuotiaiden henkilöiden solmimia avioliittoja lapsiavioliittoina ja ihmisoikeusrikkomuksina. UNICEF raportoi, että Jemen on yksi harvoja alueensa maita, joissa ei ole mitään vähimmäisikää avioliitolle. Vaikka avioliiton estämiselle ei siis ole mitään oikeudellista perustetta, joissakin harvoissa tapauksissa Jemenin viranomaisten tiedetään puuttuneen tietoonsa tulleisiin hyvin nuorten tyttöjen tilanteisiin.

Tyttöjä myydään kaksi viikkoa kestävään avioliittoon.

Kaupankäyntiä tytöillä

”Olen kuullut, että alle 12-vuotiaita tyttöjä on naitettu 50- tai 60-vuotiaille miehille rahasta”, Nezar kertoo. ”Köyhyys pakottaa jotkut isät myymään tyttärensä rikkaille ihmisille Arabian niemimaan eri kolkkiin. Tytöstä maksetaan tuhat Yhdysvaltain dollaria. Erityisesti Jemenin pakolaisleireiltä mutta myös muualta Jemenistä tyttöjä myydään usein kaksi viikkoa kestävään avioliittoon. Joillekin perheille, joissa on monta tytärtä, tässä tarjoutuu todellinen tilaisuus liiketoimintaan.” Nezar selittää, että nämä lyhyet avioliitot antavat miehille mahdollisuuden harjoittaa ”laillista” seksiä lasten kanssa. Sitten pariskunnat eroavat, ja tyttö palaa kotiin tullakseen myydyksi jälleen. ”Kuulemani mukaan tapauksia on jemeniläisten parissa satoja, sekä Jemenissä että sen ulkopuolella.”

Tytöt kärsivät tämän käytännön seurauksena järkyttävässä määrin. Heitä kohtaa häpeä ja heidät eristetään muista. On tuskin mahdollista löytää heille aviomiehiä, jotka hyväksyisivät heidät. He eivät enää luota isäänsä. Jos tyttö tulee raskaaksi, yhteiskunta hylkää hänen lapsensa. Naimisiin menemisestä, kun on vasta lapsi, jää syvät jäljet tunne-elämään. Tyttö saa omasta isästään kuvan, joka voi tehdä hänelle todella vaikeaksi hyväksyä ajatus Jumalasta taivaallisena Isänä. Nezar sanoo, että perheiden toimintaa ohjaa tarve selvitä hengissä. ”Isät ovat aluksi epätoivoisia, kun heistä alkaa tuntua, että heidän täytyy antaa avioliittoon tyttärensä, joka on vielä lapsi. Mutta joskus nämä isät rahan makuun päästyään tekevät samoin toisille tyttärilleen. Jotkut antavat tyttärensä yhä uudestaan ja uudestaan lyhyisiin avioliittoihin. Kuulemamme mukaan jotkut myydään ulkomaalaisille; heidät salakuljetetaan Saudi-Arabiaan.” Nezarin kertoman lapsiavioliittojen määrän kasvun vahvistavat monet muut lähteet.

Korona vaikeuttaa kriisiä Jemenissä

Jemenissä on sodittu vuosikausia. Koronavirus on myös ollut uhka Jemenissä huhtikuusta 2020. Jemenin ensimmäiset koronatapaukset diagnosoitiin nimittäin huhtikuun toisella viikolla. ”Aluksi ihmiset luulivat, ettei korona koskaan saapuisi Jemeniin, mutta niin kuitenkin kävi. Koronaluvut, joita meille raportoidaan, eivät kerro niiden henkilöiden todellista määrää, jotka ovat saaneet tartunnan tai jotka ovat kuolleet virukseen. Maassa, jossa ei ole ruokaa eikä kunnollista terveydenhoitojärjestelmää ja jonka väestöstä suurimman osan immuunijärjestelmä on jo kärsinyt, voi odottaa viruksen leviävän nopeasti”, kommentoi Nezar.

Kun korona iski Jemeniin, sinne oli jo iskenyt, YK:n sanojen mukaan, ”maailman tämän hetken suurin humanitäärinen kriisi”. Kyseessä on ihmisen aikaansaama kriisi, toisin sanoen Jemenin sodan synnyttämä kriisi. Länsivaltioiden hallitukset edelleen hyväksyvät aseiden viennin sodan osapuolille sen sijaan, että ne painostaisivat näitä pysymään neuvottelupöydässä, kunnes tilanteeseen on löytynyt poliittinen ratkaisu. Samaan aikaan YK kärsii merkittävästä rahoituksen puutteesta toiminnalleen Jemenissä, kun virus on levinnyt eri puolille maata. Kesäkuun 19. päivänä Associated Press raportoi, että noin 75 % YK:n ohjelmista Jemenissä, mukaan lukien elintärkeitä osa-alueita kuten perusravinteet, ruoka ja terveydenhuolto, on joko lopetettu tai niitä on supistettu. Kun ei ole poliittista tahtoa konfliktin lopettamiseen, samanaikainen humanitäärisen avun puute Jemenissä jatkaa yhä uusien jemeniläisperheiden ajamista turvautumaan järkyttäviin selviytymiskeinoihin kuten pakottamaan lapsensa avioliittoihin säilyäkseen hengissä.

”Humanitäärisen avun antaminen suurimmassa hädässä oleville ihmisille voi auttaa epätoivoisia isiä, jotka joutuvat valitsemaan kahdesta pahasta – myydäkö tyttärensä vai katsellako, kun nämä näkevät nälkää toisten lasten kanssa”, eräs Open Doorsin yhteistyökumppani sanoo. ”Mikäli ruoansaantia turvataan enemmän, se vähentää lapsiavioliittojen määrää. Tiedämme tapauksia, joissa perheet, jotka olivat jo järjestämässä avioliittoa yhdelle lapsistaan, purkivat sopimuksen, kun he alkoivat saada säännöllisesti ruokakorin humanitaariselta järjestöltä. Kun ruoka on turvattu, kun isä voi ruokkia perheensä, hän ei vaivu epätoivoon. On todella mahdollista ojentaa auttava käsi Jemenin ulkopuolelta ja tehdä jotakin lapsiavioliittojen suhteen Jemenissä tänä päivänä tukemalla järjestöjä, jotka huolehtivat jemeniläisten perustarpeista.”

Girls not Brides edustaa yli 1400 kansalaisjärjestöä, jotka ovat sitoutuneet lapsiavioliittojen lopettamiseen ja antamaan mahdollisuuksia tytöille ottaa kykynsä käyttöön. Sen mukaan ”lapsiavioliittojen määrän kasvu Jemenissä on näkyvä merkki siitä, että Jemenin konflikti vaikuttaa lapsiin suhteettomasti. Lapsiavioliittoja on käytetty selviytymiskeinona sekä tyttöjen suojelemiseksi että perheiden elättämiseksi, mutta ne ovat jättäneet lapsimorsiamet vaille paikkaa, josta saada apua, kun yhteiskunnan hyvinvointipalvelut ja koulutusjärjestelmä ovat romahtaneet.” Girls Not Brides sanoo, että sukupuolten välinen epätasa-arvo ja uskomus, että tytöt ovat jollakin tavalla alempiarvoisia kuin pojat, ylläpitävät lapsiavioliittojärjestelmää. Jemenin tapauksessa lapsiavioliittoihin myötävaikuttavat myös sotilaallinen konflikti, koulutustaso, perheen kunnia, aseistautuneiden joukkojen harjoittama sukupuolinen hyväksikäyttö ja sukupuolinormit.

Jotta tilanne voisi Jemenissä muuttua, pitäisi ennen kaikkea kahden asian muuttua: ongelman tiedostamisen tason ja sotatilan. Monissa muslimimaissa on tapana, että isä päättää tyttäriensä avioliitoista. Muut yhteisön jäsenet eivät yleensä näytä välittävän asiasta, tai he ainakin epäröivät puuttua toisen perheen valintoihin, erityisesti, koska he eivät ole tietoisia siitä, miten järkyttävät seuraukset lapsiavioliitolla on. Järjestöt, jotka ovat keskittyneet ruohonjuuritason tietoisuuden lisäämiseen lapsiavioliittojen vaaroista ja siitä, kuinka ne voivat tuhota tytön tulevaisuuden, ovat nähneet onnistumisia: paikalliset asenteet ovat muuttuneet, ja työllä on pystytty vaikuttamaan päätöksiin, joita isät tekevät tyttäriensä puolesta. Nezar kuitenkin huomauttaa, että tietoisuuden kasvattamiseen suunnatut ja muut hyvät aloitteet vaikuttanevat lapsiavioliittojen määrään Jemenissä vain rajoitetussa määrin niin kauan kuin sota kestää.

”Ainoa ratkaisu on sodan loppuminen; ihmisten pitää alkaa jälleen hengittää”, Nezar sanoo. ”Tällä hetkellä ihmiset yrittävät vain selvitä hengissä. Ennen sotaakin oli köyhyyttä, mutta tilanne ei ollut niin paha kuin nyt. Aikaisemmin ihmiset auttoivat toinen toisiaan, mutta nyt suurin osa heistä kykenee ajattelemaan vain omaa selviytymistään. Jemenissä on aina ollut köyhiä, mutta heillä oli ruokaa. Nyt ihmiset etsivät ruokaa jopa roskiksista mutta eivät löydä sieltä syötävää. Ihmiset laittavat lapsilleen ruokaa rikkaruohoista ja kasvien lehdistä.”

Ihmiset etsivät ruokaa jopa roskiksista mutta eivät löydä sieltä syötävää.

Nezar kertoo myös, että samalla, kun jemeniläisten epätoivo on lisännyt lapsiavioliittojen määrää, se on myös tehnyt jemeniläisistä avoimempia erilaisille hengellisyyden muodoille. ”He ovat avoimia kaikelle. Kaikenlaiset uskonnot yrittävät nyt levittää sanomaansa Jemenissä”, hän sanoo. Myös uskovat Jemenissä yrittävät nyt välittää evankeliumin sanomaa. Nezar on tiiviisti yhteydessä heihin. ”Suurin osa kristityistä Jemenissä näyttää hyvää esimerkkiä. He auttavat ihmisiä ympärillään, mukaan lukien musliminaapureitaan”, hän kertoo. Vaikka aivan kaikki kristityt eivät auta lähimmäisiään, Nezar sanoo, että kaiken kaikkiaan voi sanoa, että monet kristityt antavat uskostaan hyvän todistuksen olemalla siunaus ihmisille ympärillään. Nämä jemeniläiset kristityt ovat myös esimerkkinä meille. He kurottuvat omasta köyhyydestään ja epätoivostaan ei-kristittyjen naapuriensa puoleen ollakseen siunaus. Liitytään mekin Nezarin seuraan ja yritetään auttaa Jemenin kansaa millä ikinä tavoilla se onkaan meille mahdollista. Yksi tapa on levittää tietoa Jemenin sodan järkyttävistä seurauksista kuten lapsiavioliittojen määrän noususta ja sen vaikutuksesta kokonaiseen jemeniläisten tyttöjen sukupolveen.

Kuuntele podcast

Katso video