Jemen

5

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Jemenissä Jeesuksen seuraaminen on edelleen äärimmäisen vaarallista. Jemenin yhteiskunta on vahvasti islamilainen, konservatiivinen ja heimoihin jakautunut. Heimojen rangaistus islamin kieltämisestä voi olla kuolema tai karkotus.

Useimmat Jemenin kristityt ovat jemeniläisiä ja muslimitaustaisia. Koska islamista kääntyminen on kielletty islamilaisessa ja Jemenin valtion laissa, kristittyjen on pidettävä uskonsa salassa. Muussa tapauksessa heille saattaa koitua vakavia seuraamuksia perheen, viranomaisten tai radikaalien islamilaisryhmien taholta. Heitä voi uhata avioero, lasten huoltajuuden menettäminen, pidätys, kuulustelu tai jopa kuolema.

Jemenin jo kymmenen vuotta kestäneestä sisällissodasta johtuva humanitäärinen kriisi on myös lisännyt kristittyihin kohdistuvaa painetta. Vaikka hätäapua on jonkin verran tarjolla, sitä jakavat yleensä paikalliset muslimiyhteisöt ja moskeijat. Näiden väitetään syrjivän kaikkia, joita ei pidetä hartaina muslimeina.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Jemenin sijoitus on laskenut WWL-vainoraportissa, koska vainon taso Libyassa ja Eritreassa on noussut. Jemenissä kristittyjen tilanne ei ole muuttunut. Jeesuksen seuraaminen on siellä edelleen äärimmäisen vaarallista.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristityt eri puolella Jemeniä kohtaavat uskonsa vuoksi vaaroja. Jopa verrattain vapaamielisillä alueilla, kuten suurissa kaupungeissa, kristillisen symbolin näyttämisellä voi olla vakavia seurauksia.

Painostus on erityisen voimakasta muslimitaustaisilla kristityillä, jotka asuvat maan pohjoisosissa šiialaisten huthisissien hallitsemilla alueilla. Nämä alueet ovat muita tiukemmin valvottuja. Koska ihmiset elävät köyhyydessä, vakoilu on keinoa yleinen keino tavoitella apua jakavien paikallisten viranomaisten suosiota.

Etelän maaseutualueilla asuvat kristityt ovat erityisessä vaarassa, koska al-Qaida-terroristijärjestö laajentuu alueella voimakkaasti.

Millaista maassa on elää miehenä?

Vaikka kristityiksi kääntyneet naiset joutuvat miehiä todennäköisemmin painostetuiksi juuri yksityiselämässään, miehet ovat suuremmassa vaarassa joutua vainon kohteiksi kodin ulkopuolella. Tämä saattaa merkitä työn menettämistä, pahoinpitelyjä, vankeutta ja kuolemaa. Seurauksilla voi olla tuhoisa vaikutus laajempaan sukuun, kun sukulaiset joutuvat alttiiksi talousvaikeuksille ja hyväksikäytölle. Eloonjääneet miehet joutuvat hyväksymään asemansa menettämisen paikallisyhteisössä. Pastorit ja seurakunnan johtajat ovat myös vaarassa joutua vangituiksi ja kidutetuiksi.

Painostuksen ja uhkien takia monet kristityt miehet pakenevat maasta.

Kaikki miehet, myös kristityt, voidaan pakottaa liittymään puolisotilaallisiin joukkoihin. Sama koskee myös nuoria poikia. Pakkovärväykset haittaavat miesten koulutusta ja urakehitystä, koska heitä koulutetaan hyvin valvotussa, radikalisoituneessa islamilaisessa ympäristössä.

Millaista maassa on elää naisena?

Jemenin voimakkaan patriarkaalisessa yhteiskunnassa naisilla on vain vähän oikeuksia ja heidän perheensä kontrolloivat heitä tiukasti. Näin ollen heidän on vaikeaa tutkia kristinuskoa, koska kaikki epätavallinen toiminta joutuu nopeasti tarkkailun kohteeksi. Tämä koskee myös matkapuhelinten käyttöä, koska ne ovat usein perheenjäsenten yhteiskäytössä. Tästä johtuen naiset ja tytöt kääntyvät harvoin kristityiksi.

Niille muslimitaustaisille naisille, jotka kääntyvät kristityiksi, vaarat ovat valtavat. Jos heidän uskonsa paljastuu, heidän vähäinenkin itsenäisyytensä riistetään. Lisäksi he voivat perheen kunnian säilyttämiseksi joutua kohtaamaan fyysistä, henkistä ja seksuaalista väkivaltaa, avioeron, perinnöttömäksi julistamisen, pakkoavioliiton tai jopa kuoleman.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Jemenin kristittyjä jakamalla hätäapua, kouluttamalla kristittyjä ja pastoreita sekä tarjoamalla suojaa ja toimeentulotukea vainotuille kristityille ja heidän sukulaisilleen.

Rukoile:

Rukoile voimaa ja suojelua kristityille, jotka elävät sissjoukkojen hallitsemilla alueilla.
Rukoile, että islamista kääntyneillä olisi viisautta ja rohkeutta kertoa uskostaan ja että maanalainen kirkko kasvaisi ja tekisi Jemenissä läpimurron.
Pyydä Jemenin kansalle rauhaa. Se on vuosia kärsinyt brutaalista sodasta ja humanitäärisestä kriisistä.