Uutiset
22.02.2019

Kristittyjä palaa Niniven tasangolle – Sinun avullasi 1206 kotia on korjattu

Niniven tasanko Irakissa on herännyt jälleen henkiin. Isisin valtakauden jälkeen tuhannet kristityt voivat palata takaisin koteihinsa. Sinun tuellasi yli 1200 taloa on voitu korjata. Kuinka korjausprosessi etenee? Mitä haasteita kristityt kohtaavat palatessaan kotikyliinsä?

Viime vuoden marraskuun lopun tilaston mukaan 8360 kristittyä perhettä on palannut ja yli 1200 kotia on korjattu. Perheet ovat palanneet Qaraqoshiin, Bartellaan, Bashiqaan, Batnayaan ja Karamlesiin.

Qaraqosh

Qaraqoshilainen pastori, isä George valvoo Qaraqoshin kotien jälleenrakennusprojektissa työskentelevää komiteaa. Niniven alueen kaupungeista Qaraqoshissa asuu eniten kristittyjä. Vaikka yli 5100 kristittyä perhettä on palannut kaupunkiin, isä George on hieman pettynyt. Hän sanoo odottaneensa tilanteen korjaantuvan nopeammin. Suurin syy on rahallisen tuen viivästyminen. Isä George kertoo OD:n tuen tulevan aina ajallaan, mutta tilanne on toisten järjestöjen osalta erilainen. Hän tietää taloprojektin olevan suuri haaste. “Me tarvitsemme enemmän varoja talojen kunnostamiseen”, hän sanoo. Osa perheistä ei halua palata Qaraqoshiin. Isä Georgen mukaan syitä on useita. Esimerkiksi kaupungin infrastruktuuri: kadut eivät ole hyvässä kunnossa. Myös terveydenhoidon toimivuus epäilyttää. Osa perheistä on löytänyt muualta töitä eivätkä siksi halua palata kotikaupunkiinsa. Joidenkin perheiden lapset käyvät koulua toisaalla ja vanhemmat haluavat pysytellä samalla paikkakunnalla. Isä George kertoo Qaraqoshiin palanneiden viihtyvän kaupungissa. He ovat tottuneet haasteisiin, joita Qaraqoshissa on. Pastori kuvailee koko Niniven alueen tarpeita: “Tarvitsemme lisää turvallisuutta, enemmän oikeutta kristityille. Tarvitsemme myös poliittista tukea ja vakuutusta kristittyjen suojelemiseksi. Taistelemme joka päivä kristillisen elämämme puolesta, meidän olemassaolomme on uhattuna. Kirkko taistelee olemassaolostaan, kun kristityt halutaan pyyhkiä pois koko maasta. Kiitos, että osoitatte meille ajattelevanne yhä meitä. Kiitos, että seisotte rinnallamme ja tuette projekteja ja toimintoja alueellamme. Tämä suo meille mielenrauhaa, muuten emme pystyisi jatkamaan.”

Bartella

Ortodoksi-isä Yacoub Bartellasta on todistanut yli 1300 perheen paluuta kotikyläänsä. “Jälleenrakennus sujuu hitaasti taloudellisen tuen puutteen vuoksi.” Isä Yacoub tietää, että osa kristityistä epäröi palata kotiinsa. “Taloustilanne huolettaa ihmisiä. Täällä ei ole työmahdollisuuksia. Jos voisimme tarjota työtä, useampi voisi palata. Osa kristityistä ei voi palata siksi, ettei heidän kotejaan ole vielä korjattu. “Monet talot tuhoutuivat täysin eikä niitä voi korjata. Osa on huolissaan Al-Hashid-joukkojen (shiia-militantteja) läsnäolosta. Joukot vapauttivat kylän Isisiltä, mutta ovat silti jääneet alueelle.

Bashiqa

Ortodoksipappi isä Pouloksen mukaan 95 prosenttia Bashiqan kristityistä on palannut takaisin. “Asukkaista 75 % on jesidejä, 20% kristittyjä ja 5% muslimeja. Olin itse viimeinen, joka lähti kylästämme vuonna 2014 ja ensimmäinen, joka palasi takaisin. Bashiqan kristityille oli tärkeää, että palasin. Näin he itsekin saattoivat helpommin palata. Vain 10-15 perhettä ei ole voinut palata, sillä heidän kotejaan ei ole voitu korjata. Toivon, että kansainvälisten järjestöjen tuki mahdollistaisi näidenkin kotien korjaamisen.” Isä Poulos suhtautuu realistisesti Irakin turvallisuustilanteeseen. “Kukaan ei voi taata turvallisuutta, mutta tilanne on sama joka puolella maailmaa. Bashiqan asukkaat voivat elää suhteellisen turvallisesti tällä hetkellä. Suurimmat ongelmat ovat työpaikkojen vähyys ja kunnollisen terveydenhuollon saatavuus. Viime yönä tyttärelläni oli vatsaongelmia. En tiennyt, minne olisin voinut mennä kello kahdelta yöllä. Mutta huolimatta kaikesta, mitä meille on tapahtunut, Jumala piti meistä huolta. Hän ei jättänyt meitä pulaan.”

Mosul

Irakin toiseksi suurimmassa kaupungissa Mosulissa oli pitkään suuri kristitty väestönosa. Ennen Isisin valtaan nousua kristityt joutuivat monenlaisten hyökkäysten kohteeksi. Irakin armeijan vapautettua kaupungin pieni joukko kristittyjä – vain 50-70 perhettä – on palannut. Isä Emmanuel Klo kertoo: “He ovat kaikki iäkkäämpiä ihmisiä; lapsiperheet eivät ole vielä palanneet. Niin kauan kuin Erbilissä on pakolaislapsille tarkoitettuja kouluja, monikaan perhe ei palaa tänne. Kaksi kirkkoa on parhaillaan korjattavana. Kaldean katolinen kirkko on melkein valmis, mutta oma, syyrialaiskatolinen kirkkoni, ei valmistu vielä moneen kuukauteen. On mielenkiintoista, että kaikki kirkonkorjaajat ovat muslimeja. Ennen vuotta 2014 he eivät olisi koskaan työskennelleet kirkossa. He olisivat sanoneet, että se on epäpyhä paikka, mutta nyt he ovat täällä töissä .” Isä Emmanuel jatkaa: “Me valmistelemme nyt kirkkoja. Mutta tarvitsemme muutakin: kristillisen koulun perustaminen, sairaalan olemassaolo tai kristityille tarkoitettu asuinalue voisi houkutella heitä palaamaan. Monien kristittyjen kodit ovat täysin raunioina eivätkä he pysty palaamaan. Jos haluamme heidät takaisin Mosuliin, meidän täytyy valmistaa heille asuinpaikka ja työmahdollisuuksia.” Päiväsaikaan Mosulissa on paljon kristittyjä: satoja yliopisto-opiskelijoita ja työntekijöitä saapuu Mosuliin muualta Niniven alueelta. Isä Emmanuelin mukaan vaikuttaa siltä, että Niniven alueelle kohdistuu suurin jälleenrakennusinto. Yritykset Mosulin tilanteen parantamiseksi ovat vähäisiä. “Myös Mosul tarvitsee huomiomme. Se on vanha, kristillisen historian omaava kaupunki. Meidän tulee tehdä työtä kaupunkimme hyväksi ja tuoda kristityt takaisin. Emme halua nähdä Mosulin kristittyjen katoavan.”

Jälleenrakennuksella järjestystä kaaokseen

Elokuussa 2014 Isis valtasi Niniven tasangon. Alue vapautettiin syksyllä 2016. Vasta vuotta myöhemmin ensimmäiset asukkaat kykenivät palaamaan tuhottuihin kyliinsä. Isis oli jättänyt kylät kaaoksen valtaan. Taistelijat polttivat satoja taloja, ja osa rakennuksista tuhoutui täysin taistelujen seurauksena. Paikalliset kirkot muodostivat jälleenrakennustoimikuntia. Ne aloittivat helpoiten korjattavista kohteista. Tarkoituksena oli, että ensimmäiset asukkaat voisivat palata melko nopeasti ja heidän esimerkkinsä voisi rohkaista toisiakin palaamaan. Qaraqoshissa työtä koordinoi Bagdedan jälleenrakennustoimikunta. Isä George johtaa tätä toimikuntaa. Työn alkuvaiheessa hän totesi: “Aluksi jouduimme piirtämään uudet kartat, sillä alueen kartat katosivat Isisin valtakaudella. Arkkitehti, joka teki uudet kartat, käytti apunaan satelliittikuvia.” Tämän tutkimustyön avulla tehtiin kaupungin jälleenrakennussuunnitelma. “Päätimme aloittaa kaupungin keskustasta, lähinnä kirkkoa olevista taloista. Halusimme rakentaa kaupunkia pala kerrallaan, jotta väliin ei jäisi tyhjiä rakennuksia eivätkä perheet joutuisi asumaan eristyksissä. Tärkeintä on saada luotua asukkaille yhteisöllisyyden kokemus.”

Kuten joka puolella Niniven tasankoa, myös Qaraqoshin jälleenrakennustoimikunta aloittaa helpoiten korjattavista kohteista. Kustannukset ovat C-kategoriassa alle 5000 €. B- (osittain tuhoutuneet tai enemmän rahaa vaativat kohteet) ja A-kategorioiden (täysin tuhoutuneet) kohteiden jälleenrakennus voidaan aloittaa vasta helpoimpien kohteiden jälkeen ja riittävän tuen varmistuttua.

Komiteat ja toimikunnat ovat organisoineet hyvin kylien jälleenrakentamisen. Tuhannet kristityt perheet ovat palanneet Niniven tasangon kyliin. Vuoden 2018 marraskuun loppuun mennessä noin 8360 kristittyä perhettä oli palannut kotikyliinsä.

 

Irak on World Watch List 2019 sijalla 13. Lue lisää.