Pierre on paikallisen Dakwe-jumalan ylipapin poika, josta ei tullut uutta pappia, vaan Jeesuksen seuraaja. Hän poltti Dakwen pyhäkön, ja kyläläiset usuttivat kaikki tuntemansa henget hänen kimppuunsa, mutta Jumala suojeli häntä. Rukoillaan siunausta Pierren pienelle seurakunnalle ja työn jatkumiselle.

2. Aik. 14:1-3 Asa teki sitä, mikä oli hyvää ja oikeaa Herran, hänen Jumalansa, silmissä. Hän hävitti vieraat alttarit ja kukkulapyhköt, rikkoi kivipatsaat ja hakkasi palasiksi asera-paalut. Hän käski Juudan kansan kääntyä Herran, isiensä Jumalan, puoleen ja noudattaa hänen lakiaan ja määräyksiään.