Keski-Afrikan tasavalta

24

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Keski-Afrikan tasavallassa (KAT) on vuodesta 2013 lähtien ollut käynnissä konflikti. Se on johtanut tuhansien kristittyjen kotien ja elannon menettämiseen. Monet asuvat edelleen maan sisäisille pakolaisille pystytetyillä leireillä. Suurin osa maasta on aseistettujen militanttiryhmien valloittamaa ja kärsii niiden tekemistä ihmisoikeusrikkomuksista. Kristityt johtajat ovat julkisesti arvostelleet väkivallantekoja, minkä takia heitä on uhkailtu ja kirkkoja ryöstetty ja poltettu. Erityisessä vaarassa ovat pastorit. Eräiden kimppuun on hyökätty jopa seurakuntien kokoontumisten aikana.

Muslimitaustaiset kristityt saattavat joutua oman perheensä ja yhteisönsä vainoamiksi. Naiset voivat joutua pakkoavioliittoon ja erilleen lapsistansa. Kristityt äidit saavat osallistua kristillisiin tapahtumiin edellyttäen, että heidän lapsensa lähetetään moskeijaan. Monet kristityt perheet elävät köyhissä oloissa. Vanhemmat voivat toisinaan joutua antamaan tyttärensä avioliittoon lahjana vaihtokaupassa. Jotkut kristityt naiset puolestaan suostuvat kääntymään islamiin jäädäkseen henkiin.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyjen vaino KAT:ssa on edelleen hyvin voimakasta, ja väkivalta lisääntyy vuosi vuodelta. Aseistetut joukot, järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio ovat tehneet kristittyjen elämän hyvin vaikeaksi. Monet kirkot on suljettu sekä kristittyjen koteja ja yrityksiä on tuhottu. Kristittyjä on myös joutunut aseistettujen joukkojen taistelujen keskelle. Monet kristityt ovat paenneet maasta tai kodeistaan.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristityt ovat kaikkein suurimmassa vaarassa maan pohjois- ja itäosissa. Niissä valtaa pitää muslimiväestö, ja Sélékan erillisryhmät ovat toiminnassa. Islaminuskosta kääntyneet kristityt ovat erityisessä vaarassa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Joillain alueilla kristityt miehet ovat jatkuvasti väkivallan uhan alla. Heitä pidetään johtajina ja siten islamilaisen elämäntavan esimerkkeinä muille. He saattavat joutua pidätetyiksi, pakotetuiksi puolisotilaallisiin kapinallisjoukkoihin, kidutetuiksi, hyökkäyksen kohteiksi tai jopa surmatuiksi. Kristittyjä miehiä myös usein syrjitään työpaikalla ja kansallisessa asepalveluksessa.

Millaista maassa on elää naisena?

KAT:ssa monet väkivallan ja epävakauden vuodet ovat tehneet kristityt naiset ja tytöt erityisen alttiiksi vainolle. Vainon muotoihin kuuluvat raiskaukset, karkotukset kotoa, sieppaukset ja pakkoavioliitot. Seksuaaliseen väkivaltaan osallistuvat jopa YK:n rauhanturvajoukot, joiden tehtävä on suojata väestöä. Joillain alueilla kristittyjä naisia painostetaan islamilaisiin pukeutumissääntöihin. Osaa naisista kiusataan ja sakotetaan, koska he eivät peitä päätään paikalliseen islamilaiseen tapaan.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee paikallisten kumppaniensa kautta KAT:n kristittyjä. Se tarjoaa vainosta selviytymiseen tähtäävää koulutusta, toimeentulo-ohjelmia ja traumaterapiaa.

Rukoile:

Rukoile, että maassa vallitsisi rauha ja vakaus.
Rukoile, että KAT:n kristityt olisivat suojassa, varsinkin seurakuntien johtajat. He ovat erityisessä vaarassa joutua iskujen kohteiksi.
Rukoile, että kristityt saisivat riittävän toimeentulon ja pystyisivät sekä elättämään perheensä että avustamaan paikallisia yhteisöjään.

Rakas Jumala, rukoilemme rauhaa tähän vaikeuksia kohtaavaan maahan. Auta hallitusta voittamaan jatkuva epävarmuus. Osoita puolisotilaallisten ryhmien johtajille rauhanomaisempi tapa elää. Auta niitä, jotka ovat joutuneet lähtemään kodeistaan ja kohtaavat vainoa. Vahvista heidän uskoaan. Auta, että heidän Pyhän Hengen täyttämä elämänsä vetäisi monia muita sinun puoleesi. Suojele lapsiasi, erityisesti seurakuntien johtajia, heidän kohdatessaan yhä enemmän vaikeuksia. Auta edelleen Open Doorsin paikallisia kumppaneita maan kristittyjen palvelemisessa. Anna heille viisautta ja voimaa kaikissa toimissaan. Aamen.